Meer dan 100% belasting?

De laatste jaren kwam hij er steeds vaker op terug: de gepensioneerde Wim. Aan de ene kant zag hij de rente op zijn spaargeld alsmaar lager worden, terwijl aan de andere kant de belasting over zijn vermogen gelijk bleef: het bekende (of inmiddels meer beruchte) forfaitaire tarief van 1,2%. Deze inkomstenbelasting in box 3 over het vermogen wordt ook wel vermogensrendementsheffing genoemd en is de uitkomst van 30% inkomstenbelasting over een fictief rendement van 4%.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Belasting over rente meer dan rente zelf

“Is daar nu niet wat aan te doen?”, vroeg Wim zich af. “Het is toch te gek voor woorden dat je 1,2% belasting moet betalen, terwijl je nog geen 1% aan rente krijgt. Het belastingtarief over de rente-inkomsten is meer dan 100%!

"Het belastingtarief over de rente-inkomsten is
meer dan 100%!"

Op deze manier teer ik door de belastingheffing in op mijn vermogen”. Hij had in het verleden wel vaker gezegd dat hij belastingen als een vorm van 'gelegaliseerde diefstal' zag, maar het begon er nu wel erg veel op te lijken.

Toen de regeling begin deze eeuw werd ingevoerd, kon Wim nog wel leven met een tarief van 1,2%. De rente was toen nog hoger, maar in de afgelopen jaren daalde de rente steeds verder.

Krijgen we een lager forfaitair tarief?

Begin vorig jaar leek de hoop op een lager tarief vervlogen toen de Hoge Raad oordeelde dat een dergelijk forfaitair tarief toch toelaatbaar was. Ondanks deze uitspraak kwam het kabinet in het afgelopen najaar toch met een voorstel waarbij het forfaitaire tarief werd aangepast.

Om de kleine spaarders te ontzien, zou bij vermogens tot zo’n € 125.000 het tarief lager worden dan 1,2% en naarmate het vermogen hoger wordt, zou het forfaitaire tarief ook gaan stijgen. Dit plan werd overigens nog niet met open armen ontvangen en zou bovendien pas in 2017 ingaan.

Huidige belastingtarief onrechtmatig

Maar medio februari kreeg Wim steun uit onverwachte hoek. Er was nog een procedure aangespannen over de rechtmatigheid van het forfaitaire tarief van 1,2%. Nadat het Gerechtshof in die zaak de Belastingdienst wederom in het gelijk had gesteld, ligt die zaak inmiddels bij de Hoge Raad.

Voorafgaand aan de behandeling van een zaak bij de Hoge Raad kan de Advocaat Generaal een advies (een zogenaamde conclusie) uitbrengen over de aan ons hoogste rechtscollege voorgelegde kwestie. En dat is in deze zaak ook gedaan.

Vermogensrendementsheffing in strijd met recht

De adviseur van de Hoge Raad vindt dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het recht: mensen die verschillende resultaten behalen op hun vermogen, worden aangeslagen met hetzelfde belastingpercentage.

In het begin van deze eeuw was het misschien nog wel mogelijk om een rendement van 4% te halen, maar dat is steeds minder realistisch geworden. En mede hierdoor constateert hij dat er maatschappelijke onrust en onvrede is over deze belasting.

"Als vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit opbrengst van vermogen, is er sprake van oneigenlijke ontneming"

De Hoge Raad is niet verplicht het advies van de Advocaat Generaal op te volgen, maar zijn advies geeft wel een beeld van hoe tegen deze kwestie wordt aangekeken.

Het blijft dus afwachten hoe de hoogste fiscale rechter uiteindelijk zal oordelen, maar de kans dat Wim (en velen met hem) weer een stapje dichter bij een lagere belastingheffing zijn gekomen, is weer wat groter geworden.

Belasting gelegaliseerde diefstal

“Wanneer het vast percentage belasting niet meer kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen, dan is er sprake van een oneigenlijke ontneming”, aldus de Advocaat Generaal. En zei Wim  het al niet: belasting is gelegaliseerde diefstal!

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren