Toch maar de bv in? 3 voors en tegens

IB-ondernemer blijven of toch maar de bv in? Met de wijzigingen in het Belastingplan 2019 voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting moet deze vraag opnieuw worden gesteld en beantwoord.

Maar wat zijn hiervoor de belangrijkste afwegingen? Ik geef u drie voors en tegens.

Ja, we gaan de bv in!

Drie redenen om wél de bv in te gaan, zijn:

1. Verlaging tarief vennootschapsbelasting

De belangrijkste en meest in het oog springende wijziging, is de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Dit tarief daalt sterker dan het tarief in de inkomstenbelasting. Het tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt van 20% in 2018 naar 15% in 2021. Voor het meerdere daalt het tarief van 25% in 2018 naar 20,5% in 2021.

Ter vergelijking, het tarief in de hoogste inkomstenbelastingschijf daalt van 51,95% in 2018 naar 49,5%. Het wordt dus eerder interessant om de bv in te gaan.

2. Verlaging tarief aftrekposten inkomstenbelasting

Stapsgewijs gaat de inkomstenbelasting over naar een tweeschijventarief. Een inkomen tot ongeveer € 68.500 is belast met 37,05% en het meerdere is belast met 49,5% inkomstenbelasting (2021).

Daar staat tegenover dat  vanaf 1 januari 2020 de aftrek van een groot aantal aftrekposten wordt afgebouwd.

In 2020 bedraagt het aftrekpercentage in de hoogste schijf namelijk nog maar 46%. Vervolgens wordt dit percentage verder afgebouwd met jaarlijkse stapjes van 3%-punt.

Met ingang van 1 januari 2023 zijn die aftrekposten dan enkel nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (37,05%).

Deze aftrekbeperking geldt onder meer voor de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek) en de MKB-winstvrijstelling.

Rekening houdend met de MKB-winstvrijstelling, wordt het effectief toptarief vanaf 2023 voor de IB-ondernemer 44,31%.

In 2018 was dit nog 44,67%. Inderdaad een lichte daling, maar een stuk minder dan de daling van 5%-punt van het vennootschapsbelastingtarief.

3. Niet-fiscale motieven

Een IB-ondernemer is met zijn hele privévermogen aansprakelijk voor schulden. Voor een bv is dat beperkt tot het bedrag dat op de aandelen is gestort.

Bij een ondernemer die claimgevoelige en risicovolle activiteiten verricht, kan de aansprakelijkheidsbeperking daarom een belangrijkere reden zijn om een bv in te gaan dan een eventueel lagere belastingdruk.

Of toch maar niet?

Benieuwd naar de drie reden om er toch maar van af te zien? Deze leest u in het volledige artikel Toch maar de BV in: op Nextens.nl.

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren