PMC: een duurzame start-up van groot formaat

Drie ondernemers die overtuigd zijn van hun eigen idee. Die alle details tot op de bodem uitzoeken, niets aan het toeval overlaten en elke stap die wordt genomen tot in de puntjes voorbereiden. Wat heeft de Jong & Laan buiten het verzorgen van de verplichte administratieve handelingen en het controleren van de jaarrekening dan nog te bieden? Veel!

Klantcase PMC

Op het industrieterrein in Farmsum staat de imposante fabriek van Purified Metal Company (PMC). In eerste instantie geeft het gebouw, op de groene kleurvlakken na, je niet het idee dat het hier om een duurzame onderneming gaat. Maar niets is minder waar.

In dit enorme complex wordt per dag circa vierhonderd ton aan vervuild staalschroot schoongemaakt en omgezet naar Purified Metal BlocksTM (PMBTM). Een schone, hoogwaardige grondstof, herbruikbaar als ‘nieuw’ staal voor de staal- en gieterij-industrie.

Dit proces vraagt veel energie, maar ook daar is aan gedacht. De fabriek ligt direct naast een hoogspanningsverdeelstation en een groot zonnepark. Het smelten van het staal, tot een temperatuur van meer dan 1.600 graden, gebeurt met een elektrische smeltoven in plaats van gas.

Eerste 'gesloten' staalfabriek ter wereld

De vrijkomende rookgassen worden afgevoerd naar het reinigingssysteem en verlaten de fabriek als schone lucht. Dit is dan ook de eerste compleet ‘gesloten’ staalfabriek in de wereld die gezuiverde schone lucht uitstoot.

Het proces van metaal opschonen gaat daarbij als volgt: 

  • Ontvangen metaal wordt opgeknipt in kleine stukjes.
  • De kleine stukjes worden in de oven verhit tot circa 1.550 graden.
  • De afvalstoffen worden uit het vloeibare metaal gefilterd.
  • Het schone metaal wordt in PMBTM geperst.
  • De PMB’s worden gekoeld.
  • Het product, schoon metaal, is gereed voor verkoop.
Jonné de Kimpe
Jonné de Kimpe Accountant
Expert in het verrichten van jaarrekeningcontroles
Mijn naam is Jonné de Kimpe en ben als externe accountant (RA/AA) verbonden aan de Jong & Laan en als docent aan Nyenrode Business University. Ik heb veel interesse in wat mensen en organisaties drijft. Vanuit die betrokken houding verricht ik samen met mijn collega’s onze jaarrekeningcontroles. De combinatie van theorie en praktijk blijft mij boeien!
Neem contact op

Samenloop van kennis, kunde en doorzettingsvermogen

Zo’n fabriek komt er niet zomaar. Het is een samenloop van kennis, kunde en doorzettingsvermogen. De drie staalindustrie-ondernemers in hart en nieren (Jan Henk Wijma, Bert Bult en Nathalie van de Poel) staken in 2011 de koppen bij elkaar. Al dat verontreinigde staal, daar moeten we iets mee doen.

In de jaren die daarop volgden bundelden ze hun kennis en technieken, werkten ze het technische plan uit, vroegen ze het octrooi in Nederland, Europa en andere werelddelen aan én zetten ze een financieringsmodel op.

Financiering

Toen de financiering van ruim 70 miljoen euro was geregeld, startte in 2019 de bouw van de fabriek en installatie van alle apparatuur. Het grote werk werd in 2020 afgerond en tot op de dag van vandaag voeren ze nog telkens verbeteringen door. Bij alle stappen zitten de drie ondernemers boven op de processen en houden ze alle touwtjes stevig in handen. Niets wordt aan het toeval overgelaten.

Lees verder onder de afbeelding.

Opening Willem-Alexander

De fabriek werd in de nazomer van 2020 door Koning Willem-Alexander geopend. Nu worden de laatste puntjes worden op de i gezet en zal het productievolume het komende jaar groeien.

“Dat is natuurlijk iets om trots op te zijn”, zegt senior assistent-accountant Leontine Telkamp. “Super boeiend om mee te maken hoe het opstarten van dit bedrijf verloopt, want meestal kom ik binnen bij bedrijven die al jaren bestaan. Hier adviseren we aan de voorkant over het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, waardoor het direct in de praktijk kan worden neergezet."

Elkaar scherp houden

PMC is een klant die dus alles grondig onderzoekt en oppakt. “Dat is af en toe best uitdagend. Soms kom je met een advies en dan blijken ze er al van te hebben gehoord of zelfs al mee bezig te zijn. Die stap op de trap is dan al genomen, maar ook dan leveren we meerwaarde door die stap met elkaar te analyseren", aldus Jonné de Kimpe, externe accountant bij de Jong & Laan.

Johné: "PMC vroeg of we kennis met ze wilden maken, want ze waren op zoek naar een controlerend accountant. EY had hen in de jaren van aanloop ondersteund en dat doen ze op een aantal vlakken nog steeds. Maar omdat de westerse ondernemers naar het noordoosten trokken, wilden ze daar een accountantskantoor dat dichtbij en sterk vertegenwoordigd is in die regio." 

Kennisgebieden

Vanuit verschillende kennisgebieden staat het de Jong & Laan team klaar om deze vooruitstrevende organisatie scherp te houden. Daarbij stellen we vooral kritische vragen. Samen zorgen we voor een optimaal uitgangspunt om op voort te borduren. CEO Jan Henk Wijma bevestigt: “De Jong & Laan voorziet ons proactief van advisering. Vaak bediscussiëren we de tips en als blijkt dat het nuttig is, zorgen we er met elkaar voor dat het in een mum van tijd is geïmplementeerd. Een ongoing proces waarbij we elkaar scherp houden."

PMC een duurzame startup van groot formaat | de Jong en Laan

Niet controleplichtig, wél de afspraak

Wettelijk gezien is PMC niet controleplichtig, maar dit is wel een afspraak met de aandeelhouders en commissarissen. Dat laat zien hoe professioneel deze start-up is ingericht.

Hij vervolgt: "Vanuit haar controlerende taak is de Jong & Laan heel nauwkeurig. Elk saldo moet kloppen en op de juiste manier aansluiten. Is dit niet het geval, dan worden we daar strikt op gewezen. Dat is fijn, want daardoor weet ik dat zeker dat onze eigen cijfers en processen kloppen en zijn wij in staat ons goed te verantwoorden aan onze stakeholders.” Logisch, want de grond, bouwkosten, machines en werknemers brengen een behoorlijke investering en administratie met zich mee.

Meer dan accountantscontrole

De Jong & Laan zorgt naast de jaarrekeningcontrole voor (de):  

Lees verder onder de afbeelding. 

Jonné: “Het leuke aan deze klant is dat we de hele opbouw meekrijgen. Van een kavel op het industrieterrein in Farmsum tot nu een grote draaiende fabriek die een bijdrage levert aan een duurzamere maatschappij. Daarbij nemen deze drie ondernemers ruimschoots de tijd om alles zo goed mogelijk te doen. Toen ik binnenkwam was zelfs de hele financiële administratie al uitgedacht. Hoe gaan we registreren, wie mag wat bepalen, et cetera."

Ambitieus en ondernemend

Volgens Jonné acteren de ondernemers op hoog niveau. Ze hebben vooral bevestiging en een kritische blik van buiten nodig op de stappen die ze zetten en ondersteuning op gebieden waar ze moeten zijn. En komen ze tot de conclusie dat iets nader moet worden uitgezocht, dan worden er direct spijkers met koppen geslagen.

Jonné (de Jong & Laan): Nu deze ‘plant’ bijna volledig up-and-running is, kijkt iedereen al een beetje vooruit.

Nu deze ‘plant’ bijna volledig up-and-running is, kijkt iedereen al een beetje vooruit. "Als de fabriek perfect loopt, ligt er namelijk een optimale blauwdruk voor een vervolg. Wie weet is die volgende stap dan wel van internationale aard, want de ambitie van deze ondernemers is om wereldwijd te voorkomen dat vervuild staal onnodig op stortplaatsen belandt," aldus Jonné.

Kortom: PMC is een ambitieus en prettige organisatie om mee samen te werken. We zijn kritisch naar elkaar toe en houden elkaar scherp. Op naar het vervolg!

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen of ben je benieuwd of wij iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact met mij op.

Jonné de Kimpe
Jonné de Kimpe Accountant
Expert in het verrichten van jaarrekeningcontroles
Mijn naam is Jonné de Kimpe en ben als externe accountant (RA/AA) verbonden aan de Jong & Laan en als docent aan Nyenrode Business University. Ik heb veel interesse in wat mensen en organisaties drijft. Vanuit die betrokken houding verricht ik samen met mijn collega’s onze jaarrekeningcontroles. De combinatie van theorie en praktijk blijft mij boeien!
Neem contact op