Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds dit jaar van kracht. Kiest u voor flexibiliteit of kostenbesparing? Met deze veranderingen moet u per 1 januari 2020 rekening houden. Lees verder ...

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Kiest u voor flexibiliteit of kostenbesparing?

Het arbeidsrecht is met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) veranderd. De insteek hiervan is meer eigen personeel in vaste dienst en het bieden van meer zekerheid. Met welke veranderingen moet u per 1 januari 2020 rekening houden?

Slim omgaan met flexibele arbeidsovereenkomsten vanaf 2020

Welke wijzigingen brengt de WAB mee voor flexibele arbeidsovereenkomsten? Ingedeeld in:

  • Oproepkrachten
  • Financële gevolgen
  • Hogere WW-premie: premiedifferentiatie
  • Ketenregeling
  • Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

De belangrijkste veranderingen op een rij

Aanbod aan oproepkrachten met nul urencontract

Werkgevers moeten, vanuit deze wet, zorgvuldig kijken naar hun oproepkrachten en tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit in verband met het verplicht aanbieden van vaste uren aan oproepkrachten na 12 maanden dienstverband.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt vanaf dag één opgebouwd en niet pas vanaf een dienstverband van 2 jaar of langer. En er geldt een ander systeem voor hoge en lage WW-premies dat een aanzienlijke financiële impact kan hebben.

Hoe gaat dit straks in de praktijk?

  1. Een werknemer heeft een contract voor de duur van 6 maand gekregen
  2. Het salaris bedraagt €2.500,- bruto (ex. 8% vakantiegeld). In totaal bedraagt het bruto maandsalaris €2.700,-
  3. U als werkgever besluit het contract niet te verlengen, waardoor de werknemer recht krijgt op transitievergoeding (1/3 maandsalaris per jaar). De werknemer heeft echter maar een half jaar gewerkt en heeft dus recht op 50% van 1/3 maandsalaris.
  4. Dat is 1/6 maandsalaris van €2.700,- bruto, ofwel €450,- bruto.

Ketenbepaling verlengd

De maximale duur van de ketenregeling, waarbinnen maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, wordt uitgebreid van 24 naar 36 maanden. Hoe u straks met tijdelijke contracten kunt omgaan, leest u in de whitepaper 'Contracten voor bepaalde tijd'

Wat kunnen wij voor u doen?

Samen met u maken we een blauwdruk van uw personeelsbestand. Aan de hand hiervan bepalen we hoe flexibel uw organisatie is/kan zijn en welke kosten deze flexibiliteit met zich meebrengt. Op deze manier krijgt u een goed beeld van wat de wet voor uw organisatie inhoudt én wat dit betekent voor uw kosten.

Ook kunnen wij ondersteunen met een screening van uw arbeidsovereenkomsten of personeelshandboek, of deze wijzigen of opnieuw opstellen.

Dit kan u flexibiliteit in uw personeelsbestand opleveren en/of een beduidende kostenbesparing! Kunnen wij u hiermee ondersteunen?

Welke impact hebben de veranderingen in de transitievergoeding op de financiën van een organisatie?