Samen gaan! Met je adviseur ambities waarmaken

Inzicht in uw inkomen na pensionering met een financiële planning. Een goed plan voor uw oudedag geeft rust door inzicht en duidelijkheid over de mogelijkheden financieel en fiscaal.

Oudedagvoorziening dga

Als directeur groot aandeelhouder (dga) bent u verantwoordelijk voor het regelen van een financiële onbezorgde oude dag (uw pensioen). Waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt bij het starten van uw onderneming. Toch is dit erg belangrijk, want hoe eerder u start met uw oudedagvoorziening en het opbouwen van een pensioenpot, des te beter u er straks voorstaat. 

Wanneer u nadenkt over de (nabije) toekomst, wilt u misschien wel eerder stoppen met werken? Uw bedrijf schenken aan uw kinderen? Of uw bedrijf verkopen? Hoe ziet uw inkomen er dan uit? Heeft u voldoende om te leven zoals u dat wenst? U wilt niet achterblijven met alleen een AOW-uitkering. Daarnaast heeft u wellicht ook een partner die u verzorgd wil achterlaten bij overlijden. 

U heeft verschillende mogelijkheden om inkomen voor uw oudedag op te bouwen zoals;

 • sparen;
 • beleggen; 
 • aankoop lijfrente;
 • de opbrengst uit uw onderneming. 

Om de juiste keuzes te maken en uw oudedagsvoorziening goed te plannen is het van belang om inzicht te hebben in uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Dit kan door middel van een financiële planning

Inzicht in uw inkomen

Een financiële planning geeft inzicht in wat u financieel goed geregeld heeft en waar mogelijke risico’s liggen zoals een pensioengat. Er wordt rekening gehouden met veranderingen in uw persoonlijke leven en de wetgeving, onvoorziene tegenslag, maar ook uw persoonlijke wensen. Samen met u brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart, denk daarbij aan:

 • Heeft u een pensioenopbouw en hoe ziet deze eruit?
 • Wat zijn uw woonlasten voor nu en in de toekomst?
 • Wat is de waarde van uw woning?
 • Wat is voor u verstandiger; vermogen opbouwen of uw schulden aflossen?
 • Heeft u kinderen en krijgt u nu of in de toekomst te maken met de kosten van studerende kinderen?
 • Wat is uw financiële situatie bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van u of uw partner?
 • Heeft u genoeg middelen om uw levensstijl van nu ook na uw pensioen voort te zetten?
 • Hoe ziet uw testament eruit en is dit juridisch en fiscaal optimaal geregeld?
 • Hoe zit het met de continuïteit van uw onderneming als u arbeidsongeschikt raakt, ernstig ziek wordt of eerder komt te overlijden?
 • Hoe is uw onderneming gefinancierd?

Antwoorden op deze vragen geven inzicht in de status van uw toekomstvoorziening en kan daarnaast geoptimaliseerd worden om na uw pensionering te blijven leven zoals u dat wenst. Dit geeft u rust en op basis hiervan kunt u de juiste afwegingen en beslissingen maken voor uw toekomst.

Samen stappen zetten

Uw financiële situatie kan complex zijn en is erg persoonlijk. Een goed plan geeft u rust door inzicht in de situatie en schept duidelijkheid over de financiële en fiscale mogelijkheden waarop u de juiste afwegingen en beslissingen voor uw oudedagvoorziening kunt maken. 

Neem contact op

Is uw financiële planning toereikend?

Als dga heeft u wellicht in het verleden pensioen in eigen beheer opgebouwd. Per 1 april 2017 zijn de mogelijkheden om pensioen in eigen beheer op te bouwen grondig gewijzigd en is verdere opbouw niet meer mogelijk. Een goede reden om uw financiële planning en specifiek uw pensioeninkomen nog eens tegen het licht te houden. Wij kijken samen met u naar onder andere:

 • uw persoonlijke wensen voor nu en later;
 • uw oudedagsvoorziening en/of nabestaandenvoorziening;
 • andere inkomensbronnen;
 • fiscale en financiële mogelijkheden om uw wensen te realiseren;
 • mogelijkheden fiscaal vriendelijk te schenken;
 • (fiscaal) optimaliseren van uw testament.

Benieuwd of uw oudedagsvoorziening nog actueel is en voldoet aan de snel en continu veranderende wet- en regelgeving? Wij gaan graag met u in gesprek, voor meer inzicht en zekerheid voor uw toekomst.

5 tips voor pensioen dga

Dga's kunnen sinds 1 juli 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er? We zetten de aantrekkelijkste mogelijkheden op een rijtje.

Door Rien Pol
Lees blog