DGA Pensioen in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan mag u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer. Voor uw al op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken moet u uiterlijk op 31 december 2019 kiezen uit:

  • Afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening (ODV)
  • Premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Wilt u uw pensioenaanspraken afkopen of omzetten in een ODV? Dan is de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting van belang. Koopt u de op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer geheel af, dan moet u over een groot deel van de fiscale waarde ineens belasting betalen.

Hoe eerder u geheel afkoopt, hoe hoger de korting die u hierover krijgt. Onze pensioenadviseurs helpen u hierin de juiste keuze te maken.

Ron Mulder
Ron Mulder Senior pensioenadviseur