Pensioen: hoe spaar ik als zzp'er voor de oude dag?

Deel 2 van 3: Hoe regel je als zzp'er financiële zekerheid voor jezelf en je partner?

In deel 1 (Nabestaandenpensioen: wat als ik als zzp'er overlijd?) ben ik gestart met een vergelijking tussen loondienst en zelfstandig ondernemer. Voordat ik inga op 'Hoe regel ik als zzp'er mijn oudedagsvoorziening', lijkt het mij goed kort stil te staan bij:

  • welke gevolgen de Wet verhoging AOW- en Pensioenleeftijd heeft op iedere Nederlandse belastingplichtige;
  • en hoe hoog de AOW-uitkering momenteel bedraagt.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW-leeftijd wordt steeds stapsgewijs verhoogd. In de tabel hieronder zie je wat dat inhoudt.

Jaar De nieuwe AOW-leeftijd is
2020 66 jaar + 4 maanden
2021 66 jaar + 4 maanden
2022 66 jaar + 7 maanden
2023 66 jaar + 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar

Manieren van sparen voor het pensioen

Het sparen voor het pensioen kan een zzp'er op verschillende manieren doen. Ik behandel een aantal mogelijkheden:

  • Fiscale oudedagsreserve i.c.m. een lijfrente
  • Aflossen op de eventuele hypotheek
  • Netto vermogen opbouwen

Fiscale oudedagsreserve (FOR) in combinatie met lijfrente

Met de FOR biedt de overheid een zzp'er de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te sparen voor het pensioen. Ieder jaar kun je een bepaald bedrag ten laste van de winst doteren (sparen). Je betaalt dan nu geen belasting, maar in de toekomst.

Dit is dan ook gelijk een valkuil. Op het moment dat de onderneming wordt beëindigd, moet je over het 'gespaarde' bedrag ineens belasting betalen. Dit kun je voorkomen door het jaarlijks 'gespaarde' bedrag om te zetten in een lijfrente. Hierbij kun je denken aan een geblokkeerde lijfrente bankspaarrekening of een lijfrenteverzekering.

Op het moment dat de onderneming wordt beëindigd, moet je over het 'gespaarde' bedrag ineens belasting betalen. Maar, dit kun je voorkomen.

Aflossen op de eventuele hypotheek

Het is mogelijk om extra of vervroegd af te lossen op de hypotheek. Zo heb je tijdens je arbeidzame periode een hogere maandlast, maar na je arbeidzame periode kun je met een lager inkomen hetzelfde levenspatroon voortzetten. De ervaring leert dat een gezin zonder hypotheek minder bruto inkomen nodig heeft om netto toch meer te kunnen besteden.

Netto vermogen opbouwen

Door netto vermogen te hebben, creëer je meer flexibiliteit om tijdens je pensioen je inkomen aan te vullen voor de plannen die je dan hebt. Je bouwt wat op, wat je vanaf het moment dat je met pensioen gaat, kunt gebruiken. Hierbij kunnen we denken aan:

  • Geld op een spaarrekening
  • Een tweede woning
  • Effecten- of beleggingsrekening
  • Rente opbrengsten over uitgeleend geld

Over dit vermogen moet je wel vermogensrendementsheffing betalen. Daarentegen kan het veel flexibiliteit bieden om je netto inkomen aan te vullen.

Oudedagsvoorziening is als een trechter

Zelf ben ik altijd van mening dat een oudedagsvoorziening uit verschillende bestanddelen moet en kan bestaan. Ik vergelijk het wel eens met een trechter. Het gaat namelijk niet om de hoogte van alle individuele uitkeringen, maar het gaat om het "netto te besteden" inkomen dat je overhoudt om van te kunnen leven.

netto besteden inkomen

Een lijfrente/pensioenuitkering biedt vaak wel de zekerheid van een gedegen inkomen, maar je hebt minder flexibiliteit. Ik raad je aan om aan de hand van een gedegen onderbouwt financieel plan alle aspecten de revue te laten passeren. Aan de hand hiervan ben je dan in staat om een weloverwogen afweging te maken.

Note:
- Bruto inkomen: moet nog loonbelasting over worden afgedragen
- Netto inkomen: na afdracht van belastingen zoals loonbelasting en vermogensrendementsheffing.

Lees ook deel 3 uit deze drieluik: Hoe regel ik een uitkering als ik als zzp’er arbeidsongeschikt word?

Auteur: Ron Mulder

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren