Wat wijzigt er door de Wet Werk en Zekerheid in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?

De Wet Werk en Zekerheid is een feit. Nadat minister Asscher na aandringen van de Eerste Kamer besloot om de invoering hiervan deels uit te stellen naar 1 januari 2015 besloot de Eerste Kamer, mede naar aanleiding van deze wijziging, met het wetsvoorstel in te stemmen.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp

Voorbereiding WWZ

De Wet Werk en Zekerheid brengt behoorlijk wat veranderingen met zich mee in de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daarom praat ik u hierover via deze blog bij. Zo bent u goed voorbereid om vanaf 1 januari 2015 deze nieuwe regelgeving toe te passen.

Aanzegtermijn

Er gaat een verplichte aanzegtermijn gelden bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer. Dit betekent dat u minimaal één maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer (schriftelijk) moet laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan moet u ook de voorwaarden van de verlenging aangeven. Vermeldt u de voorwaarden waaronder de verlenging plaatsvindt niet, dan gelden automatisch de voorwaarden van de vorige tijdelijke arbeidsovereenkomst.

"Voor elke dag dat u te laat bent, moet u de werknemer een vergoeding (boete) betalen van één dagsalaris met als
maximum een maandsalaris"

Wanneer de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de einddatum van een project, dan geldt de aanzegtermijn overigens niet. Het einde van de arbeidsovereenkomst moet dus wel vooraf duidelijk bepaalbaar zijn bij het toepassen van de aanzegtermijn.

Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet u voor elke dag dat u te laat bent de werknemer een vergoeding (boete) betalen van één dagsalaris met als maximum een maandsalaris. Dit geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten die niet, als arbeidsovereenkomsten die wel worden verlengd. De werknemer moet hier binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep op doen.

De arbeidsovereenkomst wordt door het niet aanzeggen overigens niet automatisch verlengd. Deze eindigt dus wel gewoon.

Proeftijd

Er mag geen proeftijd meer worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden.

Concurrentiebeding

Er mag geen concurrentiebeding en/of relatiebeding meer in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Over het toepassen van het concurrentiebeding schreef ik al eerder in mijn blog Werknemers vanaf 1 juli 2014 sneller naar de concurrent?

Ketenregeling

Per 1 juli 2015 wijzigt ook de zogenoemde 'ketenregeling'. Vanaf dat moment mogen er nog maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een totale looptijd van maximaal 2 jaar (nu maximaal 3 jaar) worden afgesloten, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Om de keten van arbeidsovereenkomsten te doorbreken, moet een werknemer straks 6 maanden in plaats van 3 maanden uit dienst zijn.

Ontslag

Per 1 juli 2015 wijzigt er bovendien nog een en ander in het ontslagrecht. Dit zijn grote wijzigingen. Daarom praat ik u daarover bij in mijn volgende blog.

Duidelijk beeld wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Ik hoop u een duidelijk beeld te hebben geschetst van de wijzigingen die komen gaan, zodat u goed voorbereid bent om ze binnen uw onderneming toe te passen. Wanneer u gebruik maakt van modelcontracten en/of bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement, adviseer ik u goed te kijken of deze ook aangepast moeten worden.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren