Tijd voor fiscaal vuurwerk

Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Als kind groei je daar mee op. Wat me altijd is bijgebleven zijn de 'voetzoekertjes'. In het dorp waar ik opgroeide had je een steile brug. Die was in de koude winters vaak spekglad. Ook rond oud en nieuw. Je mocht toen nog meerdere dagen vuurwerk afsteken. De 'grote jongens' vonden niets leuker dan bovenop die brug staan en daar de voetzoekertjes ontsteken.

Die gleden dan snel naar beneden en - u raadt het al - belandden tussen de voeten van de mensen die nèt die gladde brug over wilden. Daarom noem ik ze voetzoekertjes. Tegenwoordig weet mijn zoon van negen me haarfijn uit te leggen dat het geen voetzoekertjes zijn, maar tolletjes.

Regelgeving

Sinds de vuurwerkramp in Enschede is de regelgeving rondom vuurwerk aangescherpt. Eerst voor de ondernemers op het gebied van invoer, opslag en transport. Daarna ook voor de gewone burger vanwege toenemende ongelukken door met name zwaar en illegaal vuurwerk en door vandalisme.

Vuurwerkvrije zones nemen toe, en de periode om het af te mogen steken neemt af. De 'slechten' verknallen het zo in feite voor de 'goeden'.

Fiscaal vuurwerk

De fiscale regelgeving ontwikkelt zich eigenlijk net zo als de regelgeving rondom vuurwerk. Er wordt een goed raamwerk neergezet, zoals met de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting die sinds 2001 geldt.

Vervolgens worden daar gaten in geschoten. En die worden gedicht met wetswijzigingen. Of het gebruik van stimulerende maatregelen is zó'n succes, dat het een gat in de rijksbegroting schiet en wordt ingeperkt of zelfs afgeschaft.

Illegaliteit in de ban

Alle vormen van illegaliteit worden - terecht - in de ban gedaan. En dat alles maakt de regelgeving er niet overzichtelijker op. De eigenwoningregeling - en dan met name het deel dat ziet op de hypotheekrenteaftrek - is daar een goed voorbeeld van. Ik merk als adviseur dat die tegenwoordig nauwelijks meer uit te leggen is.

Ik ben dan ook erg benieuwd of we in 2015 al wat gaan merken van de fiscale goede voornemens van het huidige kabinet: een algehele belastingherziening. Die is op Prinsjesdag al aangekondigd, met de belofte dat vóór de zomer plannen daarvoor worden gepresenteerd.

Dit goede voornemen is in meerdere debatten die het laatste kwartaal van 2014 werden gevoerd herhaald. Het lijkt dus geen losse flodder en zal ongetwijfeld fiscaal vuurwerk opleveren. Bent u net zo benieuwd als ik?

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren