Ondernemer met pensioen? Let op de kansen rondom de transitievergoeding!

Gaat u als ondernemer met pensioen? Let dan op de ontwikkelingen rondom de transitievergoeding. Uitstel van het pensioen kan lonend zijn. Dit heeft alles te maken met een compensatieregeling...

Ondernemer met pensioen? Let op de kansen rondom de transitievergoeding!

Besluit u als ondernemer met pensioen te gaan, blijkt ineens dat u een fikse transitievergoeding aan uw werknemers moet betalen. Het zou Herman en Marianne gebeurd zijn, als ze niet wisten van de nieuwe ontwikkelingen rondom de transitievergoeding.

Uitstel van het pensioen kan lonend zijn. Het moment waarop u de arbeidsovereenkomsten van uw medewerkers beëindigt, speelt daarbij een belangrijke rol. Dit heeft alles te maken met de compensatie van de transitievergoeding.

Met pensioen

Herman en Marianne runnen samen al jarenlang een bloemenzaak. Ze hebben 10 werknemers, die allemaal al meer dan 20 jaar in dienst zijn. Elk jaar blijft er naast een redelijke ondernemersbeloning een kleine winst over. Gewoon een mooi bedrijf.

Herman bereikt in juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd en vindt het na 50 jaar werken een mooi moment om te stoppen. Marianne is weliswaar 2 jaar jonger, maar ook zij gaat graag met pensioen.

Met het kleine kapitaal dat zij hebben opgebouwd, kunnen ze de periode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd van Marianne goed overbruggen.

Wie neemt de onderneming over?

Nadat ze navraag hebben gedaan onder hun personeelsleden, blijkt dat niemand de onderneming wil of kan voortzetten.

Ook zijn er geen andere geïnteresseerden, waardoor het stopzetten van hun bloemenzaak als enige optie overblijft.

Beëindigen dienstverbanden

Het beëindigen van de dienstverbanden kunnen Herman en Marianne regelen via een ontslagaanvraag bij het UWV. De arbeidsovereenkomsten eindigen namelijk niet automatisch op het moment dat de onderneming stopt.

Echter, bij de beëindiging van de dienstverbanden in deze situatie, hebben de medewerkers van Herman en Marianne recht op transitievergoedingen. En daar wordt het vervelend voor de bloemist en zijn vrouw.

€ 150.000 aan transitievergoedingen

Hoewel er per 1 januari 2020 voor werkgevers bij langere dienstverbanden een gunstigere regeling gaat gelden, blijft de vergoeding per werknemer behoorlijk.

Het spaarpotje van Herman en Marianne leek als sneeuw voor de zon te verdwijnen…

Uitgaande van een dienstverband van minimaal 21 jaar, bedraagt deze vergoeding sowieso 7 bruto maandsalarissen. En dat voor 10 werknemers!

Ik kwam uit op een bedrag van bijna € 150.000 aan transitievergoedingen. Het spaarpotje van Herman en Marianne leek als sneeuw voor de zon te verdwijnen…

Compensatieregeling

De overheid wil ondernemers als Herman en Marianne hierin tegemoet komen. Dit doet zij in het verlengde van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Recent is er een voorstel ingediend voor een compensatieregeling. De transitievergoedingen die een onderneming betaalt aan werknemers worden dan door het UWV gecompenseerd, wanneer er sprake is van een beëindiging van de onderneming:

  • op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • door arbeidsongeschiktheid.

De indruk wordt in het voorstel nog gewekt, dat de regeling ook geldt wanneer de onderneming tot een einde komt wegens het overlijden van de eigenaar.

Dat is echter niet het geval. Er moet al een aanvraag lopen bij het UWV op basis van de twee hierboven genoemde gronden.

Aanvullende voorwaarden

Uiteraard gelden er nog wel enkele aanvullende voorwaarden. De belangrijkste:

  1. De ondernemer moet op 1 januari van het kalenderjaar waarin de onderneming wordt beëindigd minder dan 25 werknemers in dienst hebben.
  2. De regeling treedt niet eerder in werking dan op 1 januari 2021 (en dus niet op 1 januari 2020).

Onderneming langer voortzetten

De invoering van de compensatieregeling op 1 januari 2021 zou voor Herman en Marianne te laat zijn. Ik ging daarom met hen in overleg of de onderneming 1 jaar langer voortgezet kon worden, waardoor zij mogelijk € 150.000 besparen.

In dat geval ontvangen de werknemers op 1 juli 2021 de transitievergoedingen. Herman en Marianne kunnen deze vergoedingen na betaling laten compenseren door het UWV (uitgaande van een invoering van deze regeling).

Aan Herman en Marianne de keus… en de beslissing lijkt niet moeilijk te worden!

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op! 

2 reacties
Wim van den Berg

Marianne is ook ondernemer begrijp ik.
Zij is nog niet AOW-gerechtigd.
Bestaat er dan toch recht op een vergoeding van het UWV?

Cindy Notkamp

Beste Wim,

Excuses voor de late reactie. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het voldoende dat in dit geval enkel Herman de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dat Marianne deze nog niet bereikt, lijkt aan de toekenning van de vergoeding niet in de weg te staan. Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Mocht je nog verdere vragen hebben, dan horen we het graag.

Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren