Levensloopregeling: L’histoire se répète

Meestal wordt dit spreekwoord gebruikt in minder prettige situaties, maar soms kan het ook meevallen wanneer de geschiedenis zich herhaalt. Zo ook in de situatie van Kees die, doordat de vrijstelling bij de levensloopregeling in 2015 nog een keer op herhaling gaat, een mooi fiscaal voordeel behaalt.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Levensloopregeling, sparen voor verlof

Kees was in het recente verleden begonnen met de levensloopregeling. Hiermee kon je fiscaal vriendelijk sparen voor een periode van verlof. Maar zoals het in het fiscale wereldje wel vaker gaat, zijn aantrekkelijke regelingen meestal geen lang leven beschoren.

De levensloopregeling werd enkele jaren na de invoering ervan al weer afgeschaft, nog voordat Kees zijn verlof had kunnen opnemen.

Overgangsregeling

Bij de afschaffing in 2013 kon je kiezen om het gespaarde tegoed in één keer op te nemen of via een overgangsregeling nog door te blijven sparen tot 2021. Als het gehele tegoed in 2013 werd opgenomen, werd slechts 80% van het tegoed belast.

De andere 20% kon eenmalig zonder belastingheffing worden opgenomen. Werd het tegoed na 2013 opgenomen, dan gold deze 20%-vrijstelling niet meer.

Aan de ene kant was een vrijstelling van 20% best wel een aantrekkelijke optie, maar anderzijds werd de resterende 80% bij Kees nog steeds belast met het hoogste tarief van 52%. Toen heeft hij gekozen om door te blijven sparen.

Gespaard tegoed opnemen

Kort geleden wijzigde de privé situatie van Kees plotseling en kon hij het geld van zijn levensloopregeling best wel goed gebruiken. Maar ja, dat kostte wel belasting. “Had ik in 2013 maar gebruik gemaakt van die eenmalige mogelijkheid om met 20% korting het tegoed op te nemen,” verzuchtte Kees.

2015: vrijstelling levensloopregeling op herhaling

Maar soms zitten belastingmaatregelen ook wel eens mee. En dat was nu ook voor Kees het geval. Voor het jaar 2015 is de vrijstelling van 20% voor een opname van het gehele levenslooptegoed weer (eenmalig) in het leven geroepen.

Kennelijk heeft Den Haag de smaak te pakken met een 20%-vrijstelling, want nadat deze vrijstelling in 2013 voor het eerst bestond voor opname van een levenslooptegoed, was er in 2014 ook een 20%-vrijstelling voor opname van een goudenhanddruk-stamrecht.

En nu gaat in 2015 de 'eenmalige' vrij-stelling bij de levensloopregeling nog een keer op herhaling.

Voordeliger en vrij te besteden

Door deze vrijstelling kan Kees zijn levenslooptegoed dit jaar in één keer volledig opnemen en hoeft hij slechts over 80% af te rekenen met de fiscus.

Bovendien is hij niet verplicht om het geld te gebruiken voor een verlof, maar kan het netto levenslooptegoed vrij worden besteed. En dat komt Kees nu wel heel goed uit. En door zijn inmiddels gedaalde inkomen wordt zijn levenslooptegoed ook nog eens lager belast.

Al met al kan de financiële nood bij Kees wat verzacht worden met behulp van deze “eenmalige” fiscale faciliteit, die in 2015 voor de tweede keer bestaat!

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren