Stamrecht: elk nadeel heb zijn voordeel

"Elk nadeel heb zijn voordeel". Dit bekende citaat van een niet-onverdienstelijk voetballer was onlangs ook van toepassing in de fiscale praktijk van alledag.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Geld lenen van stamrecht-BV

De laatste tijd heeft de Belastingdienst bijzondere belangstelling voor stamrecht-BV’s en dan met name voor situaties waarin de directeurgrootaandeelhouder (dga) geld van zijn stamrecht-BV heeft geleend.

Op zich hoeft geld lenen van je eigen (stamrecht-)BV geen probleem te zijn, maar het punt waarop het wel een probleem wordt, is voor de fiscus veelal eerder bereikt dan voor de belastingplichtige. En dat is nu net het probleem!

Gouden handdruk in stamrecht-BV

Zo kreeg een stamrecht-BV recent een controleur op bezoek, die nadere informatie wilde over de door de BV aan haar dga uitgeleende gelden. De dga had vanuit een vorig dienstverband een gouden handdruk gekregen en had hiervoor een stamrecht bedongen bij een door hem opgerichte stamrecht-BV. Daarin was het geld van die gouden handdruk ondergebracht.

Terugbetalen

Vervolgens was hij een eigen onderneming begonnen en had hij voor het opstarten van die eenmanszaak geld geleend van zijn stamrecht-BV. De geleende gelden bedroegen overigens nog geen 40% van de waarde van het stamrecht.

Door de economische crisis had de eenmanszaak hem helaas niet gebracht wat hij ervan verwacht had, waardoor de terugbetaling van de geleende gelden vertraging opliep.

De lening zou op termijn wel kunnen worden terugbetaald, waardoor het geld weer terug in de BV was tegen de tijd dat de BV de stamrechtuitkeringen moest doen. Maar zo lang wilde de Belastingdienst niet wachten en drong aan op een snellere aflossing. Dat was in verband met andere, overigens tijdelijke, privéverplichtingen helaas niet mogelijk.

Wat nu te doen?

Tot 1 januari 2015 geldt er een eenmalige afkoopmogelijkheid van een stamrecht, waarbij 20% van de waarde van dat stamrecht belastingvrij kan worden afgekocht. Dat scheelt al gauw 52% inkomstenbelasting van die 20%. In dit geval ruim € 10.000. Door gebruik te maken van deze eenmalige afkoopmogelijkheid sloeg de dga toch twee vliegen in één klap.

Allereerst werd de lening van de stamrecht-BV in één keer afgelost, waarmee de problemen met de Belastingdienst werden opgelost en tegelijkertijd kon de dga 20% van zijn stamrecht belastingvrij ontvangen.

Het blijft weliswaar jammer dat de Belastingdienst deze dga niet de tijd gunde om de lening af te lossen en hem min of meer dwong tot versnelde aflossing , maar het voordeel was wel dat hij hierdoor 20% van zijn stamrecht onbelast kon ontvangen.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren