Kwijtschelden of schenken? That’s the question!

Laatst bijgewerkt op: 10 juli 2019

Bij het lezen van de titel denkt u wellicht: “Kwijtschelden is toch ook schenken?”. Daar heeft u gelijk in. Maar in de fiscale wereld kan dit het verschil betekenen tussen wel of geen renteaftrek.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Hoe leen ik het meest voordelig geld aan mijn kinderen?

Ouders stellen mij de vraag regelmatig: "Hoe kan ik het beste – ze bedoelen dan eigenlijk: de fiscaal voordeligste wijze – geld lenen aan mijn kinderen?".

Het gaat meestal om een lening voor een eigen woning van het kind. Zo’n lening moet uiteraard voldoen aan fiscale voorschriften, zoals jaarlijkse aflossing en een zakelijke rente die ook daadwerkelijk betaald moet worden.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, is er bij de kinderen sprake van een eigenwoninglening waar het kind rente over betaalt. Deze rente is dan bij het kind aftrekbaar.

Geen rente betalen is geen recht op renteaftrek

Vaak willen ouders hun kinderen extra voorthelpen en zeggen dan: “Laat die rente ook maar zitten”.

Maar als de kinderen geen rente betalen, hebben zij ook geen recht op renteaftrek. Dit lost men vaak op door de kinderen wel de rente te laten betalen, daarnaast doen de ouders dan een aparte schenking aan de kinderen waarmee ze als het ware de rente aan de kinderen vergoeden.

"De vorm van een schenking is van cruciaal belang"

Wordt de rente daarentegen direct door de ouders kwijtgescholden, zonder dat het kind de rente aan de ouders heeft betaald, dan is er geen rente betaald en heeft het kind dus ook geen renteaftrek.

Lening, toen kwamen de financiële problemen

Dat laatste dreigde ook te gebeuren in een situatie waarbij ik onlangs betrokken was. De dochter, die van haar ouders geld geleend had voor de eigen woning, betaalde keurig volgens de leningsovereenkomst de rente aan haar ouders.

Helaas raakte ze haar baan kwijt en ze kwam daardoor in financiële problemen. Zij kon de rente niet meer betalen. De niet betaalde rente werd bijgeschreven op de lening. Tot zover was er nog niets aan de hand. Rente die rentedragend wordt bijgeschreven, is nog wel aftrekbaar.

Maar dan …

De ouders deden haar – net als in voorgaande jaren– een schenking; dit keer niet in contanten, maar de schenking werd gebruikt als aflossing op de bijgeschreven rente. Is deze rente dan nog wel aftrekbaar?

Ik kon de ouders en dochter geruststellen. Onlangs is er een uitspraak gedaan waarbij een vergelijkbare situatie speelde en daarin vond de hoogste fiscale rechter dat de rente wel aftrekbaar was.

Er was namelijk geen sprake van kwijtschelding van rente, maar van rente die rentedragend was bijgeschreven. Los daarvan was er een op zichzelf staande schenking gedaan, waarmee onder andere de bijgeschreven rente werd afgelost.

Vorm schenking  van cruciaal belang

Kortom: de vorm waarin de schenking wordt gedaan, is dus van cruciaal belang voor de vraag of rente op een eigenwoninglening aftrekbaar is of niet. Wordt de rente niet betaald, maar direct kwijtgescholden, dan is er geen renteaftrek. Daarentegen is er wel renteaftrek als er naast rentebetaling of –bijschrijving een aparte schenking wordt gedaan.

Whitepaper

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

Mogelijk ook interessant voor u

Nieuws
Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind
Lees meer
Blog
De erfbelasting van tante Mien, dat kan minder
Lees meer
Nieuws
Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken
Lees meer
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren