Vrijstelling schenken: te laat of te vroeg?

Laatst bijgewerkt op: 10 juli 2019

Af en toe loop ik als belastingadviseur tegen zo’n situatie aan: een relatie vraagt je of iets mogelijk is, maar dan is de wet inmiddels gewijzigd en wat hij of zij wil, kan niet meer. Bij fiscaal leuke dingen is dat balen.

Niet alleen voor de vraagsteller, maar ook voor mij. Toch zijn er soms alternatieven mogelijk en een enkele keer zelfs een herkansing, zoals ik onlangs meemaakte.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Theo wil belastingvrij schenken

Theo is vader van twee dochters, die inmiddels op zichzelf wonen. In 2014 sprak ik met hem over de vrijstelling voor schenkingen in verband met een eigen woning. Er gold toen een verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen die werden aangewend voor de eigen woning.

Als de ontvangen schenking werd gebruikt voor de aanschaf of verbouwing van een eigen woning of voor aflossing van de hypotheek, kon men tot maximaal € 100.000 belastingvrij schenken.

Ik had iets anders voor hem in petto. Daarvoor was het niet te laat, maar nog te vroeg

Dat wilde Theo ook wel, maar hij had op dat moment niet de beschikking over voldoende liquide middelen om een dergelijke schenking aan zijn beide dochters te doen.

Hij had wel vermogen, maar dat bestond uit een tweede woning en zat dus vast in stenen. Die tweede woning stond weliswaar te koop, maar de verkoop wilde nog niet echt vlotten.

Te laat, vrijstelling afgeschaft

Onlangs belde Theo me op met de verheugende mededeling dat de tweede woning verkocht was. Nu had hij wel de beschikking over liquide middelen om schenkingen aan zijn dochters te doen. 

Maar helaas moest ik hem teleurstellen: de vrijstelling van € 100.000 was per 1 januari 2015 afgeschaft. Met andere woorden: hij was te laat.

Is er iets anders mogelijk?

Daarop vroeg hij mij of ik nog iets anders voor hem wist voor 'onder de kerstboom'. Voor 2015 kon hij nog de 'gewone' schenking van ouders aan kinderen doen, van ruim € 5.200 per kind. Maar eigenlijk wilde hij meer schenken.

De eenmalige verhoogde vrijstelling van circa € 25.000 voor kinderen tussen 18 en 40 jaar had hij al gedaan, evenals de 'gewone' extra verhoging voor een schenking in verband met de eigen woning van zo’n € 27.000. Dus daar schoot hij niet veel mee op.

Opnieuw verhoogde vrijstelling

Toch had ik nog iets anders voor hem in petto. Daarvoor was het niet te laat, maar nog te vroeg. Het kabinet heeft in haar belastingplannen de eenmalige verhoogde vrijstelling uit 2014 van € 100.000 weer van stal gehaald.

Met ingang van 1 januari 2017 geldt de eenmalige extra verhoogde vrijstelling van € 100.000 weer, mits de schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

De vrijstelling geldt deze keer alleen als de ontvanger tussen 18 en 40 jaar is en dat is bij Theo’s dochters het geval. En net als bij de vrijstelling in 2014 moeten ook nu weer eerdere schenkingen, waarop een verhoogde vrijstelling is toegepast, in mindering worden gebracht op het bedrag van € 100.000.

Maar dan nog blijft er voor Theo een bedrag van bijna € 50.000 over om aan elk van zijn dochters belastingvrij te schenken.

Aan de ene kant was Theo te laat, maar aan de andere kant te vroeg.

Whitepaper

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

Meer over schenken

Nieuws
Belastingvrij schenken in 2018
Lees meer
Nieuws
Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken
Lees meer
Blog
De erfbelasting van tante Mien, dat kan minder
Lees meer
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren