Werkkostenregeling: voorkom of beperk eindheffing

Een flinke kostenbesparing laat je toch niet liggen?

Heb je voor 2017 eindheffing betaald? Dan is het goed om te kijken naar 2018, want mogelijk kun je de eindheffing voorkomen of beperken.

De Werkkostenregeling (WKR) geeft regels hoe je aan werknemers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen kunt geven. In beginsel behoren alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon, tenzij je een vrijstelling kunt toepassen.

Met de Werkkostenregeling mag je maximaal 1,2% (2018) van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vergoed en verstrek je als werkgever meer, dan ben je een eindheffing verschuldigd van 80%.

Voor het jaar 2017 bracht elke werkgever de Werkkostenregeling in beeld. Want met de aangifte loonheffingen van januari 2018 moest de eventuele eindheffing over het jaar 2017 afgedragen worden.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Heb je de Werkkostenregeling (WKR) wel optimaal benut?

Heb je voor 2017 eindheffing betaald? Dan is het goed om te kijken naar 2018, want mogelijk kun je de eindheffing voorkomen of beperken.

Ik zie namelijk met regelmaat dat werkgevers nog vrije ruimte hadden die zij niet benut hebben. En dus geld laten liggen. Ik laat dit graag zien aan de hand van een drietal voorbeelden:

  1. Kostenvergoeding
  2. Fietsregeling
  3. Onbenutte reiskostenvergoeding

Wat komen we in de praktijk onder andere tegen?

1. Kostenvergoeding in vrije ruimte

De kostenvergoeding wordt vaak niet onderbouwd en wordt daarom meegenomen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Met een slimme aanpak kun je een kostenvergoeding ook betalen zonder dat deze de vrije ruimte vult. Als werkgever heb je zo mogelijkheden om belaste componenten onbelast te maken waardoor je belasting en/of premies bespaart.

Onbelaste kostenvergoeding

Heb je bijvoorbeeld werknemers die je uitzet op projecten in het binnen- en/of buitenland? Dan kan het interessant zijn om een check te laten doen. Neem bijvoorbeeld onze klant van wie personeel in het binnen- en buitenland werkt op grote projecten.

Gedurende deze projecten waren deze werknemers vaak meerdere dagen van huis. Ze ontvingen per dag een kostenvergoeding die niet nader werd onderbouwd en meegenomen werd in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR).

Dit levert de klant een besparing van maar liefst € 20.000 per jaar op!

Na overleg met de Belastingdienst kreeg deze klant toestemming voor een onbelaste kostenvergoeding per dag, ongeacht het land waar de werkzaamheden worden verricht. De kostenvergoeding viel dus niet meer in de vrije ruimte. Dit levert de klant een besparing van maar liefst € 20.000 per jaar op!

2. Fietsregeling

Verstrek of vergoed je een fiets aan werknemers? Dan valt dit in beginsel in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Door de regeling anders in te kleden, kunt u mogelijk de verstrekking/vergoeding van de fiets buiten de vrije ruimte van de Werkkostenregeling houden. Zo kunnen andere componenten wellicht onbelast worden betaald.

3. Onbenutte reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding kan voordelen bieden voor jou als werkgever en tegelijk ook voor de werknemer. De werknemer levert brutoloon in, in ruil voor een optimale reiskostenvergoeding. Door verlaging van het brutoloon, worden de werkgeverslasten lager.

Onbelast

Een van onze klanten, werkgever, verstrekt aan zijn personeel een vergoeding voor woon-werkverkeer. Deze wordt gebaseerd op een staffel voor het openbaar vervoer uit het verleden. Dit betekent dat de werknemers pas een vergoeding gingen ontvangen vanaf 10 kilometer enkele reis, terwijl een onbelaste vergoeding vanaf de eerste kilometer fiscaal is toegestaan.

Door de reiskostenvergoeding te optimaliseren, behaalden we voor werkgever én werknemer voordeel. De werkgever levert dit jaarlijks een besparing op van ongeveer € 4.700.

Bekijk uw situatie goed

Zorg dat u weet hoe de Werkkostenregeling in elkaar zit en waar eventueel voor u nog mogelijkheden liggen. Voorkom of beperk een eindheffing in 2018!

Neem gerust contact op zodat we samen kunnen uitzoeken of er voor u ook een kostenbesparing in zit.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren