Terugblik steunmaatregelen: veelgestelde vragen van ondernemers

Een groot aantal van onze klanten had in de afgelopen weken hulp nodig bij het aanvragen van steunmaatregelen om financieel het hoofd boven water te houden. Verschillende branches werden namelijk hard geraakt door de coronacrisis. Denkt u bijvoorbeeld aan de horeca. 

In deze blog blikken we samen terug op de afgekondigde steunmaatregelen. Hoe verliep het aanvragen van de eerste NOW-regeling? En welke knelpunten ervaarden ondernemers bij deze regeling? U leest daarnaast het antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers, onder andere:

  • Mag ik het vakantiegeld later uitbetalen?
  • Mag ik een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

NOW-regeling niet aantrekkelijk voor seizoensbedrijven

Laten we allereerst eens terugblikken op de NOW-regeling; een bekende regeling waar veel bedrijven gebruik van hebben gemaakt. Het hele proces rondom het aanvragen van de NOW-regeling verliep soepel. Wanneer een bedrijf een aanvraag indiende, stond het geld in veel gevallen drie werkdagen later al op de rekening. 

De regeling was ook erg vereenvoudigd, waardoor het makkelijk was om een aanvraag in te dienen. Echter, dit had als nadeel dat alle aanvragen als het ware op één hoop gegooid werden. Daarmee bedoelen we dat ondernemers geen bijzonderheden in die regeling naar voren konden schuiven. 

Voorbeeld

Stel, u heeft een bedrijf dat seizoensgebonden werkt. Dan kon u in de eerste NOW-regeling niet goed tot uitdrukking brengen dat er sprake was van een financieel nadeel. Seizoensbedrijven hadden, kort door de bocht gezegd, dan ook wat minder aan deze regeling. Deze en andere knelpunten heeft het kabinet inmiddels aangepast. Lees meer over deze aanpassingen.

NOW-regeling voor werkmaatschappijen

Bepaalde werkmaatschappijen die onder een concern vielen, kwamen in de eerste NOW-regeling niet voor de subsidie in aanmerking. Er werd namelijk op concernniveau bekeken wat het omzetverlies was. Was dat minder dan 20%? Dan kon men voor het hele concern geen aanvraag indienen. Dit leidde tot vervelende situaties. De werkmaatschappijen konden namelijk zelf wel te maken hebben met een omzetverlies dat hoger was dan 20%. 

Daarom is bepaald dat wanneer een werkmaatschappij een omzetverlies van meer dan 20% had, deze – los van het concern – alsnog een aanvraag in mocht dienen. Daarmee kwamen meer bedrijven voor de NOW-regeling in aanmerking. 

Mag een werknemer zijn vakantiedagen intrekken? 

Nu de zomervakantie in beeld komt, stellen veel ondernemers ons vragen over de vakantiedagen. Wat moet u bijvoorbeeld doen als de vakantie van een werknemer is geannuleerd en diegene zijn vrije dagen in wil trekken?

Deze geplande vrije dagen hoeft u als werkgever niet zomaar terug te geven. U kunt beslissen dat u de vrije dagen gewoon laat staan. Het is namelijk ook belangrijk voor werknemers om even vrij te zijn van het werk en weer op te kunnen opladen. Ga hierover in dus ook het gesprek aan met de werknemer.

Tip! Houd als werkgever een vakantieplanning bij. Dan kunt u in één oogopslag zien wanneer uw werknemers hun vrije dagen hebben ingepland en wat de bezetting is. Mocht een werknemer zijn vakantiedagen in willen trekken, dan kunt u op basis van dat document aangeven wat er tusen u als werkgever en de werknemer is afgesproken en daarmee aangeven: we laten de vakantiedagen staan.

Mag ik een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Stel, u hebt als werkgever geen werk meer. Mag u uw werknemers dan verplichten vakantie op te nemen? Nee, dat mag niet. Ons advies is in dergelijke gevallen altijd: maak daarover goede afspraken met uw werknemers.

U mag het opnemen van vakantiedagen dan wel niet zomaar verplichten, wellicht dat u er samen met uw werknemers wel goede afspraken over kunt maken. We zien in de praktijk dat werknemers werkgevers goedgezind zijn, vooral ook wanneer men de situatie uitlegt. 

We hebben het in dit geval over vakantie-uren, maar dit kan natuurlijk ook spelen als een werknemer een groot aantal overuren open heeft staan.

Mijn werknemer gaat op vakantie naar een risicogebied, wat kan ik doen?

Wat u als werkgever kunt doen wanneer een werknemer naar een risicogebied afreist, is afhankelijk van de vraag welk gebied het betreft. Geldt er een negatief reisadvies voor dat gebied, dan mag u er als werkgever echt wel wat van vinden wanneer iemand daar in zijn vrije tijd naar toe reist. Diegene loopt namelijk een aanzienlijk risico op besmetting. Ook bestaat de mogelijkheid dat hij/zij in dat gebied ‘blijft steken’ wanneer het land eventueel op slot gaat. Heeft een werknemer dan nog recht op loon? Lees het hier!

Mag ik het vakantiegeld later uitbetalen? 

Veel werkgevers zijn in deze tijd geneigd om de arbeidsvoorwaarden zelf te wijzigen. Denkt u bijvoorbeeld aan het vakantiegeld dat in deze tijd van het jaar wordt uitbetaald. Werkgevers vragen zich af of ze het geld op een later moment mogen uitbetalen. Daarnaast krijgen we de vraag of werkgevers de salarissen van werknemers naar beneden mogen bijstellen zodat ze deze tijd financieel gezien net wat beter doorkomen.

Of u deze aanpassingen kunt doen, is sterk afhankelijk van het bedrijf en welke arbeidsvoorwaarden er gelden. Hier zitten veel haken en ogen aan. 

Mag ik de reiskostenvergoeding intrekken?

Een aantal weken geleden is er veel gesproken over de reiskostenvergoeding. Destijds gold dat wanneer werknemers voor een langere periode thuis waren en er geen reiskosten werden gemaakt, dat u dan als werkgever de reiskostenvergoeding niet langer netto mocht doorbetalen. 

Inmiddels is die regeling aangepast. Er is besloten dat werkgevers gedurende coronatijd het nettobedrag aan werknemers mogen doorbetalen. 

De discussie blijft of u dat als werkgever wenst. Het zijn wel extra uitgaven. Ook in dit geval moet u kijken of u deze arbeidsvoorwaarde kunt intrekken, afhankelijk van de regelingen die binnen uw bedrijf gelden.

Creëer saamhorigheid

We hebben het gehad over het vakantiegeld, het verlagen van salarissen en het intrekken van de reiskostenvergoeding. Veel ondernemers zijn daar - heel terecht - veel mee bezig. Maar vergeet niet om in deze tijden een gevoel van saamhorigheid te creëren en uw werknemers bij elkaar te houden.

Stuur uw werknemers een bos bloemen of een doos bonbons. Belangrijk, want ook personeelsfeestjes zullen er waarschijnlijk in de aankomende tijd nog niet zijn.

Als we het hebben over geschenken, is het goed om nog u te wijzen op de aangepaste werkkostenregeling (wkr). De vrije ruimte in de wkr is in verband met de coronacrisis opgehoogd van 1,7% naar 3% tot een maximale loonsom van €400.000. Lees er meer over in deze whitepaper!

Meer over de NOW-regeling
Cindy NotkampDoor Cindy Notkamp

4 wijzigingen in verlengde NOW-regeling

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Lees er meer over!

Lees blog
Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren