Prinsjesdag zit erop: dit zijn de belangrijkste belastingplannen

Hoewel Prinsjesdag dit jaar niet heel 'groots' was, kunnen de fiscale wijzigingen veel invloed uitoefenen. Lees hier de belangrijkste belastingplannen...

Prinsjesdag zit erop: dit zijn de belangrijkste belastingplannen

Prinsjesdag 2021 ligt weer achter ons - op dinsdag 21 september werden de belastingplannen voor 2021 bekendgemaakt. De plannen zijn dit jaar beperkt, en dat is niet verrassend gezien de demissionaire status van het kabinet. We zochten de 8 belangrijkste fiscale wijzigingen voor u uit. U leest ze in de whitepaper. 

Vier van deze wijzigingen hebben we in dit artikel apart uitgelicht: 

1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2
2. Aandelenopties voor werknemer wordt aantrekkelijker
3. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd
4. Bevordering aanschaf emissievrije auto

Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2

Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud.

Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie en de verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon u, onder bepaalde voorwaarden, al een onbelaste vergoeding geven.

Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat.

Let op!

U mag uw werknemers, op de dag dat zij thuiswerken, geen reiskostenvergoeding van € 0,19 verstrekken. Als de werknemer op dezelfde dag op kantoor én thuis werkt, kunt u voor die dag één van beide vergoedingen verstrekken. Dit betekent dat u, bij een vergoeding voor thuiswerken en reiskosten, altijd per dag de kostenvergoeding moet vaststellen.

U kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een door de wetgever goedgekeurde praktische regeling: u moet dan met uw werknemers afspreken hoeveel werkdagen zij op kantoor en thuis werken. Zo kunt u voor de langere termijn de vergoedingen inregelen. Wordt daar af en toe van afgeweken, dan hoeft u de afspraak niet aan te passen - dat hoeft pas als u structureel andere afspraken maakt.

Aandelenopties voor werknemer wordt aantrekkelijker

Het wordt aantrekkelijker om werknemers (aanvullend) te belonen met aandelenopties. Zo kunt u hen meer betrekken bij en/of binden aan de onderneming. De achterliggende gedachte hierbij is dat:

  • onder meer start-ups en scale-ups gemakkelijker talent kunnen aantrekken;
  • er hierdoor eenvoudiger een stimulans kan worden gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in Nederland.  

De regeling is echter niet beperkt voor start-ups en scale-ups, maar is voor alle – bestaande en nieuwe - ondernemingen.

Hoe ziet de regeling eruit?

Momenteel wordt belasting betaald over aandelenopties op het moment dat het verkregen optierecht wordt omgezet in aandelen. Het nadeel van dit heffingsmoment is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen, terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te betalen.

Een werknemer kan vanaf 1 januari 2022 onder voorwaarden zelf kiezen wanneer belasting wordt geheven:

✅ op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is, of;
✅ op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (zoals in de huidige regeling).

Zo hebben werknemers de mogelijkheid om de belastingheffing beter aan te laten sluiten op het tijdstip waarop ze ook over de daarvoor benodigde liquide middelen kunnen beschikken.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd

Al jaren stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de MIA mogen ondernemingen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij hoeven dan minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.

Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd, zodat u een hogere aftrek kunt krijgen. Milieuvriendelijke investeringen worden daarmee aantrekkelijker. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages verhoogd naar 27%, 36% en 45%.

Bekijk de milieulijst 

Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. RVO vernieuwt de Milieulijst aan het einde van ieder jaar. In combinatie met de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan het netto belastingvoordeel voor u oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Tip! Overweeg uw milieuvriendelijke investeringen? Afhankelijk van de ‘plek’ op de Milieulijst kunnen die in 2022 meer MIA opleveren. Wellicht loont het om de investering uit te stellen tot in 2022! 

Meer weten over de mogelijkheden van MIA »

Bevordering aanschaf emissievrije auto

De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, ook al kost het de overheid meer geld dan zij had verwacht. Daarom stelt het kabinet het volgende voor:

  • Het bijtellingspercentage voor het privégebruik van een zakelijke auto wordt afgebouwd, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6%, en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal tarief is 22%).
  • De catalogusprijs wordt verlaagd. Hierover geldt de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.
  • Er is meer budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s. 

Wilt een overzicht van de 8 belangrijkste fiscale wijzigingen? Download dan onderstaande whitepaper: 

8 belangrijkste fiscale wijzigingen per 2022

Prinsjesdag 2021 ligt achter ons. Op dinsdag 21 september werden de belastingplannen voor 2022 bekendgemaakt. Ondanks dat de plannen dit jaar beperkt zijn, zochten we ook nu de 8 belangrijkste fiscale wijzigingen voor u uit en zetten ze op een rij. Dat bespaart u onnodig leeswerk en een hoop tijd!