Nabestaandenpensioen: wat als ik als zzp'er overlijd?

Deel 1 van 3 | Hoe regel je als zzp'er financiële zekerheid voor jezelf en je partner?

Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019

Op social media is over zekerheid voor zpp'ers veel discussie. Veel gehoorde opmerkingen zijn "Je bent wel verzekerd maar ontvangt toch nooit een uitkering" of "Ik kan net zo goed zelf gaan sparen".

In dit drieluik sta ik niet stil bij deze landelijke discussie maar geef ik middels praktijkvoorbeelden aan op welke wijze een zzp'er kan zorgen voor de nodige zekerheid.

Kiezen voor zekerheid heeft een prijskaartje

Kiezen voor zekerheid heeft een bepaald prijskaartje waar de zzp'er zeker over na moet denken. Er niet over nadenken (niets doen) is naar mijn mening geen optie aangezien het risico van onverhoopt overlijden of arbeidsongeschiktheid altijd op de loer ligt. Verder is het goed om na te denken over de wijze waarop een oudedagsvoorziening wordt opgebouwd.

Het risico van onverhoopt overlijden of arbeidsongeschiktheid ligt altijd op de loer

Daarom is het van belang om samen met de zzp'er, eventueel in overleg met de partner, een financieel plan op te stellen. Aan de hand hiervan kunnen zij bepalen of de aangedragen oplossingen aansluiten bij hun eigen wensen en doelstelling. Het is dan zeker niet meer onbekend maakt onbemind!

Ik behandel dit aan de hand van onderstaande casus.

Hoe regel ik mijn nabestaandenpensioen voor als ik onverwachts overlijd?

"Op dit moment ben ik werkzaam in loondienst en ik wil graag voor mijzelf beginnen, dus verder gaan als zelfstandig ondernemer. Waar moet ik zoal rekening mee houden door het beëindigen van mijn dienstbetrekking? Het gaat mij in het bijzonder om het risico van overlijden, arbeidsongeschiktheid en het sparen voor de oude dag."

Vergelijking loondienst en zelfstandig ondernemer

Om voor deze persoon een goede vergelijking te maken, brachten we de huidig situatie (loondienst) in beeld. De man is 37 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn bruto jaarloon bedraagt € 50.000. Het is zijn bedoeling zelfstandig ondernemer (agrariër) te worden samen met zijn vader.

Volgens het uniform pensioenoverzicht bij zijn huidige werkgever kan hij de volgende pensioenaanspraken nog opbouwen tot aan de pensioendatum:

  • Te bereiken ouderdomspensioen vanaf 67 jaar ► € 20.319
  • Partnerpensioen ► € 14.223
  • Wezenpensioen ► € 2.845
  • Extra nabestaandenoverbruggingspensioen ► € 14.659 (ANW uitkering)
  • Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid (WIA)   ► 70% van het laatste genoten salaris
Nabestaandenpensioen

Door het uit dienst treden bij zijn werkgever hebben de nabestaanden niet langer recht op een pensioenuitkering. Om de achterblijvende partner en kinderen niet met financiële problemen achter te laten (bij een onverwachts overlijden), is het goed om over dit risico na te denken.

Als zzp'er heb je de mogelijkheid om hiervoor in privé een 'netto' overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit zou je kunnen doen door een combinatie van een gelijkblijvende en dalende risicoverzekering.

Voordeel netto overlijdensrisicoverzekering

Dit betekent dat de premie die betaald wordt voor de overlijdensrisicoverzekering niet aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Het voordeel hiervan is dat een uitkering na een onverwachts overlijden onbelast uitgekeerd wordt aan de achterblijvende partner.

De achterblijvende partner ontvangt dan ineens een som met geld om het gemis aan 'nabestaandenpensioen' op te vangen.

Premie overlijdensrisicoverzekering

De premie voor een dergelijke overlijdensrisicoverzekering bedraagt ongeveer € 550 per jaar. De hele of gedeeltelijk uitkering kan ook worden gebruikt om de eventuele hypotheek mee af te lossen, de kinderen van te laten studeren of de begrafenis van te betalen. Als het goed is, is in het financiële plan hier al rekening mee gehouden.

In het volgende blog van deze drieluik sta ik stil bij het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico om vervolgens in het laatste blog stil te staan bij het sparen voor de oude dag als aanvulling op de AOW uitkering.

Auteur: Ron Mulder

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren