Hoge of lage WW-premie? De regels & uitzonderingen

Per 1 januari 2020 komt er een lage WW-premie voor vaste contracten. Voor werknemers met een tijdelijke of oproepovereenkomst betaalt u een hoge premie. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, dus ook voor u!

WW-premie

Per 1 januari 2020 komt er een lage WW-premie voor vaste contracten. Voor werknemers met een tijdelijke of oproepovereenkomst betaalt u een hoge premie. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, dus ook voor u! Wat wordt er van u verwacht?

De wijziging van de premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

WW-premie op basis van sector

Op dit moment is de hoogte van de premie afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de betreffende bedrijfs- of beroepssector waarin uw bedrijf is ingedeeld.

Uit het sectorfonds worden de eerste 6 maanden van de WW-uitkering uitgekeerd. Na 6 maanden wordt de WW-uitkering gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

2 soorten WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 is het soort contract leidend. Er zijn dan nog 2 WW-premies: een hoge en lage premie.

Minister Koolmees gaat van een lage premie van 2,94% en een hoge premie van 7,94%, een verschil van 5 procentpunt. De premies worden jaarlijks door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld.

Wanneer hoge of lage WW-premie?

U draagt een lage premie af voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

U betaalt een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk en/of flexibel contract, zoals:

Ook wanneer de loondoorbetalingsplicht in een contract is uitgesloten, draagt u een hoge premie af.

Uitzonderingen

De regering nam voor een aantal situaties een uitzondering op in de wet. Zo mag u ook een lage WW-premie afdragen bij:

  • een zogenoemd 'jaarurenmodel', waarbij u met uw medewerker een arbeidsomvang per jaar overeenkomt en het loon gelijkmatig over het jaar verspreidt;
  • BBL-contracten;
  • werknemers onder 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken;
  • overwerk, tot maximaal 30% van de contractueel overeengekomen arbeidsduur (deze regeling is door de coronacrisis versoepeld);
  • bereikbaarheidsdiensten, deze diensten worden vergoed of gecompenseerd in betaalde vrije tijd en mogen maximaal 30% van de contractueel overeengekomen arbeidsduur bedragen.

Hieronder is alle informatie schematisch weergegeven.

Bron: Kennisdocument Premiedifferentiatie WW | 3 september 2019 van Ministerie van Sociale Zaken

Contractvorm verplicht melden op loonstrook

Om de nieuwe premiesystematiek met ingang van 1 januari 2020 te bevorderen, wordt u als werkgever verplicht om de contractvorm te vermelden op de loonstrook.

Voor werknemers waarvoor u een lage premie afdraagt, geldt als extra voorwaarde dat u een kopie van de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst opneemt in de loonadministratie.

Premie herzien

De lage premie kan worden herzien, als bij aanvang van het contract sprake was van een contract voor onbepaalde tijd, maar:

  • het dienstverband binnen 2 maanden na aanvang eindigt (bijvoorbeeld bij een proeftijdontslag);
  • als binnen één kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloond worden dan contractueel voor dat jaar was overeengekomen.

Bij het herzien van de lage premie, betalen werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie. 

Werknemer in vaste dienst voordeliger?

Het is goed mogelijk dat het na 1 januari 2020 voordeliger is om een werknemer met een flexibel contract in vaste dienst aan te nemen.

Onderstaande tabel maakt het verschil in WW-premies vanaf volgend jaar inzichtelijk.

Aantal werknemers Loon Premie
10 personen onbepaalde tijd € 283.333,00 € 2.833,00
5 personen bepaalde tijd € 141.666,00 € 8.500,00
  € 425.000,00 € 11.333,00
     
5 personen onbepaalde tijd   € 141.666,00 € 1.417,00
10 personen bepaalde tijd   € 283.333,00 € 17.000,00
  € 425.000,00 € 18.417,00
Verschil in premie is € 7.084,00

Bereid u voor

Breng aan de hand van een blauwdruk van uw huidige personele organisatie de WW-premies in beeld. Ook de lange termijn risico’s moeten betrokken worden bij de inrichting van uw personele organisatie. Wij helpen u daar graag bij!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Reageer onder deze blog of neem gerust contact met mij op.

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren