Transportsubsidie DKTI: zo financiert u uw duurzame project

Rijden op waterstof, elektriciteit of andere schone vormen van brandstof. De transportsector wil vooruit met de nieuwste duurzame ontwikkelingen. Hier hangt echter een prijskaartje aan. Daarom kunt u als transportondernemer wel een steuntje in de rug gebruiken, bijvoorbeeld met de subsidieregeling DKTI.

Bent u al bekend met deze subsidie? In deze blog vertel ik u er graag meer over, want deze regeling vereist op korte termijn actie. 

Subsidieregeling DKTI in het kort

De vernieuwde subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in transport (DKTI) ondersteunt projecten die bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen.

Het doel van deze subsidie is het verminderen van de CO2-uitstoot in de transportsector.

Gewoon geld

Veel duurzaamheidsinvesteringen worden ondersteund door fiscale aftrekposten zoals EIA, MIA en VAMIL.

Het voordeel van de subsidieregeling DKTI is dat u ‘gewoon geld’ ontvangt.

Het voordeel van de subsidieregeling DKTI is dat u ‘gewoon geld’ ontvangt, waarmee u uw investering kan financieren. Hierdoor hoeft u dus niet te wachten op een belastingaangifte.

Laadstation voor tractiebatterijen

Heeft u ideeën over emissiebeperkende innovaties in uw onderneming? Dan kunt u net als transportondernemer Frans deze subsidie aanvragen.

Frans heeft in zijn distributiecentrum vorkheftrucks rijden waarvan hij de afgeschreven batterijen een tweede leven wil geven door de restenergie en -capaciteit van deze batterijen te hergebruiken.

Hij ontwikkelt op dit moment een industrieel laadstation voor tractiebatterijen. Dat is een complete batterijbank inclusief nieuw te ontwikkelen meetmethode en besturing.

De drijvende kracht achter dit laadstation zijn, u raadt het al, de afgeschreven batterijen. Door zonne- of windenergie laden de oude batterijen de nieuwe tractiebatterijen op.

Omdat dit project van Frans bijdraagt aan de ontwikkeling van schoon vervoer, ontvangt Frans geld waarmee hij zijn investeringen kan financieren.

Voorwaarden

Zoals gebruikelijk bij subsidies, hangt ook aan deze regeling een aantal voorwaarden. 

1. Het project mag niet gestart zijn voordat u de subsidieaanvraag indient.

U mag dus geen verplichtingen aangaan voor het indienen van de subsidieaanvraag. Voorbeelden van verplichtingen zijn: 

 • Een (schriftelijke) acceptatie van een offerte. 
 • Een mondelinge aanvaarding (zonder voorbehoud) van een koopaanbod. 
 • Het schriftelijk sluiten van een koop- of verkoopovereenkomst.

2. Het project heeft een sterke businesscase; is technisch en economisch haalbaar.

Neem hiervoor een technische en financiele onderbouwing op in uw ontwikkelplan. 

In de financiële onderbouwing laat u zien door wie de ontwikkelkosten van dit project worden gedragen. Welk deel is subsidie, eigen geld en externe financiering?

Het fundament van deze onderbouwing zijn uw jaarcijfers en/of een ondertekende financiering. Heeft u hulp nodig bij het uitschrijven van dit stuk? Onze subsidieadviseurs staan graag voor u klaar.

3. Het project betreft een innovatie die nog niet op de markt is.

De projectfase ligt tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding/demonstratie. 

4. De financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten is bijna rond.

Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. Daarnaast moet cofinanciering aantonen dat er daadwerkelijk een bijdrage is of komt vanuit een EU-programma. Deze voorwaarde toont het belang van een duidelijk financiële onderbouwing in de businesscase, welke ik benoemde bij voorwaarde 2.

5. Het resultaat van uw project levert een verbetering van het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat.

De subsidie moet dus aantoonbare positieve gevolgen hebben voor omzet van uw bedrijf en de sector, werkgelegenheid en milieu-uitstoot.

Daarnaast moet de hele transportsector gebruik kunnen maken van uw project. De innovatie mag dus niet alleen voor uw bedrijf relevant zijn. 

Verruiming van de regeling

De subsidie DKTI is eerder opengesteld in 2017. Dit jaar is de regeling aangepast en opnieuw opengesteld. Ten opzichte van 2017 ligt de focus niet langer uitsluitend op het vervoer van goederen over de weg.

Zo zijn er dit jaar ook kansen voor emissiebeperkende innovaties gericht op onder meer:

 • Goederenvervoer over de weg en per schip (binnenvaart en short sea shipping)
 • Personenvervoer (emissiearme personenbussen)
 • Mobiele voertuigen en machines (voor bijvoorbeeld luchthavens)
 • Twee- en driewielige voertuigen (light electric vehicles)

Deze verruiming geeft meer transportondernemers de mogelijkheid om hun ideeën uit te werken en ontwikkelingen te versnellen. 

Subsidiebijdrage

De maximale subsidiebijdrage verschilt per type project.

 

Subsidiebijdrage

Toelichting

Innovatiecluster

€ 300.000 (€ 150.000 per projectjaar)

Dit zijn samenwerkingsverbanden rondom gedeelde faciliteiten en sectorgerichte kennisnetwerken.

Haalbaarheidsstudie

€ 50.000

Deze studie is ter voorbereiding op een experimentele ontwikkeling.

Experimentele ontwikkeling

€ 500.000

Hierbij gaat het om het bouwen van een prototype, het testen en valideren ervan (proof of principle), pilots en demonstraties.

Proeftuin

€ 2.000.000

Dit zijn realistische gebruiksomgevingen waar een nieuwe innovatie voor het eerst in de praktijk wordt toegepast.

Subsidie DKTI aanvragen

De subsidieregeling DKTI heeft verschillende deadlines. En deze zijn dichter bij dan uw denkt!

 • 19 juni 2019 | Tot deze datum kunt u een subsidieaanvraag voor proeftuinen of experimentele ontwikkelingsprojecten indienen.
 • 4 september 2019 | Tot deze datum kunt u haalbaarheidsstudies, innovatieclusters en cofinanciering aanvragen.

De subsidieregeling DKTI heeft verschillende deadlines. En deze zijn dichter bij dan uw denkt!

 • 19 juni 2019 | Tot deze datum kunt u een subsidieaanvraag voor proeftuinen of experimentele ontwikkelingsprojecten indienen.
 • 4 september 2019 | Tot deze datum kunt u haalbaarheidsstudies, innovatieclusters en cofinanciering aanvragen.

Let op!

Voor het aanvragen van haalbaarheidsstudies, innovatieclusters en cofinanciering hanteert DKTI-Transport het ‘first come, first service’ principe. Hierdoor bestaat de kans op budgetuitputting. Wacht daarom niet tot het laatste moment met het aanvragen van deze subsidie.

Aanvragen kunt u binnen de bovengenoemde perioden met behulp van een formulier indienen bij de RVO.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Reageer onder deze blog of neem gerust contact met mij op.

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren