Alles in topvorm!

Elke werkgever wil het liefst beschikken over gezonde werknemers. Werknemers die niet klagen, nooit ziek zijn, hard werken en productief zijn. Logisch zou je zeggen. Toch zijn er veel bedrijven die een gezonde levensstijl van hun werknemers niet (voldoende) stimuleren, of zelfs een ongezonde levensstijl stimuleren.

Broodje kroket en een peukje

Uiteraard stimuleren bedrijven een ongezonde levensstijl niet bewust. Onbewust gebeurt dit echter met enige regelmaat. In welke bedrijfskantine is geen broodje kroket te scoren? Staat er geen snoepautomaat op de gang? Of mag men zonder restricties buiten een sigaret roken? Zo maar enkele voorbeelden die zeker niet bijdragen aan de gezondheid van de werknemers.

Fitness op de werkvloer

Met bovenstaande probeer ik geen lans te breken voor het afschaffen van al dit soort verworven 'secundaire arbeidsvoorwaarden'. Maar wat mij verbaast - en wat ik ook graag bij u als werkgever onder de aandacht wil brengen - is dat weinig bedrijven iets doen om de gezondheid van de werknemers te bevorderen.

Waar kunnen werknemers in de pauze fitnessen? Waar krijgen werknemers de mogelijkheid om onder werktijd een work-out weg te zetten? Dat is toch tijdverspilling?

"Het blijkt dat een werknemer die met enige regelmaat sport minder vaak ziek is dan een werknemer die niet sport"

Zonde dat deze calvinistische opvatting van hard werken nog steeds een barrière vormt voor ondernemers bij het faciliteren van bedrijfsfitness. Want wat veel werkgevers niet weten, is dat het geen geld kost, maar juist oplevert.

Investeren in personeel

Mijn vorige blog 'Personeelskosten bestaan niet' ging over investeringen in personeel. Personeelskosten bestaan niet, als je het goed doet tenminste. In het verlengde hiervan ligt ook het principe van bedrijfsfitness. Bedrijfsfitness kan worden gezien als een investering in gezond en productief personeel.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat werknemers die sporten betere arbeidsprestaties leveren en een hogere productiviteit op de mat leggen. Daarnaast blijkt dat een werknemer die met enige regelmaat sport minder vaak ziek is dan een werknemer die niet sport. Met sportende werknemers heeft u dus minder uitgaven in verband met ziekte.

Cultuuromslag

Het is lastig binnen enkele weken een cultuuromslag te realiseren binnen uw bedrijf. Werknemers die zich een decennium lang een vette hap lieten voorschotelen in de bedrijfskantine, staan niet ineens van de één op de andere dag te popelen om in de pauze de biceps en de triceps te gaan prikkelen.

Om werknemers wél zo ver te krijgen dat ze zichzelf in de sportbroek hijsen onder werktijd kunt u overwegen om ze, als extra motivatie, een half uur sporttijd onder werktijd te gunnen. Korter werken om te gaan bewegen kan, door de hogere productiviteit van de werknemers, zelfs lonend voor uw onderneming zijn!

Verplichten

In hoeverre u uw werknemers kunt verplichten om te gaan sporten, is lastig te zeggen. Momenteel bestaat er op dit gebied geen wetgeving. Toch is het niet ondenkbaar dat u als werkgever in de toekomst meer invloed uit mag oefenen op de gezondheid van de werknemer.

In Nederland heeft u ten opzichte van een zieke werknemer loondoorbetalingsverplichting. Ongezond gedrag van uw personeel kost u daarmee geld. Dan is het mijns inziens heel logisch dat u als werkgever ook van uw werknemers mag verlangen dat ze hier rekening mee houden. Het kan daarom lonend zijn deze cultuuromslag nu alvast in werking te zetten. Want fit personeel levert geld op.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op! 

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren