Belastingvrij geschonken in 2017? Doe tijdig aangifte!

Heeft u belastingvrij geschonken in 2017? Of heeft u een schenking ontvangen? En is deze gebruikt voor de eigen woning? Door op tijd aangifte te doen, profiteert u van de extra vrijstelling. Hoe dat zit?

100.000 belastingvrij schenken

In een eerdere blog schreef ik over Theo, die in 2015 zijn dochters een schenking voor hun eigen woning wilde doen. Hij had gehoord dat hij € 100.000 belastingvrij kon schenken aan beide dochters. Dat klopte ook, maar die extra vrijstelling gold alleen voor 2014 en toen had hij het geld niet beschikbaar.

Met andere woorden: Theo was te laat.

Als doekje voor het bloeden kon ik hem toen wel vertellen dat de extra vrijstelling - voor schenkingen in verband met de eigen woning - in 2017 weer opnieuw zou gaan gelden.

Schenking eigen woning in 2017

Het afgelopen jaar maakte Theo inderdaad van deze herkansing gebruik. Hij schonk aan elk van zijn dochters een kleine € 50.000 belastingvrij, voor hun eigen woning.

De schenker en ontvanger moeten aangifte voor de schenkbelasting doen, om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken. 

Theo had in het verleden al eerder bepaalde belastingvrije schenkingen aan zijn dochters gedaan, dus die schenkingen moesten nu op het maximale bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling van € 100.000 in mindering worden gebracht; er bleef bijna € 50.000 over om nog belastingvrij te schenken. En dat deed vader Theo in 2017.

De ene dochter loste er een deel van haar hypotheek mee af en de andere dochter verbouwde haar woning. Beide schenkingen zijn dus gebruikt voor de eigen woning.

Wanneer moet u aangifte schenkbelasting doen

Om gebruik te maken van de vrijstelling, moeten de schenker en de ontvanger wel aangifte voor de schenkbelasting doen. Dit moet:

  • binnen twee maand na afloop van het jaar van de schenking;
  • ofwel vóór 1 maart 2018.

Dat klinkt misschien wat vreemd: aan de ene kant kun je belastingvrij schenken, maar aan de andere kant moet je wel aangifte doen.

Dit laat zich als volgt verklaren.

Aangifte schenkbelasting, hoe en waarom?

Om van een bijzondere vrijstelling gebruik te maken, moet je daar formeel een beroep op doen. Dat kan alleen door het indienen van een aangifte voor de schenkbelasting. In de aangifte vermeld je gegevens van de schenker en de ontvanger en uiteraard ook nadere informatie over de schenking.

Vervolgens geef je aan van welke vrijstelling je gebruik wilt maken. Hiermee doe je dan een beroep op de vrijstelling. Na ondertekening (en uiteraard na een kopie gemaakt te hebben) kan de aangifte verstuurd worden.

Er is ook nog een andere reden waarom er aangifte gedaan moet worden. Dat moet omdat sommige vrijstellingen eenmalig zijn. Door het doen van aangifte, kan de Belastingdienst bijhouden wie er gebruikgemaakt heeft van een eenmalige vrijstelling. Dubbelop is weliswaar eens zo lekker, maar niet bij de fiscus.

Kortom: geen aangifte, geen vrijstelling!

‘Gewone’ Jaarlijkse vrijstelling

Voor schenkingen van ouders aan kinderen die onder de ‘gewone’ jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5.300 blijven, hoeft er overigens geen aangifte gedaan te worden.

Dus zorg dat u de vrijstelling niet mist, doe op tijd aangifte. Meer weten of hulp nodig? Laat het me gerust weten.

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren