Belastingplan 2015 of 2016

Traditiegetrouw worden in de Tweede Kamer in de dagen na Prinsjesdag de kabinetsplannen voor het komende politieke jaar besproken, maar dit jaar liep dat behoorlijk anders.

Henk Dollekamp
Henk Dollekamp

Epistel van 27 kantjes

De belastingplannen voor het nieuwe begrotingsjaar waren dit keer niet zo heel ingrijpend of verrassend. Het leek erop dat de Algemene Beschouwingen redelijk rustig zouden verlopen.

Herziening belastingstelsel

Deze rust werd nogal verstoord doordat Staatssecretaris van Financiën Wiebes eveneens op Prinsjesdag een brief aan de Tweede Kamer stuurde. En niet zo maar een brief, maar een epistel van 27 kantjes over een voorgenomen algehele herziening van het belastingstelsel.

"In gewoon Nederlands betekent dit dat het netto-inkomen omhoog gaat, maar dat de boodschappen duurder worden"

Belastingplan 2015

De Algemene Beschouwingen werden al snel meer beheerst door deze brief dan waar ze eigenlijk voor bedoeld waren, namelijk het Belastingplan 2015. In deze brief met de veelzeggende titel 'Keuzes voor een beter belastingstelsel' geeft het kabinet aan de ambitie te hebben om 100.000 nieuwe banen te creëren door een lastenverlichting van maar liefst € 15 miljard.

Belasting op arbeid en comsupmtie

Er zijn nog geen concrete plannen, maar Staatssecretaris Wiebes kon wel melden, dat hij een 'sonderings- en implementatiemachine' klaar had staan. Wat hij daar precies mee bedoelde, vertelde hij echter niet.

Wel werd duidelijk dat het kabinet denkt om de belasting op arbeid (loon- en inkomstenbelasting) te verlagen en de belasting op consumptie te verhogen. Het geld moet immers ergens vandaan komen! In gewoon Nederlands betekent dit, dat het netto-inkomen omhoog zal gaan, maar dat de boodschappen duurder worden.

Vermindering toeslagen

Verder denkt men aan vermindering van de toeslagen. En daarnaast zal ook de inhoud van de aangekondigde Autobrief van belang zijn voor de uitkomst van de definitieve plannen. In die Autobrief zullen allerlei fiscale zaken met betrekking tot het gebruik van auto’s worden opgenomen. Dit past dan ook wel weer binnen het idee om de belasting op consumptie te verhogen.

Zoals gezegd gaat het in de Brief van 27 kantjes om een algehele herziening van het belastingstelsel en hiervoor wil de regering eerst een zo groot mogelijk politiek draagvlak creëren.

Juist vanwege deze allesomvattende herziening van het belastingstelsel gaat dit niet zo maar. Politieke commentatoren spraken bij deze plannen voor de herziening van het belastingstelsel al van 'politiek dynamiet' en een 'politiek mijnenveld'.

Politiek draagvlak voor belastingplan

Concrete plannen zijn dan ook niet op korte termijn te verwachten. Zeker niet gelet op de provinciale statenverkiezingen, die komend voorjaar gehouden worden en die van invloed zijn op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Maar onder druk van de Tweede Kamer heeft premier Rutte beloofd om vóór de zomer van 2015 met concrete plannen voor een algehele herziening van het belastingstelsel te komen. Of dit lukt zal er mede van afhangen of er voldoende politiek draagvlak voor deze plannen verkregen wordt. We zullen het zien.

En zo kwam er een onverwachte wending in de Algemene Beschouwingen voor 2015, waarbij er meer gedebatteerd werd over de belastingherziening van na 2015 dan over de belastingplannen voor 2015 zelf.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren