De Fiat 500; what's in a name?

Een paar weken geleden keek ik Top Gear, hét autoprogramma van de BBC. De mannen waren in Italië de Fiat 500 aan het testen. Ik werd meteen getriggerd. Niet zozeer omdat ik een enorme autoliefhebber ben, maar meer omdat ik van het design van deze kleine auto houd.

Annemieke Stokvis
Annemieke Stokvis

De naam '500' is gebaseerd op de inhoud van de motor van de eerste '500' modellen. Deze hadden namelijk een inhoud van 479 cc. Eigenlijk klopt die naam dus niet. Maar ach, what's in a name? Fiat 500 klinkt beter en dat kleine verschil is niet materieel.

Materialiteit in accountancy

Materialiteit is een begrip dat wordt gehanteerd in de accountancy. Een bedrag of toelichting in een jaarrekening is van materieel belang als het weglaten of onjuist weergeven daarvan invloed heeft op de beslissingen die gebruikers op basis van die jaarrekening nemen.

Materialiteit geeft vervolgens richting aan de aard en de diepgang van de werkzaamheden die een accountant uitvoert ten aanzien van een jaarrekening.

Aan posten waarin hij geen materiële fout verwacht, besteedt hij minder aandacht dan aan posten en toelichtingen die foutgevoelig zijn en dus vatbaar voor een materiële fout. Op deze manier is een accountant in staat zijn werkzaamheden efficiënt uit te voeren en zijn focus op risico's te leggen. Zonder het begrip materialiteit zouden zijn werkzaamheden te detaillistisch en onbetaalbaar worden.

Wie bepaalt materialiteit?

De gebruiker van de jaarrekening is degene die de materialiteit bepaalt. Want het is de gebruiker die een andere beslissing neemt als er een materiële fout in de jaarrekening aanwezig is.

Toch kan de accountant onmogelijk bij alle gebruikers van de jaarrekening nagaan wat voor hen materieel is.

Dus in de praktijk bepaalt de accountant op basis van zijn 'professional judgement' wat materieel is. Hierbij houdt hij uiteraard rekening met factoren als het belang van bepaalde gebruikers, de financieringsratio's en de winstgevendheid van de onderneming.

Controleverklaring

In december 2014 heeft onze beroepsorganisatie een nieuwe controleverklaring gepubliceerd waarin de accountant expliciet rapporteert over de gehanteerde materialiteit en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Deze controleverklaring is op dit moment nog niet voorgeschreven voor het MKB, maar alleen voor organisaties van openbaar belang.

Toch zie ik er voor het MKB ook echt de toegevoegde waarde van in. Het geeft de gebruiker van de jaarrekening inzicht in de afwegingen die de accountant bij zijn werkzaamheden heeft gemaakt. Daar kan een gebruiker zekerheid aan ontlenen en beslissingen op baseren.

Ik ben een echte liefhebber van design; mooie vormen, kleuren en fotografie hebben mij altijd geïnspireerd. Het is iets wat mij dagelijks bezighoudt. Dus in dat opzicht lijkt het accountancyvak een volkomen onlogische keuze. Toch brengt Italiaans design beide werelden voor mij weer bij elkaar. Arrivederci!

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren