Top 5 meest aangevraagde subsidies

Ondernemers vragen jaarlijks veel subsidies aan. Voor welke regelingen dienen ze nu de meeste aanvragen in? Samen met mijn collega-subsidieadviseurs van Cata stelde ik een top 5 op. Zijn er subsidiekansen die u nog laat liggen?

Caio Schuurmans
Caio Schuurmans

1 | WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) komt ondernemers tegemoet die zich bezighouden met innovatieve ontwikkelingen van producten, diensten of programmatuur.

 • Bedrijven krijgen een aanzienlijke korting op de af te dragen loonheffing over de uren die ze aan speur en ontwikkeling (S&O) besteden.
 • Zelfstandigen die per jaar in ieder geval 500 uren aan S&O besteden, kunnen een vaste aftrek van €12.623 voor de aangifte inkomstenbelasting krijgen.

2 | Stimuleren duurzame investeringen

”Nederland moet van het gas af”, zei minister Wiebes begin januari naar aanleiding van de aardbevingen door gaswinning in Groningen. Maar, hoe dan?

Eén van de middelen om een bedrijfs- of woonruimte niet meer met gas te hoeven verwarmen, is een warmtepomp. En laat deze nou net door de Energie Investeringsafterk (EIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) worden gesubsidieerd.

Ook andere investeringen in duurzame middelen kunnen op steun vanuit de overheid rekenen. De EIA, Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil) bieden ondernemers fiscaal voordeel.

De ISDE biedt een daadwerkelijk subsidiebedrag voor zowel particulieren als ondernemers die (naast in een warmtepomp) willen investeren in een pelletkachel, biomassa of zonneboiler.

3 | VIA

Mkb-ers uit Drenthe, Groningen of Friesland die innovatieve producten, diensten of programmatuur ontwikkelen, kunnen door middel van de Versneller Innovatieve Ambitie (VIA) een mooi subsidiebedrag ontvangen. De subsidie bedraagt 30%, 35%, 45% of 50% over de subsidiabele kosten. Dit is afhankelijk van:

 • Of de ontwikkeling in samenwerking met een andere mkb-er wordt uitgevoerd en;
 • Of de ontwikkeling direct gericht is op een koolstofarme economie.

Heeft u als ondernemer ook een WBSO beschikking? Geen probleem. De VIA en WBSO mogen namelijk gecombineerd worden. Lees hier hoeveel subsidie beschikbaar is gesteld voor de VIA.

4 | SDE+

Het zijn voornamelijk investeringen in zonnepanelen waarvoor wij een Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aanvraag verzorgen. En dat terwijl de SDE+ ook voordeel biedt voor:

 • Investeringen in biomassa;
 • Geothermie;
 • Water;
 • Wind op land;
 • Wind op zee.

Bent u van plan om binnen 1,5 jaar een investering te doen in duurzame energie? Dan biedt de SDE+ kansen om deze investering rendabel te maken.

SDE+ voor zon

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet die willen investeren in zonnepanelen met totaal meer dan 15kWp piekvermogen, ontvangen middels de SDE+ een bedrag per opgewekte kWh over een periode van 15 jaar. Niet in het bezit van een grootaansluiting? Dan biedt de EIA wellicht mogelijkheden.

5 | ESF Duurzame Inzetbaarheid

Hoe houdt u als ondernemer uw medewerkers lang duurzaam inzetbaar? Om hier een antwoord op te krijgen, kunt u o.a. een adviseur inhuren: Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) subsidieert namelijk de inhuur van een externe adviseur. De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal €10.000.

Thema's en activiteiten waarop u advies kan inwinnen en waarop u ondersteuning bij de implementatie kan ontvangen, zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Het stimuleren van interne mobiliteit, het anticiperen op individuele ambities van het personeel en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Hoewel de regeling momenteel gesloten is, verwachten we in 2018 wel weer een vergelijkbare openstelling.

Subsidie aanvragen 2018

En? Zijn er subsidiekansen die u nog laat liggen? Of twijfelt u hieraan? Neem gerust eens contact met mij, of een van mijn  collega subsidieadviseurs op. De aanvragen die wij doen, beslaan verschillende regelingen. We kunnen op veel vlakken ondersteunen bij het schrijven, indienen en afrekenen van subsidieaanvragen. Breed inzetbare specialistische kennis en ervaring dus. Laat geen geld liggen!

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren