Versoepeling regels btw-omzet bij afstandsverkopen

Eerder dit jaar zijn er nieuwe e-commerceregels geïmplementeerd. Deze regels worden versoepeld in het geval van een negatieve btw-melding. In bepaalde gevallen kan een buitenlandse btw-ondernemer een negatieve omzet behalen voor afstandsverkopen naar Nederland.

Zo’n situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een btw-ondernemer uit een andere EU-lidstaat afstandsverkopen verricht en in het belastingtijdvak meer retourzendingen ontvangt dan goederenleveringen verricht. De OSS-aangifte zou dan resulteren in een teruggaaf van btw.

Onduidelijkheid weggenomen

Tot voor kort was het onduidelijk of in dergelijke gevallen (aanvullend) een teruggaafverzoek via de EU-portal moest worden gedaan. De staatssecretaris van Financiën geeft aan dat dit in Nederland niet het geval is. De Belastingdienst moet een negatieve (I)OSS-aangifte als teruggaafverzoek in behandeling nemen.

Dit scheelt de buitenlandse ondernemer administratieve rompslomp, want er hoeft namelijk geen separaat teruggaafverzoek te worden ingediend. Deze versoepeling wordt met terugwerkende kracht verleend naar 1 juli 2021.

Interessant! Collega en btw-specialist Hans Wiersma schreef een whitepaper over de nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen én de btw-verplichtingen in het buitenland: 

Nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen

Levert u regelmatig aan consumenten of ondernemers die niet btw-plichtig zijn in andere lidstaten van de EU? Dan krijgt u te maken met een belangrijke btw-wijziging vanaf 1 juli 2021. Wat houden de nieuwe btw-regels in? Wat zijn uitzonderingen? U leest het in de whitepaper. 

Niet voor iedereen

Deze toezegging geldt enkel in de situatie dat een btw-ondernemer uit een andere EU-lidstaat recht heeft op een teruggaaf van Nederlandse btw. Voor Nederlandse btw-ondernemers die in een andere EU-lidstaat op een negatief bedrag (teruggaaf) uitkomen, is altijd extra aandacht vereist.

Nog niet alle EU-lidstaten hebben duidelijkheid verschaft over de manier van het terugvragen van de ‘buitenlandse-btw’ op retourzendingen. Dit betekent dat deze ‘versoepeling’ vooral een tegemoetkoming is voor btw-ondernemers uit andere EU-lidstaten.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Wij houden u op de onderstaande Prinsjesdagpagina op de hoogte van de fiscale wijzigingen die ons te wachten staan voor 2022: