Verandering transitievergoeding, betaal niet teveel!

De transitievergoeding verandert. Dit kan positief uitpakken voor werkgevers. Zorg dat u niet te veel betaalt. In deze blog leest u hoe u dat voorkomt.

Verandering transitievergoeding, betaal niet teveel!

Ik hoor regelmatig dat juristen zich vooral niet met cijfers en berekeningen moeten bezighouden, omdat ze daar geen verstand van hebben.

Als jurist arbeidsrecht bij een accountantskantoor valt er niet aan cijfers te ontkomen, maar ook persoonlijk heb ik bijna iedere dag met een (juridisch) cijferonderdeel van doen: de berekening van de transitievergoeding.

Op heb gebied van de transitievergoeding staat er het een en ander te veranderen. Dit kan positief uitpakken voor u als werkgever. Zorg dat u niet te veel betaalt. In deze blog leest u hoe u dat voorkomt.

Transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Deze (wettelijke) vergoeding houdt in dat een werknemer die twee jaar of langer in dienst is, recht heeft op een vergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.

Bij iedere onderhandeling rond het beëindigen van een dienstverband speelt de transitievergoeding een belangrijke rol. Daarbij bestaat er altijd één zekerheid: werknemers vinden de vergoeding te laag en werkgevers te hoog!

Verandering vanaf 2020

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn er per 1 januari 2020 een aantal zaken veranderd. Laatst liep ik tegen een situatie aan, die de gevolgen van de aanpassingen van de transitievergoeding duidelijk maakt. Ik licht de situatie hieronder toe.

Schokkend hoog

Een werkgever (met meer dan 25 werknemers in dienst) wil afscheid nemen van werknemer Willem. Hij is geboren op 1 oktober 1958, en dus 60 jaar. Op 1 juli 1985 is Willem in dienst gekomen.

Hier schrok de werkgever enorm van. Hoe kon dit bedrag zo hoog zijn?

De werkgever vroeg mij wat de transitievergoeding is. Willem heeft een salaris van € 2.500 bruto per maand (exclusief vakantiegeld). De werkgever wil per 1 juli 2019 de arbeidsovereenkomst met Willem beëindigen.

Bij berekening van de vergoeding kwam ik uit op een bedrag van € 55.575 bruto. Hier schrok de werkgever enorm van. Hoe kon dit bedrag zo hoog zijn?

Tijdelijke regeling

Dit is met name het gevolg van de tijdelijke regeling die loopt van 1 juli 2015 tot 1 januari 2020.

Deze regeling houdt in dat een werknemer die ouder dan 50 jaar is én meer dan 10 jaar in dienst is, een andere en zwaardere telling van de dienstjaren heeft dan werknemers die niet aan beide voorwaarden voldoen.

Aantal personeelsleden

Daarnaast telt ook het aantal personeelsleden van de werkgever mee, in dit geval 25. Een werkgever met minder werknemers zou in dezelfde situatie een transitievergoeding van € 41.400 bruto moeten betalen. Een nadeel voor deze werkgever van bijna € 15.000 bruto.

Tijdelijke regeling vervalt

De tijdelijke regeling vervalt op 1 januari 2020. Er geldt dan dus geen zwaardere dienstjarentelling meer voor oudere medewerkers, maar ook voor hen gaat de wettelijke basisregeling van kracht.

Wat betekent dit voor de werkgever van Willem?

Wanneer de werkgever van Willem de arbeidsovereenkomst na 2020 beëindigt en bijvoorbeeld per 1 juli 2020 de transitievergoeding berekent, komen we uit op een vergoeding van € 42.750 bruto.

Dat scheelt dus € 13.000 bruto ten opzichte van de huidige regeling. Maar daarmee is de kous nog niet af.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Zoals ik al aangaf, komt er nog een wijziging aan op basis van de (inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen) Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Een verschil van ruim € 25.000 bruto op de transitievergoeding, ten opzichte van 1 juli 2019!

Op dit moment hebben we na de eerste 10 jaar dienstverband een zwaardere telling van de opvolgende jaren. Hierdoor heeft een werknemer (vereenvoudigd) per ieder volledig dienstjaar recht op een half maandsalaris aan transitievergoeding.

Dit wordt vanaf 1 januari 2020 teruggebracht naar de basisregeling van een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Nog lagere transitievergoeding

De transitievergoeding van Willem gaat daarmee opnieuw verder naar beneden. Hij is op 1 juli 2020 precies 35 jaar in dienst en komt op een vergoeding van 11,67 maandsalarissen.

In de oude situatie zou dit 15,83 maandsalarissen zijn. Daarmee gaat het bedrag van de transitievergoeding verder omlaag naar € 31.509 bruto.

Alles samenvattend komen we op een verschil van ruim € 25.000 bruto op de transitievergoeding, ten opzichte van 1 juli 2019!

Weegt besparing op tegen kosten?

Het moment waarop u als werkgever de arbeidsovereenkomsten beëindigt, heeft dus grote invloed op de hoogte van de te betalen transitievergoeding.

U ziet het al: accountancyinvloeden en handige berekeningen maken, zijn mij inmiddels na vele jaren niet vreemd.

Maar of de besparing van de te betalen transitievergoeding opweegt tegen de kosten die gepaard gaan met een voortzetting van het dienstverband (loon- en pensioenkosten) is uiteraard ter beoordeling aan u als werkgever.

Niet alleen kosten spelen echter een rol, denk ook aan mogelijke frustraties over de houding of het gedrag van een werknemer.

Andere regelingen

Dit zijn overigens niet de enige regelingen die van invloed kunnen zijn op de te betalen (transitie)vergoeding.

Informeer u dan ook altijd goed, voordat u een stap zet die leidt tot een mogelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer en het betalen van een (transitie)vergoeding.

De juristen arbeidsrecht van de Jong & Laan ondersteunen u daar graag bij.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op! 

Blog

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sinds dit jaar van kracht. Kiest u voor flexibiliteit of kostenbesparing? Met deze veranderingen moet u per 1 januari 2020 rekening houden. Lees verder ...

Kom meer te weten
2 reacties
Jos De Ridder

De WAB heeft inderdaad veel invloed op de hoogte van de transitievergoeding. Voor werkgevers ook relevant om te weten dat de Regeling compensatie transitievergoeding sinds 1 april 2020 van kracht is. Op https://juridischplatform.nl/ontslag/geld/transitievergoeding/regeling-compensatie-transitievergoeding lees je dat eventuele slapende dienstverbanden nu alsnog kosteloos beëindigd kunnen worden, aangezien de overheid zorgdraagt voor compensatie van de transitievergoeding.

Annelieke Nijsink

Bedankt voor deze aanvulling Jos! Hierover schreef onze jurist arbeidsrecht Winanda ter Avest ook de blog 'Compensatie van de transitievergoeding, 6 x vraag en antwoord'. - https://www.jonglaan.nl/blogs/compensatie-transitievergoeding-uwv-arbeidsongeschikt-ziekte-6-vragen-antwoord

Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren