Belangrijkste wijzigingen in de woningmarkt in 2022

Welke maatregelen neemt het kabinet voor 2022 om de woningmarkt te hervormen? De zogenaamde jubelton, ofwel de eenmalig hoge schenkingsvrijstelling, blijft. Daarnaast wordt de hypotheekaftrek verlaagd en vinden er een aantal technische aanpassingen plaats.

Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in de belastingplannen voor 2022.

Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. Dit tarief bedraagt 40% in 2022 (43% in 2021).

In 2023 zal nog één keer een verlaging worden doorgevoerd, waardoor de hypotheekrente definitief aftrekbaar is tegen maximaal 37,05%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de eerste schijf. Overigens geldt dit aftrekpercentage ook bij veel andere aftrekposten.

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld heeft? Dan kunt u gebruikmaken van de Hillen-aftrek. Deze aftrek wordt in 30 jaar afgebouwd en bedraagt voor 2022 86,67% (2021: 90%).

Eigenwoningforfait wordt lager

De eerder aangekondigde verlaging van het eigenwoningforfait wordt doorgezet. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning en wordt bij het inkomen geteld. Hierdoor stijgt de aftrekpost eigen woning.

Tot € 1.100.000 bedraagt het forfait 0,45% in 2022 (0,50% in 2021) en boven € 1.100.000 blijft het 2,35%. Deze verlaging is een compensatie voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 105.302, de zogenaamde jubelton, wordt ook in 2022 voortgezet. De daadwerkelijke hoogte van de vrijstelling wordt aan het einde van 2021 bekendgemaakt.

Meer over schenkvrijstellingen? Download onderstaande whitepaper:

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

In 2021 wordt de belastingvrije schenking aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. 

Aanpassen eigenwoningregeling bij overlijden

Sinds 2004 kennen we de bijleenregeling. In het kort komt deze erop neer dat wanneer uw oude woning meer opbrengt dan het bedrag waarvoor deze is gefinancierd, het bedrag daarboven op de lening voor uw nieuwe woning in mindering moet worden gebracht.

Uw nieuwe eigenwoningschuld (EWS) valt daardoor lager uit. Deze winst wordt ook wel omschreven als de eigenwoningreserve (EWR). Vanaf 2013 moet u een lening voor de eigen woning binnen 30 jaar aflossen om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

Voldoet u hieraan?

Of u hieraan voldoet, wordt bepaald aan de hand van de aflossingsstand. De beoordeling van de EWR en EWS wordt gewijzigd in gevallen waarbij een fiscaal partnerschap is aangegaan. Hierdoor worden deze schulden voortaan rechtvaardiger behandeld.

Dit verandert er

De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

  • Alleen wanneer in algemene gemeenschap van goederen wordt gehuwd, gaat een EWR en de aflossingsstand van de andere partner voor de helft over op de echtgenoot.
  • In situaties waarin niet in algemene gemeenschap van goederen is gehuwd, staat het de andere partner vrij de onbenutte ruimte EWR te benutten, zolang de partners gezamenlijk voldoende vermogen hebben ingebracht.
  • De EWR en de aflossingsstand gaan bij overlijden niet over op de andere partner.

Voorbeeld

A en B zijn ongehuwd en kopen een woning van € 340.000 en gaan hiervoor een hypotheek aan van € 300.000. Zij financieren € 40.000 uit het vermogen van A dat hij heeft verdiend met de verkoop van zijn vorige woning.

Tot en met 2021 geldt het volgende:

Aandeel van A in de hypotheek                      

 

€ 150.000

Aandeel van A in de woning

€ 170.000  

Huidige eigenwoningreserve A

€ 40.000 -/-  

Maximale eigenwoningschuld A

 

€ 130.000 -/-

Aandeel waarover geen renteaftrek bestaat

 

€ 20.000

Maximale EWS van B

€ 170.000  

Hypotheek van B

€ 150.000 -/-

 

Niet benutte ruimte eigenwoningschuld

 

 € 20.000             

 

Vanaf 2022 geldt het volgende: 

Bij aankoop van de woning mag A ook de ruimte van B benutten, waardoor renteaftrek over de gehele eigenwoningschuld (€ 300.000) is toegestaan.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.