Webinar Actualiteiten arbeidsrecht 23 juni

Op arbeidsrechtelijk gebied staan jou een aantal wijzigingen te wachten in de komende maanden. Dit vraagt om voorbereiding! Schrijf je nu in voor het webinar van 23 juni.

Webinar | Actualiteiten arbeidsrecht

23 juni
Webinar
om 12:00 uur

Helaas zit het webinar vol. 

Op arbeidsrechtelijk gebied staan jou een aantal wijzigingen te wachten in de komende maanden. Dit vraagt om voorbereiding! 

Wat verandert er?

Door de implementatie van Europese regelgeving zal komende zomer onder andere de informatieverplichting van werkgever naar werknemer worden aangescherpt. Ook wijzigt regelgeving over onder meer het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Alle arbeidsovereenkomsten zullen hierop beoordeeld en waar nodig aangepast moeten worden.

Hoe bereid je je voor op deze wijzigingen? En welke impact heeft dit op jouw personeelsbeleid? Joanne Wesselo, senior jurist arbeidsrecht vertelt wat dit betekent voor jouw organisatie.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Daarnaast staan wij stil bij het thema, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook bij jou op de werkvloer kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Maar wanneer is er nou eigenlijk sprake van grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie? En wat moet je als werkgever doen na een melding van grensoverschrijdend gedrag?

Het Burgerlijk Wetboek verplicht je om voor werknemers een veilige werkomgeving te creëren en de Arbowet eist dat je grensoverschrijdend gedrag/seksuele intimidatie bestrijdt. Het voorkomen van ongewenste intimiteiten behoort onderdeel te zijn van jouw arbobeleid. De vraag is hoe je deze wettelijke regels in de praktijk brengt. Johan Hobma, bedrijfsjurist, geeft praktische tips waar je binnen jouw onderneming mee aan de slag kunt.

Laat je tijdens dit gratis webinar bijpraten over actuele thema’s op personeelsgebied waar je deze zomer mee geconfronteerd wordt. Schrijf je nu in.

Senior jurist arbeidsrecht Joanne Wesselo

Joanne heeft jaren ervaring als jurist en advocaat arbeidsrecht en adviseert werkgevers over uiteenlopende zaken die in arbeidsrelaties kunnen spelen.

Joanne Wesselo | de Jong & Laan

Bedrijfsjurist Johan Hobma

Johan heeft ruim 17 jaar ervaring op verschillende rechtsgebieden en helpt ondernemingen om op een praktische manier om te gaan met de vaak complexe wet- en regelgeving van het Nederlandse arbeidsrecht.