Heeft Piet Velthuizen belang bij de Wet Werk en Zekerheid?

Het mooie aan het voetbal is niet alleen het spel, maar ook de markante persoonlijkheden. Wie weet kent u Sjaak Polak nog wel, die volgens hemzelf alleen "door de helm op te zetten en zijn motor te starten" de snelle buitenspeler van de tegenstander zou kunnen tegenhouden.

Vaak staan deze markante persoonlijkheden echter in de goal. Niet voor niets is er een bekende uitdrukking die zegt dat je als keeper een beetje gek moet zijn. Zelf heb ik in mijn zeer bescheiden voetbalcarrière een keer als keeper mogen fungeren. Dit was ook gelijk de laatste keer.

Geen normaal denkend mens wil immers als schietschijf voor ballen, voeten of ellebogen fungeren.

"In arbeidsrechtelijke zin was Piet een spijtoptant, door in korte tijd bij zijn oude werkgever terug te keren"

Terug naar de markante persoonlijkheden. Hier valt zeker mijn (op dit moment) grootste held in de Eredivisie onder. Dat is de (reserve-) doelman van Vitesse, Piet Velthuizen.

Piet is puur en daarmee (in tegenstelling tot veel andere profvoetballers) zichzelf. Als het mis is, dan is het mis en wanneer hij begint te praten, dan begint hij te ratelen op een wijze waarbij de Nederlandse taal nog wel eens met wat nieuwe uitdrukkingen geconfronteerd wordt.

Te denken valt aan de uitdrukking dat hij, na een fout tegen PSV, "zichzelf het liefst onder de grasmat wilde verstoppen".

Spijtoptant vergooit arbeidsverleden

Piet is ook de persoon die Arnhem ooit verliet voor het Spaanse Alicante. Of het helemaal vrijwillig was of niet, is nooit helemaal helder geworden, maar het geld was goed en het perspectief (zoals meestal bij vertrek naar het buitenland) geweldig.

Piet kwam echter op de bank en de betalingen verliepen niet zoals gewenst. Daarnaast miste Piet Gelderland en alles wat bij zijn eigen omgeving hoorde enorm. Binnen een jaar stond hij een ervaring rijker en een illusie armer opnieuw bij Vitesse onder de lat.

In arbeidsrechtelijke zin was Piet een spijtoptant, door binnen niet al te lange tijd bij zijn oude werkgever terug te keren.

Wet Werk en zekerheid en arbeidsverleden

Daarmee hebben Piet en ik wat gemeen met elkaar. Ook ik zag, inmiddels alweer jaren geleden, bij een andere werkgever een nieuwe uitdaging en ging hierop in. Dit bleek een verkeerde keuze.

"Piet en ik offerden ons arbeidsverleden op"

Weliswaar stond ik niet wissel, maar wel miste ik mijn eigen vak enorm. Na een maand was ik weer op het oude nest terug, een keuze waar ik (net als Piet waarschijnlijk) nog geen dag spijt van gehad heb. Het enige dat ik opofferde, was mijn arbeidsverleden.

En laat nu net op dat vlak de (nieuwe) Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 (waarschijnlijk onvoorzien) spijtoptanten tegemoet komen. Ik zal u dit uitleggen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 wordt er een verplichte wettelijke afvloeiingsregeling ingevoerd. Een werknemer heeft recht op deze vergoeding, als de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer na een dienstverband van minimaal 24 maanden beëindigd. Dit heet de transitievergoeding.

De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op het salaris van de werknemer in combinatie met de duur van het dienstverband. Nu is er juist bij de bepaling van de duur van het dienstverband iets merkwaardigs gebeurd.

Doortelling voorafgaande dienstverbanden

Bij deze bepaling van de duur vindt ook een doortelling van voorafgaande dienstverbanden en daarbij behorende jaren plaats, op het moment dat de dienstbetrekking met een onderbreking van minder dan 6 maanden doorbroken is geweest.

Dit gebeurt opvallend genoeg met terugwerkende kracht oftewel voor de periodes voor de invoering van de nieuwe wet. Voor bepaalde sectoren zoals de landbouw en de horeca, waar veel gewerkt wordt met tijdelijke contracten en een breuk van weliswaar meer dan 3, maar minder dan 6 maanden gebruikelijk was, kan dit plotseling leiden tot enorm lange dienstverbanden en dus hoge vergoedingen.

"Houd dus rekening met een doorbreking van 6 maanden"

Ook opvallend is dat in een situatie waarin de werknemer op eigen initiatief vertrokken is (zoals bij Piet en bij mijzelf) geen uitzondering wordt gemaakt. Bij een vrijwillig vertrek van de werknemer met een terugkeer binnen 6 maanden worden de dienstbetrekkingen en dus de daarbij behorende jaren opgeteld.

Houd u dus eveneens rekening met een doorbreking van 6 maanden, indien een 'spijtoptant' wil terugkeren binnen uw bedrijf. Zonder deze breuk krijgt u een doortelling van jaren. Piet zal er in ieder geval geen baat bij hebben. Hij heeft immers een jaar van de Spaanse zon genoten, waarmee de breuk in het licht van het arbeidsverleden in ieder geval wel een definitieve breuk was.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op!

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren