What the... App?

Whatsappen onder werktijd

Laatst bijgewerkt op: 10 juli 2019

Telkens wanneer ik WhatsApp open, verbaas ik mij weer over de grote hoeveelheid groepen en gesprekken die hierin worden gevoerd. Los van de 1-op-1 gesprekken maken we tegenwoordig overal een WhatsApp-groep voor. In mijn geval onder andere de vriendinnenapp, de app over het aankomende vriendenweekend, de kinderopvang van mijn zoontje en niet te vergeten de familieapp.

De appjes binnen deze groepen blijven soms de hele dag binnen stromen, ook onder werktijd. Hiermee rijst de vraag: wat als een werknemer onder werktijd wel heel veel bezig is met WhatsApp? Is hij dan nog wel (productief) aan het werk?

Over deze vraag moest in oktober 2016 ook een kantonrechter in Tilburg zich buigen.

Werknemer stuurt 1255 amoureuze berichten

Een werknemer was 7,5 jaar als Projectmanager in dienst bij een printbedrijf. Voor zijn functie maakte hij gebruik van een mobiele telefoon van zijn werkgever.

"Uitgebreide liefdesberichten waaraan bij het opstellen bijzondere aandacht was besteed"

De werknemer stuurde met deze mobiele telefoon onder werktijd een grote hoeveelheid WhatsApp berichten.

Om het verhaal nog iets smeuïger te maken, hij stuurde deze aan verschillende dames. Volgens de werkgever ging het om in totaal 1255 (amoureuze) berichten.

Dit waren dus geen berichtjes om even kort te laten weten dat het eten klaar gemaakt kon worden.

Het waren uitgebreide liefdesberichten waaraan bij het opstellen bijzondere aandacht was besteed (de inhoud is helaas niet te vinden in de uitspraak).

De werkgever vond dat zijn werknemer door het versturen en ontvangen van deze hoeveelheid berichten niet had gewerkt.

In zijn ogen had de werknemer daarom onterecht loon ontvangen. De werkgever wenste dit loon terug of wilde op z'n minst een schadevergoeding.

Oordeel kantonrechter: geen arbeid, geen loon

De kantonrechter oordeelde het volgende. Het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat er sprake was van noodzaak en zonder dat de werkgever er vanaf wist of ermee had ingestemd, is voor rekening van de werknemer.

Dit kwam onder meer doordat de werkgever een bedrijfseigen regeling had waarin het volgende was opgenomen: "Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht worden genomen."

"Dit gaat geld kosten"

Door zijn gedrag handelde de werknemer in strijd met deze interne bedrijfsregels. De kantonrechter oordeelde dat het versturen van 1255 privéberichten in zijn ogen iets anders is dan incidenteel en beperkt gebruik.

Het gaat de werknemer daarom geld kosten. De kantonrechter schatte in dat de werknemer gemiddeld 3 minuten bezig was met een appje.

Vermenigvuldigt met het uurloon, komt de schade voor de werkgever daarmee afgerond uit op € 1.500,- bruto.

Dit bedrag mag de werkgever verrekenen met het geld dat de werknemer nog moest ontvangen voor zijn niet-opgenomen verlofuren.

Beperk privé Whatsappen

De rechter is dus duidelijk. Geen arbeid, geen loon. Een wijze les dus voor werknemers: beperk privé WhatsAppen in de tijd van de baas.

En voor werkgevers: stel hier perken aan. Maak heldere bedrijfsregels, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over e-mail en telefonie.

Recht op privacy?

In deze uitspraak werd overigens niet ingegaan op de privacy van de werknemer. Mocht de werkgever zomaar de telefoon van de werknemer controleren?

Controle is in beginsel niet verboden, maar de privacy van de werknemer moet wel worden gerespecteerd. Bovendien dient een werkgever te handelen als 'goed werkgever' en hierbij de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te respecteren.

Als de werknemers niet van de controle op de hoogte zijn, gelden nog eens extra regels.

Lees ook deze blog
Juliëtte RöbenDoor Juliëtte Röben
nevenwerkzaamheden-functies-activiteiten-werkgever

Nevenwerkzaamheden: hoe gaat u daar als werkgever mee om?

In veel gevallen verrichten uw werknemers uitsluitend werkzaamheden voor uw organisatie. Het kan echter zijn dat uw werknemers ook ander werk doen. Hoe houdt u daar zicht op en hoe gaat u daar mee om?

Lees blog
Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren