Corona: maatregelen voor ondernemers

Geüpdatet op vrijdag 27 maart

Het coronavirus heeft ons allen in de greep. Door het coronavirus ziet u mogelijk uw omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, zijn er verschillende maatregelen gepubliceerd.

De mogelijkheid bestaat dat de Belastingdienst voorwaarden en termijnen aanpast. De overheid kan ook aanvullende maatregelen treffen. We werken deze pagina regelmatig bij.

12 zaken waar u mee te maken kunt hebben

Nieuws
Maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Lees meer
Nieuws
Bijzonder uitstel van betaling: fiscale maatregelen coronavirus
Lees meer
Nieuws
Zo meldt u betalingsonmacht op de juiste wijze
Lees meer
Nieuws
Kredietverruiming: wat kunt u van uw bank verwachten?
Lees meer
Nieuws
Coronacrisis: bij afwezigheid wel of geen loon doorbetalen?
Lees meer
Nieuws
Corona: coulance betalen pensioenpremie
Lees meer
Nieuws
Opstellen liquiditeitsprognose is cruciaal
Lees meer
Nieuws
Europa verruimt 'staatssteunregeling' van € 200.000 naar € 500.000
Lees meer
Nieuws
Werkkapitaalverruimende maatregelen die u zelf kunt nemen
Lees meer
Nieuws
Maatregelen corona voor bedrijfsleven in Duitsland
Lees meer
Nieuws
Ook steunpakket voor Caribisch Nederland
Lees meer
Nieuws
Let op deze 2 wijzigingen in premiedifferentiatie WW
Lees meer

Vragen ondernemers gevolgen coronavirus

Door het coronavirus ziet u mogelijk omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. We zien veel vragen van ondernemers voorbij komen:

 • "Kan ik uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst?"
 • "Hoe vraag ik uitstel van betaling aan?"
 • "Ik verwacht veel minder winst over 2020. Kan ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?"
 • Mag ik als werkgever de reiskosten per direct stopzetten van de medewerkers die thuis zitten?
 • Mag ik als werkgever werknemers verplichten vrije dagen op te nemen?
 • Wat doe je met goedgekeurde verlofaanvragen van medewerkers die hun verlof ongedaan willen maken omdat hun vakantie niet meer doorgaat?

Op de website van de Rijksoverheid is een pagina gepubliceerd, genaamd:

Hier vindt u ook vragen van ondernemers over thuiswerken, aanpassen van werktijden, wel of niet doorbetalen van loon, de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), het al dan niet sluiten van uw zaak etc.

Wat kunnen wij voor u doen?

Mogelijk komt ook uw bedrijf in de problemen, omdat de acute omzetdaling niet (snel genoeg) kan worden gecompenseerd door kostenreductie, waardoor er tekorten ontstaan. Ondernemers voelen de druk van crediteuren, hun debiteuren zitten met dezelfde 'corona-problemen' en betalen ook later.

Is uw onderneming getroffen door maatregelen rondom corona of ondervindt uw organisatie daar nadelen van? Wij helpen u graag verder. Zo staan onze collega's, van verschillende disciplines, klaar om u te helpen bij:

 • Het aanvragen van uitstel van betaling of;
 • Vermindering van de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. 
 • Opstellen van een corona-protocol voor de uitvoering van werkzaamheden binnen uw bedrijf.
 • Voorlichting over de financiële gevolgen voor uw medewerkers bij gebruik making van de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 • De NOW en uw salarisadministratie; hoe handelt u dit administratief goed af.

Daarnaast zijn onze bedrijfsadviseurs gespecialiseerd in o.a. het strategisch en financieel doorlichten van bedrijven en het opstellen van herstelplannen. Belangrijk onderdeel daarbij is het oplossen van de liquiditeitskrapte.

Ondersteuning nodig? Neem contact op:

Internationale en Europese maatregelen

Oefent u uw activiteiten over de grens uit? Niet alleen Nederland treft fiscale stimuleringsmaatregelen. RVO heeft in samenwerking met Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. Voor Duitsland wordt er zelfs onderscheid gemaakt naar regio: 

 

The coronavirus and your company