Financiële planning

Maakt uw bedrijf structureel winst? Dan is het zinvol om naar uw vermogensplanning te laten kijken. Want is de huidige juridische, fiscale en financiële situatie van uw bedrijf nog wel optimaal? En hoe is uw financiële privésituatie?

Ellen Punte
Ellen Punte Vestigingsleider belastingadviseurs

Estate planning

Weet u eigenlijk wel zeker of u het door u opgebouwde vermogen zo voordelig mogelijk overdraagt aan uw erfgenamen? Met estate planning of nalatenschapsplanning brengt u uw situatie in kaart en optimaliseert u uw testament, huwelijkse voorwaarden en schenkingen. 

Maar met fiscale optimalisatie bent u er niet. Een goede estate planning geeft rust. Het schenken en vererven is tegenwoordig zo ingewikkeld dat we echt over maatoplossingen praten. 

Situatie van uw bedrijf

De eerste stap is dat we samen de situatie van uw bedrijf in kaart brengen. We onderzoeken een aantal zaken:

  • De rechtsvorm: als ondernemer moet u privé zo weinig mogelijk risico lopen. Welke structuur is dan het meest geschikt? De eenmanszaak en de vof bieden weinig bescherming als het misgaat. Soms is het dan verstandig de rechtsvorm om te zetten in één of meer bv's. 
  • Heeft u eigen vermogen opgebouwd? Dan kan zich dat in de risicosfeer van een onderneming bevinden. Wanneer dit substantieel wordt, is het aan te raden een gedeelte van het eigen vermogen veilig te stellen.

Strategisch financieringsplan

Daarnaast is het verstandig uw zakelijke doelstellingen vast te leggen in een strategisch financieringsplan. Hierin geeft u aan hoe u uw doelstellingen financieel wilt ondersteunen en wat daarvoor nodig is. U beschrijft onder andere de investeringen op korte en lange termijn, de beoogde omvang van de onderneming, de omzet en winstdoelen.