Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: actie in december

Rotterdam Airport, Stadion De Langeleegte in Veendam, De Golfbaan bij de Efteling in Kaatsheuvel: enkele locaties waar ik de afgelopen twee maanden ben geweest om een seminar te geven over de veranderingen als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid.

Regels rondom de aanzegtermijn, proeftijd en het concurrentiebeding veranderen al vanaf 1 januari 2015. Dat is snel, gezien december door de kerstdagen een zeer korte werkmaand is. Rond de laatste twee onderdelen speelt in de maand december voor de werkgevers nog wat interessants.

Geen proeftijd meer

Door de nieuwe wetgeving is het straks bij het eerste dienstverband van maximaal 6 maanden niet meer toegestaan om een proeftijd op te nemen. Het aangaan van een concurrentiebeding (waar ook een relatiebeding onder valt), wordt straks in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vrijwel onmogelijk.

Aangaan, niet ingaan!

Het gaat echter om het aangaan van de nieuwe arbeidsovereenkomst en niet om het ingaan. Dit kan een werkgever nu dus nog een klein voordeel bieden. Ik licht dit even toe aan de hand van een voorbeeld.

"Tip: rond het overleg en de concretisering hiervan voor het einde van het jaar af"

Stel, u bent op dit moment in onderhandeling met een nieuwe werknemer, die bij u als vertegenwoordiger in dienst treedt. U wilt hem in eerste instantie een dienstverband voor maximaal 6 maanden aanbieden, maar wel met een proeftijd. Gezien zijn functie wilt u eveneens een concurrentiebeding opnemen.

Als u in december 2014 met deze werknemer tot overeenstemming komt en u legt de afspraken deze maand vast in een arbeidsovereenkomst, is het toch mogelijk om zowel een proeftijd als een concurrentiebeding op de arbeidsverhouding van toepassing te verklaren. Ook als de werknemer (rekening houdend met zijn eventuele opzegtermijn) pas in 2015 bij u in dienst treedt.

Het gaat immers om het aangaan, niet om het ingaan van de arbeidsovereenkomst. Lukt het u niet meer om deze maand de onderhandeling af te ronden, dan kunt u in bovengenoemde situatie in ieder geval geen proeftijd meer opnemen.

Concurrentiebeding wordt lastig

Ook het opnemen van een concurrentiebeding wordt zeer lastig. De arbeidsovereenkomst is dan immers aangegaan in 2015 onder het nieuwe recht.

Houdt u er wel rekening mee dat als u nu nog een concurrentiebeding opneemt, en u deze na de eerste arbeidsovereenkomst wilt verlengen, de nieuwe regels rond concurrentiebeding en de daarbij behorende voorwaarden dan wel van toepassing zijn.

Het kan dus van belang zijn om de kerstborrel maar even over te slaan en deze tijd te benutten om met een nieuwe werknemer het overleg en de concretisering hiervan voor het einde van het jaar af te ronden.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op!

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren