Verduurzamen transportsector: deze subsidies helpen je verder

Heb je plannen om te gaan verduurzamen in de transportsector? Dan geven subsidies als de POP3 Leader of DKTI je mogelijk een steuntje in de rug.

Verduurzamen transport

Heb je plannen om te gaan verduurzamen in de transportsector, bijvoorbeeld door alternatieve brandstoffen te gaan inzetten? Er zijn subsidies die je mogelijk een steuntje in de rug kunnen geven. Zo hebben wij onder andere ondernemers ondersteunt bij een subsidieaanvraag voor een nieuw tankstation. Enerzijds voor groengas en groene stroom, en anderzijds voor waterstof.

In deze blog licht ik, met twee projecten, toe welke subsidiekansen er zijn voor het verduurzamen in de transportsector. Daarin wordt voor je duidelijk hoe een dergelijke aanvraag en afwikkeling in zijn werk gaat. Hoe kun je omgaan met diverse technische en administratieve obstakels? En hoe zorg je voor transparante communicatie met de overheid?

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur

Project 1 - Ontwikkeling groen tankstation

Een transportondernemer wil overgaan tot een ‘groen’ tankstation. Hij wil het rijden op groengas en groene stroom binnen de regio stimuleren en zo zijn verantwoordelijkheid nemen binnen de transportsector.

De transportondernemer gaat een fossielvrije en volautomatische pomp bouwen. Deze wordt geëxploiteerd met CNG groengas en groene stroom uit snelladers voor elektrische auto’s, opgewekt door eigen zonnepanelen. Met deze investering levert hij een belangrijke bijdrage aan de gestelde doelen binnen het energieakkoord.

Subsidie POP3 LEADER

De POP3 LEADER subsidie geeft deze transportondernemer een tegemoetkoming in:

 • de gemaakte eigen loonkosten;
 • de bouwkosten onroerend goed;
 • en de koop van machines en installaties.

Tijdens de aanvraag trekken de ondernemer en de subsidieadviseur samen op, zodat verplichte documenten en gedetailleerde vragen tijdig, juist en volledig worden ingediend. Bij verplichte documenten kun je denken aan een aantal verplichte formulieren die je moet ondertekenen om een ‘complete’ subsidieaanvraag in te dienen, zoals een machtiging van de intermediair, de mkb-toets en de-minimissteun. 

De subsidieadviseur blijft in beeld om de ondernemer te ontzorgen bij het voeren van de projectadministratie. De administratieve lasten worden zodoende tot een minimum beperkt, zodat de ondernemer zich kan richten op de nieuwe activiteiten van het groene tankstation.

Het project wordt afgerond wanneer het mogelijk is groene brandstof te tanken en wanneer alternatieve vormen van brandstof toegankelijk zijn voor iedereen uit de omgeving. Het uiteindelijke doel is dat iedereen tevreden is, en daarbovenop is Nederland weer een mooi staaltje technisch vernuft rijker!

Project 2 - Ontwikkeling waterstof tanksysteem op de bouwplaats

Een transportondernemer wil CO2-, NOx- en fijnstofreductie (zero-emissie) op de bouwplaats, door bestaande mobiele dieselmachines om te bouwen naar waterstofaandrijving (second life). De technische uitdaging ligt bij de bewaking van de veiligheid én er tegelijkertijd voor zorgen dat een bouwkraan voldoende waterstof heeft om een hele dag op volle kracht te kunnen werken.

DKTI subsidie

Deze ontwikkeling van een ombouwset naar een compact waterstof weekopslagsysteem op de bouwplaats past in de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI). De DKTI ondersteunt demonstratieprojecten en proeftuinen voor duurzaam vervoer, waarbij het doel is het verminderen van de CO2-uitstoot in de transportsector.

De DKTI subsidie geeft de ondernemer een tegemoetkoming in:

 • de gemaakte eigen loonkosten voor experimentele ontwikkeling;
 • de kosten van machines, materialen en apparatuur;
 • en de inhuur van expertise bij derden.

De innovatie mag daarbij nog niet op de markt zijn, en een sterke businesscase en levensvatbaarheid is vereist.

De aanvraag van de DKTI subsidie is zeer gedetailleerd en vraagt veel technische en economische diepgang. De uitdagingen liggen bij dit project onder andere bij:

 • de verplichte veiligheid voor ontbranding;
 • de wenselijke prestaties van een zero emissie rupskraan;
 • het verkrijgen van vergunningen voor de manier van tanken;
 • de economische haalbaarheid van de ombouwset en;
 • de toevoer en opslag van waterstof.

Gelukkig sta je hier niet alleen voor. Wij helpen je graag met het aanvragen van de subsidie. Dit is ook mogelijk in een consortium van ondernemers, waarbij elke specialist een deel van de aanvraag voor zijn rekening neemt om zo de beste kwaliteit te behalen. Het is in ieder geval belangrijk dat alle neuzen bij een dergelijk grote aanvraag dezelfde kant op staan.

Ben jij ook aan het verduurzamen?

Ben je ook bezig met het verduurzamen binnen de transportsector, en ben je benieuwd voor welke subsidie(s) je mogelijk in aanmerking komt? Vraag gerust een subsidiescan aan of neem contact met mij op door onder deze blog te reageren.

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur
Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren