Corona: maatregelen voor ondernemers

Geüpdatet op vrijdag 23 april 2021

Het coronavirus heeft ons allen in de greep. Door het coronavirus ziet u mogelijk uw omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, zijn er verschillende maatregelen getroffen.

De mogelijkheid bestaat dat de overheid voorwaarden en termijnen aanpast en/of aanvullende maatregelen treft. We werken deze pagina regelmatig bij.

Vragen ondernemers gevolgen coronavirus

Door het coronavirus ziet u mogelijk omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. We zien veel vragen van ondernemers voorbij komen:

Op de website van de Rijksoverheid is een pagina gepubliceerd, genaamd:

Hier vindt u ook vragen van ondernemers over thuiswerken, aanpassen van werktijden, wel of niet doorbetalen van loon, de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), het al dan niet sluiten van uw zaak etc.

Wat kunnen wij voor u doen?

Mogelijk komt ook uw bedrijf in de problemen, omdat de acute omzetdaling niet (snel genoeg) kan worden gecompenseerd door kostenreductie, waardoor er tekorten ontstaan. Ondernemers voelen de druk van crediteuren, hun debiteuren zitten met dezelfde 'corona-problemen' en betalen ook later.

Is uw onderneming getroffen door maatregelen rondom corona of ondervindt uw organisatie daar nadelen van? Wij helpen u graag verder. Zo staan onze collega's, van verschillende disciplines, klaar om u te helpen bij:

  • Het aanvragen van uitstel van betaling of;
  • Vermindering van de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. 
  • Opstellen van een corona-protocol voor de uitvoering van werkzaamheden binnen uw bedrijf.
  • Voorlichting over de financiële gevolgen voor uw medewerkers bij gebruik making van de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
  • De NOW en uw salarisadministratie; hoe handelt u dit administratief goed af.

Daarnaast zijn onze bedrijfsadviseurs gespecialiseerd in o.a. het strategisch en financieel doorlichten van bedrijven en het opstellen van herstelplannen. Belangrijk onderdeel daarbij is het oplossen van de liquiditeitskrapte.

Ondersteuning nodig? Neem contact op:

Internationale en Europese maatregelen

Zeeppompje met ontsmettingsmiddel die ondernemers gebruiken als maatregel tegen corona

Oefent u uw activiteiten over de grens uit? Niet alleen Nederland treft fiscale stimuleringsmaatregelen. RVO heeft in samenwerking met Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een lijst met veelgestelde vragen opgesteld. Voor Duitsland wordt er zelfs onderscheid gemaakt naar regio.

 

The coronavirus and your company