Vakantiedagen transport: vermijd risico op claims

Vakantiedagen en transport | Ondanks de overwerkvergoeding en de afkoopregeling hangt een aantal transporteurs een behoorlijk claimrisico boven het hoofd.

Vakantiedagen transport: vermijd risico op claims

In de afgelopen jaren was er veel discussie over het loon van chauffeurs dat zij ontvingen bij het opnemen van een vrije dag. Per 1 januari 2019 zijn daarom een overwerkvergoeding en een afkoopregeling in het leven geroepen.

Daarmee is de zaak echter niet afgedaan. Door een uitspraak van een rechter en omdat sommige werkgevers geen afkoopregeling overeenkomen met hun personeel, hangt nu een aantal transporteurs een behoorlijk claimrisico boven het hoofd!

Basissalaris voor vrije dag

Voor 2019 was het altijd zo dat een chauffeur op een vrije dag alleen zijn/haar basissalaris uitbetaald kreeg. In de praktijk betekende dit vaak fors minder inkomen. Een groot deel van het structurele inkomen van chauffeurs bestaat namelijk uit overwerk en andere toeslagen.

Dit leidde dan ook tot grote onvrede. Door meerdere cao-partijen is een aanpassing in de waarde van een vakantiedag overeengekomen.

Overwerkvergoeding en afkoopregeling

Per 1 januari 2019 krijgen chauffeurs een gemiddelde overwerkvergoeding uitbetaald als zij een vrije dag opnemen. Daarmee blijft hun structurele inkomen dus op peil.

Voor het verleden is er door werkgevers en een aantal vakbonden een afkoopregeling in het leven geroepen waarbij partijen voor een eenmalige uitkering van € 750 bruto het verleden afkopen tegen wederzijdse finale kwijting op dit onderwerp.

In één rechtszaak moest de werkgever zelfs nog € 9.000 aan gemiddelde toeslag uitbetalen over de reeds genoten vakantiedagen.

Het FNV heeft deze afkoopregeling destijds neutraal aan haar achterban voorgelegd. Met andere woorden: het was aan de chauffeur of deze daar mee in wilde stemmen. Het FNV heeft toen ook aangekondigd dat zij een aantal rechtszaken willen voeren tegen grote transporteurs zodat er helderheid komt in wat de waarde van een vakantiedag moet zijn.

Duizenden euro’s toeslag over oude vakantiedagen

Intussen zijn we enige tijd verder en zijn er een aantal rechtszaken geweest. De rechter heeft in deze casussen uitspraak gedaan. In haar onderbouwing gaf ze aan dat het niet zo kan zijn dat een werknemer geen vrij neemt, omdat dit leidt tot een daling in het inkomen. Dit is een onwenselijk effect dat kan ontstaan als werknemers fors minder loon ontvangen door niet uitgekeerde toeslagen.

Daarnaast is de rechter van mening dat het overwerk vaak onderdeel uitmaakt van de structurele beloning binnen de sector en dat dit moest worden meegerekend in de waarde van een vakantiedag. De rechter stelde daarom de werknemers in het gelijk.

Ter illustratie: In één van deze rechtszaken leidde dit tot een situatie waarbij de werkgever nog € 9.000 aan gemiddelde toeslag moest uitbetalen over de reeds genoten vakantiedagen. Voor de duidelijkheid: dit betrof maar één werknemer! 

Risico op claims

De uitspraak van de rechter leidt er ongetwijfeld toe dat er meer transporteurs aangeschreven worden door (ex-)werknemers en/of het FNV.

Zo heeft zich al een eerste transporteur bij de Jong & Laan gemeld. Een ex-werknemer diende (via de vakbond en met deze rechtszaak onder de arm) een claim van € 5.000 bruto in.

Geen afkoopregeling

In het geval van onze klant was er geen gebruikgemaakt van de afkoopregeling, de werknemer wilde daar namelijk niet mee instemmen. Ook voor andere transporteurs bestaat een risico op een claim als er geen afkoopregeling overeen is gekomen.

Daarnaast zien we dat er in de praktijk een aantal transporteurs zijn die de afkoopregeling destijds bewust links hebben laten liggen en op dit gebied niets geregeld hebben met het personeel. In onze optiek hangt deze transporteurs een behoorlijk claimrisico boven het hoofd.

Hoe zit het bij u?

Heeft u medewerkers waarmee u geen afkoopregeling overeengekomen bent voor de waarde van de oude vakantierechten en maakt u zich zorgen? Of heeft u al een claim ontvangen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.

Blog
Wellicht ook interessant voor u

Transport: 8 tips om CO2 te besparen

Hoe kunt u CO2 besparen tijdens de transport van goederen? Wij geven u 8 tips! Lees verder...

Door Harald Rohof
Lees blog
Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren