Brexit: gevolgen voor het transportbedrijf

29 maart 2019 komt snel dichterbij. Dit is de datum waarop het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) moet zijn afgerond. De onderhandelingen gaan momenteel over de voorwaarden voor de exit en over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Welke gevolgen verwachten we voor de transportsector door de Brexit?

Canadese of Zwitserse model?

In de onderhandelingen over de toekomstige relatie komen verschillende modellen aan de orde, zoals het Canadese model en het Zwitserse model. Het lijkt erop dat het Canadese model het meest waarschijnlijke scenario is.

Dit betekent dat het VK een vrije handelsovereenkomst afsluit met de EU. Dit zou een tariefvrije handel tussen het VK en de EU kunnen betekenen, maar: nog niets is zeker.

De veranderingen zijn over het algemeen nadelig ten opzichte van de huidige situatie.

De Brexit is een proces. Om een ontwrichtende breuk te vermijden, zal in dat kader eerder worden gestreefd naar een gefaseerd proces van de Brexit. Dat betekent dat er mogelijk een langere periode van aanpassingen volgt en voor bedrijven een langere periode van onzekerheid.

Gevolgen van de Brexit

De gevolgen van de Brexit voor de transportsector zijn dus onzeker, maar in grote lijnen moet je denken aan het volgende:

  • Binnen de EU is de btw geharmoniseerd door EU-richtlijnen. Na de Brexit zal het VK hiervan af kunnen wijken. Dit kan leiden tot een groter risico van dubbele belastingheffing.
  • Na de Brexit wordt het VK beschouwd als een derdenland, daarmee ontstaat dus een import- en exportgrens. Veevoer van en naar het VK is voortaan geen IC (intracommunautair:tussen lidstaten van de EU) vervoer meer, maar export vervoer. Dit betekent extra btw-handelingen en rapportageverplichtingen en langere wachttijden bij de grens.
  • Als het VK niet meer tot de EU behoort, gaan invoerrechten in beide landen spelen. Voor de import of export zijn dan vaak ook in- en uitvoervergunningen nodig. Zogenaamde sagitta-codes die in de computersystemen van de douane worden gebruikt, moeten ook zeer waarschijnlijk bij de import en export in het VK gebruikt gaan worden.

Kortom, de kosten zullen mogelijk stijgen als gevolg van invoerrechten en extra administratieve verplichtingen. Zoals het er nu naar uitziet, zal voor de btw- en douaneregels een overgangsperiode worden afgesproken die eindigt op 31 december 2020. Dat betekent dat transportbedrijven tot die tijd nog kunnen profiteren van de voordelen van de interne Europese markt op dat gebied.

Beperkingen? Cabotage? Vergunningen?

Op onderstaande punten zou ik het antwoord graag al willen weten:

  • Wellicht komen er import- en exportbeperkingen op specifieke goederen
  • Is cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land) straks nog mogelijk? Of moet de vrachtwagen leeg terug?
  • Zijn er speciale vergunningen nodig om in het VK te kunnen rijden?

Voor transportbedrijven die veel op het VK rijden, verandert er zeer waarschijnlijk veel. De veranderingen zullen over het algemeen nadelig zijn ten opzichte van de huidige situatie. Het is dan ook verstandig dat zo’n transportbedrijf nu al voor haar situatie de mogelijke consequenties in beeld probeert te krijgen.

Welke verwachtingen rondom de Brexit houden u vooral bezig? Ik ben benieuwd.

Wilt u zich alvast wat meer oriënteren? Dan kunt u de impactscan doen. 

Blog
Meer over de Brexit

Brexit: to do's voor ondernemers

Hoe bereidt u zich als ondernemer voor op de Brexit? In deze blog vindt u uitleg over een aantal scenario's en belangrijke to do’s.

Door Hans Wiersma
Lees blog
3 reacties
Remco Doener

Erg interessant artikel! Bedankt voor de info!

Remco Doener

Erg interessant artikel! Bedankt voor de info!

Remco Doener

Erg interessant artikel! Bedankt voor de info!

Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren