Energietransitie, hoe gaat u daarmee om?

De transportbranche staat aan het begin van een grote metamorfose: de energietransitie. Wat zijn de voor- en nadelen van alternatieve aandrijvingen? En hoe kunt u hierin fiscaal vriendelijk investeren?

Energietransitie

Transportevent 2019 in het teken van duurzaamheid

De transportbranche staat aan het begin van een grote metamorfose: de energietransitie. Waar de ene ondernemer deze ontwikkeling liever nog even aankijkt, zijn bij een ander de duurzame plannen al vergevorderd. Bijvoorbeeld in de vorm van elektrisch rijden.

Vanuit fiscaal oogpunt is het interessant om dit jaar nog een elektrische truck aan te schaffen. Maar hoe zit het met de technische aspecten van elektrisch rijden? En welke alternatieve aandrijvingen zijn er nog meer? Het kwam allemaal ter sprake tijdens het Transportevent 2019.

Fiscaal vriendelijk investeren

Hoe groot of klein uw plannen ook zijn: alle investeringen die u doet, wilt u op een zo fiscaal vriendelijke manier doen.

Zo bent u (als u een winst heeft tot €200.000) voordeliger uit als u dit jaar nog investeert in uw bv, dan wanneer u wacht tot volgend jaar. De heffing op de winstbelasting gaat per 1 januari 2020 namelijk met 2,5% omlaag, legde belastingadviseur Tom Meuleman uit. Als u dit jaar nog investeert, kunt u een extra aftrekpost creëren, bijvoorbeeld MIA/EAI of VAMIL.

Heeft u een winst boven €200.000? Dan blijft in 2020 de heffing op de winstbelasting voor u gelijk.

Heeft u een bedrijfsstructuur met meerdere vennootschappen en wordt u als een fiscale eenheid gezien? Dan hoeft u maar één keer aangifte voor de vennootschapsbelasting te doen. U kunt dan ook maar één keer gebruikmaken van het tariefsopstapje.

Het aanbrengen van een fiscale ‘knip’ is dan wellicht interessant; u brengt de bv’s afzonderlijk aan. In 2020 bedraagt het verschil tussen de eerste en tweede schijf maar liefst 8,5%. Controleer wel of het aanbrengen van een ‘knip’ fiscale consequenties met zich meebrengt. 

Subsidie aanvragen voor verduurzamen

Investeren-duurzaamheid-transport

Ook slim omgaan met subsidies kan het verduurzamen van uw transportbedrijf aantrekkelijker maken. De overheid stimuleert namelijk initiatieven die verband houden met het milieu en besparing. Een ander woord voor subsidies is dan ook: stimuleringsmaatregelen.

Rolf Grouve, directeur van Cata subsidieadvies, gaf tijdens het Transportevent 2019 de volgende tips mee rondom het aanvragen van subsidies:

 1. Houd u aan de regels en deadlines van de subsidies. Deze zijn namelijk erg strikt!
 2. Focus niet op één subsidie. Voor één project binnen uw bedrijf, kunt u mogelijk meerdere subsidies aanvragen die ingaan op verschillende investeringen.
 3. Houd er rekening mee dat een subsidie elk jaar kan veranderen.
 4. Onderzoek of een subsidie een inspanning- of prestatieverplichting betreft. In het eerste geval krijg u geld, ongeacht of het doel behaald is. In het tweede geval moet u daadwerkelijk iets opleveren.
 5. Bekijk voor u een subsidieaanvraag indient:
  • de voorwaarden om te mogen indienen (o.a. mkb-criterium);  
  •  de administratieve verplichtingen die de regeling met zich meebrengt

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een subsidie? Neemt gerust contact op met subsidieadviseur Martijn van der Leest.

In juli dit jaar kopte Nieuwsbrief Transport: “94 miljoen aanschafsubsidies voor elektrische trucks”. Vooral in de stadsdistributie moet de omslag naar uitstootvrij transport snel worden gemaakt. De grootste dertig tot veertig steden van Nederland moeten uiterlijk in 2020 een plan hebben gemaakt voor een milieuzone in het stadscentrum. Met deze cijfers nam Loek Vroon van IVECO het stokje over van Rolf Grouve.

Elektrisch rijden de toekomst?

Iedereen wil een steentje bijdragen aan een beter milieu. Dat dieselmotoren onder vuur liggen, is een feit. Alternatieve aandrijftechnieken doen haar intrede. Er is op dit moment niet één oplossing die voor elke inzet geschikt is. Elke inzet vraagt zijn eigen aanpak en behoeften, wat u afstemt op uw organisatie.

Loek gaf informatie over elektrisch rijden. Hij vertelde over de voordelen, maar stelde ook een aantal kritische vragen. Want hoe milieuvriendelijk is elektrisch rijden als je de gehele levensduur van A tot Z bekijkt?

 • Waar komt de stroom vandaan, is deze wel zo groen als men zegt?
 • Kan het elektriciteitsnet de behoefte in de nabije toekomst aan?
 • Hoe milieuvriendelijk is het productieproces van de accu’s en het ontginnen van de grondstoffen?
 • Kunnen de accu’s na 30 jaar nog gerecycled worden, of hoe breek je deze milieubewust af?

En kijkend naar uw bedrijfsvoering, komen daar nog een tweetal logistieke vragen bij:

 • Wat is het gewicht en de laadcapaciteit van een truck door alle accu’s?
 • Wat is de levensduur van een truck?

Alternatieve aandrijvingen

Vragen waarop (nog) geen antwoord is. De ontwikkelingen gaan echter wel verder. Zo zijn er alternatieve aandrijvingen, onder andere CNG en LNG (methaan).

Methaan is het eenvoudigste koolwaterstofmolecuul, dat bij verbranding alleen water- en koolstof vrij laat. Van methaan kun je overgaan naar Bio-methaan. Een variant van LNG waarmee er nog grotere stappen gezet worden in CO2-reductie.

We kunnen concluderen dat de energietransitie forse investeringen vraagt van u als transportondernemer. Tijdens het Transportevent 2019 hebben we de ondernemers enkele handreikingen gegeven. Maar de precieze ontwikkeling van de energietransitie blijft ook voor ons koffiedik kijken!

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren