De payrollwerknemer beter beschermd

Van steeds meer werkgevers hoor ik dat ze graag aan de slag willen met werknemers die op de payroll komen te staan. Daarmee willen ze de gewenste flexibiliteit bereiken en er zouden weinig risico's aan verbonden zijn. Maar is dat zo? Er zijn op dit vlak ontwikkelingen waarover ik u graag meer vertel.

Wat is payrolling?

Van payrolling in zuivere vorm was sprake, wanneer een werkgever een werknemer werft en selecteert. Echter, de werkgever neemt de werknemer niet rechtstreeks in dienst, maar wordt opdrachtgever.

De werknemer krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden bij de payrollonderneming. De payrollonderneming stelt de werknemer vervolgens exclusief en permanent te werk bij de opdrachtgever.

Ontslag payroller

Door deze constructie kon men de regels bij ontslag vrij eenvoudig vermijden. Want opdrachtgevers die gebruikmaakten van payrollwerknemers, hadden zo vrijwel geen verplichtingen naar hen toe.

Zonder nadere motivering kon de opdrachtgever afscheid nemen van de payrollwerknemer, waarna de payrollonderneming een ontslagvergunning aanvroeg en de werknemer ontslagen werd.

Verbetering positie payrollwerknemer

Meerdere rechters vonden deze werkwijze niet kunnen en legden een rechtstreekse lijn tussen payrollwerkgever en opdrachtgever, zeker in situaties waar de werknemers eerst al rechtstreeks op de loonlijst van de opdrachtgever hadden gestaan. Hierover bestonden echter geen heldere regels.

De positie van de payrollwerknemer moest verbeterd worden (onderdeel Sociaal Akkoord). Dit leidde tot aanpassing van het huidige Ontslagbesluit, dat vanaf 1 juli 2015 (bij de invoering van het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid) geldt voor elke payrollwerknemer.

Allereerst kwam er een wettelijke definitie voor de payrollwerkgever. Hierdoor werd helder dat niet de opdrachtgever, maar de payrollonderneming de daadwerkelijke werkgever van de (payroll)werknemer is. Wel moet de (payroll)werknemer hierover duidelijk geïnformeerd zijn en moet hij/zij daarvoor akkoord geven.

Vanaf 1 juli: payroller niet zomaar ontslaan

Vanaf 1 juli 2015 kan een payrollonderneming veel minder eenvoudig tot een beëindiging van het dienstverband met een werknemer komen. De omstandigheden bij de opdrachtgever worden bepalend en niet meer de omstandigheden van de payrollwerkgever. Dit houdt in dat:

  1. Bij disfunctioneren alleen een beëindiging wordt bereikt wanneer er door de opdrachtgever een dossier is opgebouwd, waaruit het disfunctioneren volgt. Alleen met dit dossier kan een payrollwerkgever een einde van het dienstverband bewerkstelligen.
  2. Bij verval van functie aangetoond moet worden dat op basis van een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel juist de payrollwerknemer voor ontslag in aanmerking komt. Gevolg kan zelfs zijn, dat een opdrachtgever eerst afscheid moet nemen van 'eigen' personeel voordat ze aan de payrollwerknemer toekomt.
  3. Alleen bedrijfsbeëindiging bij de opdrachtgever een rol kan spelen om een vergunning te krijgen. Bedrijfsbeëindiging van de payrollwerkgever is geen grond voor een verlening van de ontslagvergunning.

Uitzonderingen

Een faillissement is natuurlijk een uitzondering op het bovenstaande. Een andere uitzondering is, wanneer een opdrachtgever drie maanden lang geen betalingen heeft gedaan aan de payrollonderneming. In dat geval kan een payrollonderneming op basis van de 'eigen' situatie een ontslagvergunning krijgen.

Wederindiensttredingsvoorwaarde payroller

Daarnaast geldt voor payrollwerknemers die wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen zijn, ook de wederindiensttredingsvoorwaarde, zoals deze nu al geldt voor 'gewoon' personeel.

Wanneer er - eenvoudig gezegd - weer werkzaamheden beschikbaar worden waarvoor de werknemer juist ontslagen was, binnen 26 weken na de verkregen ontslagvergunning, dan moet dit werk aan de payrollwerknemer worden aangeboden.

Payroll minder aantrekkelijk?

Kortom, het wordt voor payrollwerkgevers lastiger om personeel te ontslaan. De verwachting is ook dat de payrollwerkgevers de toename van risico's zullen afwentelen op de opdrachtgevers, door clausules in de contracten te bouwen in het geval van ontslag.

Het payrollen kon daardoor vanuit financieel oogpunt wel eens minder aantrekkelijk worden en het wordt voor ondernemers, die gebruikmaken van payrollwerknemers van groot belang om - gezien de wijzigingen - de kleine lettertjes in het contract goed te gaan lezen.

Zou dit u tegenhouden om toch voor een payrollwerknemer te kiezen? Ik ben benieuwd.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op!

Cindy NotkampDoor Cindy Notkamp
personeel aannemen

VOG: bewijzen van goed gedrag?

De VOG wordt gezien als het instrument om een veilige werkomgeving te waarborgen. Situaties zoals deze worden daarmee voorkomen. Maar, ...

Lees blog
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren