Beperk lijden bij scheiden

Als we de officiële cijfers mogen geloven, loopt één op de drie huwelijken in Nederland op de klippen. Naast alle emotionele pijn komt daar vaak ook nog de fiscale pijn bij. Tijdens of voorafgaand aan het scheiden wordt meestal de hulp ingeschakeld van een mediator of echtscheidingsbemiddelaar en een advocaat. Het komt helaas nog te vaak voor dat de belastingadviseur niet wordt geraadpleegd.

Corné van Asselt
Corné van Asselt

Ik geef u een voorbeeld uit de praktijk.

Verzoek tot scheiden

Bart en Brenda, beiden in loondienst, zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Ze hebben twee kinderen, Bas (5) en Roos (2). Helaas is de voorjaarsvakantie van februari 2013 uitgelopen op een enorme ruzie.

Brenda wil niet meer verder met Bart. Ze wil scheiden. Ze zoekt een huurwoning en gaat per 1 maart 2013 ergens anders wonen. Ze schrijft zich op 5 maart 2013 samen met de kinderen in op dit nieuwe adres.

Wie blijft in eigen woning

Bart blijft in de gezamenlijke eigen woning wonen en betaalt alle hypotheekrente. Op 2 juli 2013 laten zij een verzoek tot echtscheiding (via hun advocaat) indienen bij de rechtbank. Op 1 september 2013 wordt het huwelijk ontbonden. Er wordt geen alimentatie bedongen.

De woning gaat verkocht worden, maar staat het hele jaar 2013 en 2014 nog te koop. Bart betaalt nog steeds de hypotheekrente.

Alleenstaande ouderkorting

De fiscale beoordeling is als volgt: het fiscale partnerschap eindigt als de 2 partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en als het verzoek tot echtscheiding is ingediend, in dit geval dus per 2 juli 2013 einde partnerschap.

Als zij het verzoek tot echtscheiding hadden ingediend voor 1 juli 2013 had dat maximaal € 2.266 aan alleenstaande ouderkorting kunnen opleveren bij Brenda. Zij had dan immers meer dan 6 maanden geen fiscale partner. Nu krijgt ze deze korting in 2013 niet.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ook had er wellicht bij beide ouders één kind op het adres kunnen worden ingeschreven. Dan krijgen beide ouders recht op alleenstaande ouderkorting* en inkomensafhankelijke combinatiekorting (let op: het adres waar een kind staat ingeschreven, moet zo veel mogelijk aansluiten bij de feitelijke situatie).

Geen alimentatie is hier niet handig

Ook het feit dat Bart alle hypotheekrente betaalt, zonder een alimentatieverplichting, is niet handig. Bart krijgt een aftrek hypotheekrente over zijn eigendomsaandeel in de woning, namelijk 50%. De andere 50% die hij betaalt, is in principe niet aftrekbaar. Indien dit juridisch anders was aangepakt, was dit fiscaal veel gunstiger geweest voor Bart.

Bovenstaand voorbeeld oogt als een eenvoudige casus, maar geeft aan dat zelfs in een eenvoudige casus het raadplegen van een belastingadviseur zeer gewenst is!

* per 1 januari 2015 wordt de alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt per 1 januari verhoogd.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren