Box 2-voordeel in 2014

Bij een recente bespreking van een jaarrekening kwam de nogal opgelopen rekening-courantschuld van de directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn bv aan de orde. Hij vroeg zich af hoe hij deze schuld kon aflossen.

Ik moest meteen denken aan het verlaagde tarief in box 2.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Box 2, tijdelijke verlaging belasting

In box 2 worden de door een dga in privé ontvangen dividenden en verkoopopbrengsten van de eigen bv normaliter belast met 25% inkomstenbelasting. Voor het jaar 2014 is dit tarief tijdelijk verlaagd naar 22%.

Nu klinkt 3% misschien niet als 'veel' in de oren, maar bij een dividend van € 100.000 houd je wel € 3.000 extra over. En dat is snel verdiend.

Waarom dit voordeel in box 2?

De tijdelijke tariefsverlaging voor 2014 heeft als doel, "om belastingplichtigen te prikkelen bepaald vermogen in de Nederlandse economie te laten vloeien waardoor meer ruimte ontstaat voor consumptie, schuldafbouw of bufferopbouw", zoals het zo fraai omschreven is in de parlementaire stukken.

Een fraai stukje proza van de wetgever.

Hoe doet u hier uw voordeel mee?

Wat men in Den Haag bedacht heeft als onderbouwing voor deze tariefverlaging is voor de gemiddelde dga niet zo belangrijk. Waar het hem of haar om gaat, is de vraag "op welke wijze kan ik mijn voordeel hier mee doen?"

Waar het de dga om gaat: "op welke wijze kan ik mijn voordeel hiermee doen?"

Een alleszins begrijpelijk uitgangspunt. Zeker wanneer het om een tijdelijke maatregel gaat, moet je het ijzer smeden als het heet is.

De rekening-courantschuld zou afgelost kunnen worden met een dividenduitkering en als dit in 2014 gebeurt, scheelt dat 3%. Dat is wat je noemt het aangename met het nuttige verenigen.

Het verlaagde tarief geldt voor aanmerkelijkbelangwinst tot € 250.000. Dit bedrag geldt per persoon.

Voor fiscale partners wordt dit verdubbeld tot € 500.000. Met een dividenduitkering in 2014 kon deze dga zijn schuld in één keer aflossen en bovendien nog 3% belasting besparen.

Effecten van dividenduitkering voor eigen vermogen

Uiteraard moest nog wel gekeken worden naar de effecten van een dividenduitkering voor de omvang van het eigen vermogen, dat immers ook in de te publiceren jaarrekening wordt getoond en de uitkeringstoets.

Maar het was deze dga wel duidelijk geworden, dat wanneer hij zijn schuld aan de bv wilde aflossen door middel van een dividend, hij dit in 2014 moest doen. "Ik denk dat ik vóór het einde van het jaar mijn schuld wel heb afgelost", aldus de dga.

En zo voldeed hij, zonder dat hij het zelf in de gaten had, aan een van de doelen die Den Haag voor ogen had met deze tariefverlaging in box 2.

Nog een blog?
Rien PolDoor Rien Pol
financiele verhouding bv

Zijn de financiële verhoudingen tussen jou en de bv op orde?

Onderhoud. Dat is nodig, waar je ook mee bezig bent. Ook voor jouw financiële en juridische zaken is onderhoud een vereiste. Als belastingadviseur kom ik regelmatig met situaties in aanraking waarbij je denkt: waar ging het mis?

Lees blog
Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren