Personeelskosten bestaan niet!

"Personeelskosten bestaan niet, het zijn investeringen in uw onderneming". Dat antwoord klonk tijdens het seminar 'Het nieuwe ontslagrecht' dat wij onlangs in Hardenberg voor ruim 80 relaties organiseerden. Het was een antwoord op een meer dan interessante vraag over omgaan met personeelskosten.

We begrepen waar de ondernemer op doelde, personeel wordt vaak gezien als kostenpost, maar het antwoord dat hij kreeg, verraste hem. Licht verbaasd liet de ondernemer de andere kijk op personeel op zich inwerken.

Kosten personeel

Het hierboven genoemde antwoord wakkerde een discussie in de zaal aan.

Een groot aantal ondernemers vond het woord personeelskosten geen onrecht doen aan haar betekenis. Het zijn immers directe en indirecte geldbedragen die 'neergeteld' moeten worden en daarmee zijn het kosten.

Een kleinere groep bekeek het van een andere, mijns inziens betere, invalshoek.

"Personeelsplanning is hierbij het toverwoord"

Zij waren van mening dat personeel de ruggengraat van de onderneming is, die omzet genereert en groei van de onderneming mogelijk maakt. Daarom kunnen die uitgaven niet als kosten worden gezien.

Denk na over keuzes

Verschil van mening over het bovenstaande onderwerp had een interessante discussie tot gevolg. Een discussie die geen winnaar of verliezer hoeft op te leveren.

Van belang is dat ondernemers nadenken over de keuzes die ze maken. Dat de strategie van de onderneming wordt bepaald door de achterliggende missie, visie en doelstellingen en dat de kernwaarden van de onderneming onlosmakelijk vast staan.

Personeelsplanning

Het bepalen van deze normen, waarden, doelen en strategie is één. Daarnaast is het essentieel dat het personeel achter de plannen van de ondernemer staat.

Dat het personeel wordt geënthousiasmeerd en dat de juiste mensen de juiste functies bekleden. Het personeel moet trots zijn om voor de organisatie te werken en wil voor juist deze organisatie door het vuur gaan.

Daarom is het verstandig het personeel te betrekken bij het pad dat u voor de onderneming uitstippelt. Voor een perfecte marktbenadering moet een ondernemer het personeel zo optimaal mogelijk inzetten. Personeelsplanning is hierbij het toverwoord voor een maximaal financieel rendement.

Personeelskosten? Investeringen!

En als alle neuzen dezelfde kant op staan en er sprake is van 'full commitment', geeft u waarschijnlijk hetzelfde antwoord als wij tijdens het seminar: "Personeelskosten bestaan niet, het zijn investeringen in uw onderneming".

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op! 

Meer over personeel

Blog
Zo bind je werknemers aan de organisatie [3 factoren]
Lees meer
Blog
Van pionier naar leider
Lees meer
Blog
Loyaliteitsmodel: hoe loyaal zijn uw medewerkers?
Lees meer
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren