Klantcase Na­tuur­mo­nu­men­ten

Aan het herstellen van landgoederen hangt een flink prijskaartje. Gelukkig levert de samenwerking met Cata extra subsidiemogelijkheden op. Lees meer...

Zonder de juiste geldpotten geen mooie projecten

voor Natuurmonumenten

Idyllisch. Dat woord omschrijft Landgoed De Slotplaats in Bakkeveen, met de slotboerderij die in het oog springt en het erachter gelegen eeuwenoude Sterrebos. Het is niet het enige landgoed waar Natuurmonumenten hard aan heeft gewerkt om het in de originele staat te herstellen. Ook landgoederengordel Eelde-Paterswolde kreeg een grondige opknapbeurt.

De financiering van de kosten die dit laatstgenoemde project met zich meebracht, vroeg om nieuwe inzichten en het betreden van andere paden. Een goede samenwerking met Cata subsidieadvies leverde extra subsidiemogelijkheden op en ontlastte Natuurmonumenten in de werkzaamheden.

In het kort

  • Er hing een hoog prijskaartje aan het herstelproject voor Natuurmonumenten. De kosten konden niet geheel worden gedekt met het geld van rijk en leden. Om deze reden werd er gekeken naar een andere financieringsmogelijkheid: subsidies.

  • De kans dat Natuurmonumenten een subsidie binnensleept onder hun eigen naam, is groter dan wanneer dat vanuit Cata wordt gedaan. John, van Natuurmonumenten, deed dus op advies van Cata zelf zijn subsidieaanvragen.

  • De verantwoordingsraportages voor Natuurmonumenten dienden heel nauwkeurig te worden gedaan. De kleinste wijziging ten aanzien van het originele plan kon overigens van grote invloed zijn op de hoogte van de subsidie.

Natuur beleven

“Het beleven van de natuur en cultuur wordt steeds belangrijker”, zegt John Tukker, projectmanager Natuurmonumenten. “Waar we eerder alleen natuur herstelden en beheerden, kunnen we daar tegenwoordig niet meer mee volstaan.” 

De toename van recreatieve bezoekers van Eelde-Paterswolde leidde ertoe dat Natuurmonumenten kartrekker werd bij het herstel van de landgoederengordel. “Door recreatie in het herstelproject te verwerken, kunnen mensen de natuur rondom de landgoederen meer benutten en beleven. Een win-win situatie”.

Daar moest wel veel voor gebeuren:

  • Paden en lanen herstellen
  • Bruggen bouwen
  • Nieuwe wandelroutes aanleggen
  • Boomgaarden planten 
  • Vijvers baggeren

Het is niet verrassend dat aan het opknappen van deze landgoederen, waarvan drie toebehoren aan Natuurmonumenten, een flink prijskaartje hing.

“Kosten die we niet konden dekken met het geld dat we van het rijk en onze leden kregen”, zegt John. Dus werd gekeken naar een andere financieringsmogelijkheid: subsidies.

De subsidieadviseur kijkt verder

Subsidieadvies bij herstel landgoederen

Hoewel Natuurmonumenten zelf ervaring heeft met het aanvragen van subsidies, nam John in 2015 contact op met de subsidieadviseurs van Cata. “Vanuit Natuurmonumenten zitten wij altijd in dezelfde ‘subsidiepan’ te roeren. De adviseurs van Cata kijken verder en weten ook de andere ‘geldpotten’ te vinden”, legt hij uit. 

Die andere, kleine geldpotten kenmerken volgens subsidieadviseur Caio Schuurmans het subsidiespeelveld van stichtingen. Zij begeleidde Natuurmonumenten bij het subsidietraject voor het herstel van landgoederengordel Eelde-Paterswolde. 

“Stichtingen hebben vaak te maken met gelden uit fondsen. Of er is één grote subsidieverstrekker die veel verschillende potjes heeft.”

“Stichtingen hebben vaak te maken met gelden uit fondsen”, legt Caio uit. “Of er is één grote subsidieverstrekker die veel verschillende potjes heeft”, vult ze aan.

In beide gevallen speelt de gunfactor een belangrijke rol bij het aanvragen van een subsidie. “De kans dat Natuurmonumenten een subsidie binnensleept onder hun eigen naam, is groter dan wanneer ik dat vanuit Cata doe”, licht Caio toe. Het was dan ook John die de aanvraag van de subsidies voor het herstelproject voor zijn rekening nam.

Kleine wijziging, grote invloed

Er kwam meer kijken bij het subsidietraject. Na het aanvragen van de subsidies, volgde de verslaglegging van de voortgang van de herstelwerkzaamheden en de afronding van het subsidietraject.

Dit gebeurde met schriftelijke, tussentijdse en eindrapportages. In deze verantwoordingsrapportages voor het herstelproject beschreef Caio wat Natuurmonumenten gerealiseerd had en welke bedragen daarmee gemoeid waren.

De verantwoording kwam op sommige punten heel nauw. Zo kon de kleinste wijziging ten aanzien van het originele plan, van invloed zijn op de hoogte van de subsidie.

Bij elke verandering overlegden John en Caio direct over de vastlegging hiervan. Een tijdrovende klus, waarbij Caio veel werkzaamheden uit handen van John nam, zodat hij zich kon richten op de taken rondom het herstel.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Geschonken geld zorgvuldig besteden

“Niet alle subsidies vergen zo’n gedetailleerde verslaglegging”, zegt Caio. “Waar ik bij de ene subsidie elk half jaar een verantwoordingsrapportage opstel, is bij de andere subsidies alleen een eindverantwoording voldoende”, legt ze uit.

John beaamt dat: “Wij vinden het heel belangrijk dat geschonken geld zorgvuldig ingezet wordt. Het advies van Caio helpt ons om het geld rechtmatig en goed te besteden.”

Blote voeten

 “Als echt dieren- en buitenmens heb ik veel affiniteit met het onderwerp. Daarnaast is het mooi om het cultuurverschil ten opzichte van mkb-klanten te ervaren”, licht Caio toe.

“Het samenwerken aan een hoger doel en de grote gunfactor kenmerkt deze organisatie. Bij Natuurmonumenten zitten sommigen zelfs met blote voeten aan tafel”, voegt ze er lachend aan toe. ”En kijk eens om je heen, zo komen we ook nog eens op de mooiste plekjes.”

Benieuwd naar jou subsidiekansen?

Ga vrijblijvend met ons in gesprek en bekijk welke subsidiemogelijkheden er zijn voor jou en jouw onderneming.