Je werknemer een schouderklopje geven; do or don't?

Laatst bijgewerkt op: 10 juli 2019

Werknemers presteren beter als zij een teken van waardering ontvangen dan wanneer zij dit niet ontvangen. Dat zag ik onlangs in een onderzoek voorbij komen. Ik kan mij dit best voorstellen. Zo hoor ik vaak van werknemers dat wanneer zij van een collega of leidinggevende horen dat zij goed hebben gepresteerd, dit hen motiveert om in de toekomst ook weer goed te presteren.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp

"Werknemer stelde werkgever aansprakelijk voor de schade die hij door het toedoen van het schouderklopje had geleden"

Een schouderklopje kan een teken van waardering zijn.

Dat een schouderklopje echter niet altijd een betere prestatie tot gevolg heeft, laat onderstaande zaak zien die werd uitgevochten bij het hof Amsterdam eerder dit jaar.

Werknemer leidt schade als gevolg van schouderklopje

Na een schouderklopje van een collega viel een werknemer die reeds met fysieke en geestelijke beperkingen had te kampen tegen een glazen kast. Het gevolg was een rugwervelfractuur.

Hoewel de werknemer in eerste instantie zijn werkzaamheden in het kader van de re-integratie op halve kracht hervatte, viel hij hierna toch volledig uit.

Hierop stelde de werknemer de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij door het toedoen van het schouderklopje had geleden.

Zorgplicht werkgever

De werknemer was van mening dat de werkgever niet aan haar zorgplicht had voldaan.

Deze zorgplicht betreft de verplichting om – kort gezegd – een veilige werkomgeving te creëren, onder meer door de werknemers de nodige aanwijzingen te verstrekken waarmee onveilige situaties worden voorkomen.

De werkgever had op andere gebieden gedetailleerde gedragsregels op schrift vastgelegd.

Om die reden vond de werknemer dat de werkgever ook op lichamelijk contact (waaronder een schouderklopje) een verbod had moeten uitvaardigen.

Het hof oordeelde echter dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver strekt dat de werkgever de instructie had moeten geven om lichamelijk contact zoals een schouderklopje te verbieden.

Schending fysieke integriteit werknemer

Naast het schenden van de zorgplicht, vond de werknemer dat er sprake is van een schending van zijn fysieke integriteit. Ook dit standpunt volgde het hof niet.

"Juridisch lijkt dit een correcte uitspraak. Toch is de uitkomst niet bevredigend".

Een vriendschappelijke schouderklop kan volgens het hof niet worden gezien als een schending van de fysieke integriteit.

Om die reden hoefde de werkgever een dergelijke handeling niet te verbieden.

De werkgever is daarom niet verplicht de schade van de werknemer te vergoeden. Juridisch lijkt dit een correcte uitspraak. Toch is de uitkomst niet bevredigend.

De werknemer, die reeds kampte met fysieke en geestelijke beperkingen, is door het schouderklopje volledig uitgevallen op de arbeidsmarkt.

Desondanks kon het hof niet anders dan oordelen dat het een hoogst ongelukkige samenloop van omstandigheden betrof.

Toch waardering

Laat voorgaande u niet beperken om uw werknemers eens in de zoveel tijd een teken van waardering te geven. Waardering leidt als gezegd immers tot betere prestaties van uw werknemers.

Dit zou daarom zeker niet tot arbeidsongeschiktheid van uw werknemers moeten leiden.

Dat het echter wel mogelijk is, laat voorgaande casus zien. Om die reden kunt u wellicht beter een andere vorm van waardering kiezen dan het schouderklopje. Misschien gewoon de duim omhoog?

Mogelijk ook interessant voor u
no-riskpolis-UVW

Uitval na re-integratie? Check no-riskpolis!

Medewerker na re-integratietraject opnieuw ziek? Het UWV kan op basis van de no-riskpolis de loondoorbetaling overnemen. Zorg dat u de voorwaarden kent. Lees verder ...

Lees blog
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren