Professioneel werkgeverschap? Dit mag niet ontbreken!

Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Hun omzet- en winstverwachtingen zijn rooskleuriger. Innovatieve bedrijven zijn daarbij aantrekkelijker voor medewerkers.

Maar daarin ligt nu ook net het probleem; de strijd om goed gekwalificeerd personeel is in alle hevigheid losgebarsten. Professioneel werkgeverschap is daarin een vanzelfsprekendheid, zou je denken…

Annerie Wentink
Annerie Wentink

Om binnen deze bedrijven de hoge mate van innovatie voort te zetten, is inzetten op de voortdurende ontwikkelingen van medewerkers van groot belang.

Dat ik dit tegenkwam bij een van de meest innovatieve bedrijven in mijn regio, schetste mijn verbazing.

Van de medewerkers wordt hierin een eigen verantwoordelijkheid verwacht. Niks nieuws onder de zon. Dat ik onderstaande situatie dan ook tegenkwam bij een van de meest innovatieve bedrijven in mijn regio, schetste mijn verbazing.

'Old school' binnen dit innovatieve bedrijf

Het gaat om een productiebedrijf dat zeer succesvol innovatieve machines ontwikkelt en wereldwijd verkoopt. Ook zij zetten in op professioneel werkgeverschap, waarin ze een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers verwachten en daarin als werkgever transparant zijn.

Tijdens een bespreking over het optimaliseren van de HR-processen kwam ik onderstaande zaken tegen:

 • De HR- en salarisadministratie kende een lage automatiseringsgraad
 • Gemaakte uren werden wekelijks op urenbriefjes ingediend
 • Opleidingsgegevens waren niet inzichtelijk
 • Salarisstroken werden op papier verstrekt
 • Bonnetjes van de gemaakte kosten voor diverse zakenreizen werden hard copy ingediend
 • Leidinggevenden kwamen met enige regelmaat bij 'PZ' binnenlopen om in de papieren personeelsdossiers de gemaakte afspraken met medewerkers uit hun team na te zien
 • Stuurinformatie, op het gebied van verzuim- en loonkosten, was maar heel summier beschikbaar.

"We willen de leidinggevende niet te veel belasten  met dit soort 'randzaken'"

Het management gaf aan dat ze het middenkader niet te veel wilden belasten met dit soort 'randzaken'. Immers; het geld moet 'achter' verdiend worden en niet 'voor'.

De huidige werkwijze werkte prima en het ontbrak de enige HR-adviseur (op 150 medewerkers) aan tijd om veranderingen hierin door te voeren. Ze was immers al zo druk met uitvoerende taken.

Serieus aan de slag met professioneel werkgeverschap

Als je serieus aan de slag wilt met professioneel werkgeverschap, draagt het automatiseren van de personeels- en salarisadministratie hier wel degelijk aan bij.

Vanuit de Jong & Laan hebben we al veel MKB-ondernemers hierin ondersteund. Dit doen we als volgt. We bieden ondernemers het systeem 'HR en salaris online' dat is ontwikkeld door onze leverancier Nmbrs®. Het systeem is dermate gebruiksvriendelijk en praktisch dat het juist voor ondernemers in het MKB bijzonder geschikt is.

Door praktische, slimme functionaliteiten kunnen efficiencyslagen direct gemaakt worden. Het systeem bevat functionaliteiten zoals:

 • Digitale dossiervorming
 • Digitale verlofaanvragen
 • Workflows
 • Rapportages
 • Signaleren
 • Declaratietool
 • Medewerkers- en managers-app

De vele koppelingsmogelijkheden met tijdsregistratiesystemen en financiële systemen zorgen voor een directe tijdsbesparing.

Maar hoe pak je dit aan?

De mogelijkheden van dit systeem, samen met onze expertise op het vlak van procesverbetering en E-HRM, maken dat we ondernemers in een kort tijdsbestek helpen om hun processen op orde te krijgen. En daarin blijft het niet bij een goed systeem en advies, we helpen daadwerkelijk op de werkvloer de processen opnieuw in te richten en de besparingen te realiseren.

Optimaliseren HR-proces: dit levert het op

In het traject bij het innovatieve productiebedrijf, realiseerden we naast de directe kostenbesparing door de efficiëntere inrichting van processen ook het volgende:

 • Door inzet van het systeem werden leidinggevenden en medewerkers in staat gesteld om ook op het vlak van de eigen ontwikkeling hun eigen verantwoordelijkheid optimaal te benutten
 • Het wegvallen van een flink aantal operationele taken bij de HR-manager maakte dat ze eindelijk tijd kreeg voor echt belangrijke taken; Met welke veranderingen krijgt de organisatie te maken? Wat vraagt dit van onze mensen in de toekomst? Hoe moeten we dit als werkgever faciliteren?

Bij uitstek de laatste vragen moet elke organisatie zichzelf regelmatig stellen om actief te kunnen werken aan professioneel werkgeverschap. Juist dan draagt professioneel werkgeverschap bij aan een goed bedrijfsresultaat.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren