DGA Pensioen in eigen beheer

Als directeur-grootaandeelhouder, mag u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer. Voor uw bestaande pensioenaanspraken van voor 1 april 2017 moet u uiterlijk op 31 december 2019 kiezen uit:

  • Afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening (ODV)
  • Premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Wilt u uw DGA pensioen afkopen of omzetten in een ODV? Dan is de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting van belang. Koopt u de op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer geheel af, dan moet u over een groot deel van de fiscale waarde ineens belasting betalen. Welke alternatief het voordeligst is, moet per DGA worden berekend. 

Hoe eerder u geheel afkoopt, hoe hoger de korting die u hierover krijgt. Onze pensioenadviseurs helpen u hierin de juiste keuze te maken (bijvoorbeeld met financiële planning).

Ron Mulder
Ron Mulder Senior pensioenadviseur
Ron MulderDoor Ron Mulder

Stamrecht bemoeilijkt afkoop pensioen in eigen beheer

Wilt u uw pensioen in eigen beheer in 2017, 2018 of 2019 aankopen, maar heeft u nog geen stamrecht in de bv? Die stamrechtverplichting kan zorgen voor een kink in de kabel. Afkoop is dan namelijk niet altijd mogelijk.

Lees verder