Een mazzeltje dankzij de cao!

Dat er ook voordelen verbonden kunnen zijn aan het hebben van een cao, bleek recent bij een klant van onze organisatie. Laten we deze klant eens Visser noemen.

Werknemer t​​wee keer ziek binnen korte tijd

Bij Visser had Joop Albersen zich voor de tweede keer binnen korte tijd ziek gemeld wegens rugklachten. Twee maanden eerder was Joop weer volledig aan de slag gegaan. Deze melding leverde Visser een groot probleem op.

Hij dacht namelijk dat er sprake was van een compleet nieuwe ziekmelding.

Door deze nieuwe ziekmelding zou de verzekering van Visser bij ziekte pas na 10 weken gaan lopen en zou Visser de eerste 10 weken (opnieuw) voor eigen rekening moeten nemen. Was dit nog te voorkomen?

Periode tussen uitval werknemer

Niet op basis van de wet in ieder geval. De wet kent wel een bepaling over een uitval bij dezelfde werknemer, maar dan mag er niet sprake zijn van een periode van meer dan 4 weken tussen de ziekmeldingen. De periode tussen beide uitvallen was hier aanmerkelijk langer.

Afwijking wettelijke regelgeving in cao

Visser viel echter onder de cao Technisch Installatiebedrijf. Elke cao heeft zijn eigen eigenaardigheden. Zo ook deze cao. In een van de bepalingen rond arbeidsongeschiktheid was een afwijking van de wettelijke regelgeving opgenomen.

Dit kon toch als een periode van uitval worden beschouwd

In de cao werd namelijk bepaald, dat wanneer er tussen twee ziekmeldingen met dezelfde oorzaak minder dan 6 maanden (en dus geen 4 weken) waren gelegen, dit toch als een periode van uitval kon worden beschouwd.

Zelfde oorzaak van ziekte

In deze zaak was daar sprake van. Beide uitvallen waren immers een gevolg van de rugklachten van Joop. Om die reden kon Visser aan de verzekeraar doorgeven, dat er niet sprake was van een nieuwe uitval, maar van een voortzetting van dezelfde uitval.

De verzekeraar moest dus gelijk weer gaan betalen en kon de eerste 10 weken niet voor risico van Visser laten komen.

Ga dus na wat cao zegt

Het is dus van groot belang om bij iedere situatie na te gaan wat de van toepassing zijnde cao zegt over de situatie, waarmee u als ondernemer geconfronteerd wordt. Vaak is de uitkomst niet gunstig ten opzichte van de wet, maar soms valt er toch nog een voordeeltje uit te halen.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op!

Meer over ondernemen en personeel

Blog
Wintersport werknemer, kostenpost werkgever?
Lees meer
Blog
Van pionier naar leider
Lees meer
Blog
Werknemers in Duitsland? Werkgevers opgelet!
Lees meer
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren