Hoe regel ik een uitkering als ik als zzp’er arbeidsongeschikt word?

Deel 3 van 3 | Hoe regel je als zzp'er financiële zekerheid voor jezelf en je partner?

Ben je een zzp'er? Dan is het belangrijk om financiële zekerheid voor jezelf (en je partner) te regelen. Stel dat je als zzp'er onverwachts ziek of arbeidsongeschikt wordt, wat is er dan wel en niet geregeld? Ik behandel het in deze blog. 

Wat is er nu wel en niet geregeld?

Wat is er nu wel en niet geregeld als je als zzp'er onverwachts ziek of arbeidsongeschikt wordt? Een werknemer die ziek wordt, ontvangt de eerste twee jaar een uitkering op grond van de ziektewet. Na 104 weken krijgt hij te maken met de WIA uitkering. Als zelfstandig ondernemer kun je geen aanspraak maken op een uitkering vanuit het sociale stelsel.

Dus geen ziektewet en geen WIA uitkering. Je moet dan aanspraak maken op je vermogen, een inkomen van je partner of de bijstand. Een bijstandsuitkering kun je alleen ontvangen als je weinig tot geen vermogen hebt.

Hoogte premie arbeidsongeschiktheid

Om als zzp'er bij ziekte of arbeidsongeschiktheid een uitkering te ontvangen, raad ik je aan om hiervoor een verzekering af te sluiten. De hoogte van de premie is afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

  • Je leeftijd bij aanvang van de verzekering (beginleeftijd)
  • Tot welke leeftijd je een verzekering wenst te ontvangen (eindleeftijd)
  • Beroepsomschrijving
  • Hoogte verzekerde som die je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid
  • Wachttijd (gedurende deze eerste periode ontvang je geen uitkering)
  • Mate van arbeidsongeschiktheid (voor welk percentage ben je arbeidsongeschikt)
  • Indexatie (laat je de uitkering meestijgen aan bijv. de inflatie of blijft deze gelijk)

Schade- of sommenverzekering

Een andere belangrijke factor is of de verzekering gebaseerd is op een schade- of sommenverzekering. Bij een schadeverzekering wordt er gekeken naar de daadwerkelijke vermindering van het inkomen. Bij een sommenverzekering is de daadwerkelijke vermindering van het inkomen niet van belang.

Waarom hebben veel zzp'ers geen AOV?

Veel zzp'ers hebben bij arbeidsongeschiktheid geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Door de regel zijn er twee veel gehoorde opmerkingen:

  1. Het is te duur
  2. Je betaalt wel premie maar zodra je een uitkering aanvraagt, doet de verzekeraar er alles aan om niet uit te hoeven betalen

Natuurlijk begrijp ik beide opmerkingen, maar ik breng er graag enige nuance in aan.

Wat is te duur?

Want wat is dan te duur? Op het moment dat je in loondienst bent, draag je ook premies af. Deze premies worden rechtstreeks op je brutoloon in mindering gebracht. Het lijkt dus alsof je niets betaalt op het moment dat je in loondienst bent, maar niets is minder waar.

Veel belangrijker is daarom de vraag:

Hoeveel meer premie ga ik betalen nu ik als zzp'er zelf een verzekering moet regelen voor arbeidsongeschiktheid?

Waarom ontvang je geen uitkering op het moment dat je arbeidsongeschikt bent? Heeft dit te maken met een 'kritische' medisch adviseur of heb je wellicht een schadeverzekering afgesloten?

Wat is een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar?

AOV bij het UWV

Als je zelfstandig ondernemer wordt en je je binnen 13 weken aanmeldt bij het UWV, hebben zij een acceptatieplicht. Deze AOV is als het ware gebaseerd op de ziektewet en WIA en kent een maximum verzekerd bedrag.

Vervolg op mijn casus uit deel 1 van deze drieluik

In mijn eerste blog beschreef ik een casus van een werknemer die zelfstandig ondernemer wilde worden. Voor het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico schakelden we een assurantiebemiddelaar in. Uit de offerte kon ik afleiden dat de premie voor deze zzp'er ongeveer €3.500 bruto per jaar gaat bedragen. Of dit dan te duur is, is maar relatief gelet op het te lopen financiële risico!

Met andere woorden: Laat je goed voorlichten over de mogelijkheden. Aan de hand hiervan kun je een beslissing nemen die het beste bij jouw financiële situatie aansluit.

Auteur: Ron Mulder

10 reacties
H Tossaint

Ik heb een iva uitkering en kan via een eenmanszaak of vof wat bijverdienen. Wat is dan de beste constructie?

Ron Mulder

Geachte heer Tossaint,
Wat voor de beste constructie is kan ik zo niet aangeven. Dat hangt van meerdere factoren en andere vraagstukken af.

Sean van der Beek

Ik sta als zzp eenmanszaak ingeschreven maar gebruik dit op het moment niet . Ik werk nu al 3 maanden op een 0 uren contract bij het uitzendbureau en ben nu ziek geworden en geopereerd nu heeft het uitzendbureau mij aangemeld voor ziektewet kan dit ?

Ron Mulder

Dag Sean,
Dat hangt onder andere af van je soort contract. Wellicht dat deze site je antwoord hierop kan geven.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/vraag-en-antwoord/krijg-ik-als-oproepkracht-ook-loon-als-ik-ziek-ben

Ben Beekhoven

Als zzp er al jaren ernstig ziek en nu stopt over vier maanden mijn arbeidsongeschiktheids vergoeding bij mijn zestigste jaar, wat nu ik woon samen heb ik nog ergens recht op?

Ron Mulder

In uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Deze Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen vraag u aan bij de gemeente waar u woont.

Lucas de Lange

Ik ben masterstudent en overweeg ZZP-er te worden om naast mijn studie een aantal uurtjes per week bij te klussen. Ik vroeg me echter af of ik hierdoor opeens wel veel meer risico loop (in het geval ik arbeidsongeschikt raak), dan wanneer ik een simpel bijbaantje in loondienst zou hebben, of helemaal niet werk. Is er een bepaald minimumbedrag aan omzet dat je moet maken als ZZP'er per jaar, om niet meer terug te mogen vallen op het algemene sociale stelsel?

Ron Mulder

Als zzp'er moet je zelf alle sociale vangnetten zelf regelen. Denk aan arbeidsongeschiktheid en eventueel een partnerpensioen (als je een partner hebt). Ben je in loondienst dan worden een aantal zaken standaard voor je geregeld. Zo heb je eerst recht op twee jaar een ziektewet uitkering en daarna heb je wellicht recht op een Wia uitkering. Een Wia uitkering is wel afhankelijk van een aantal zaken.

Willem R.

Als ZZP-er ben ik me goed bewust van de risico's. Maar ik vraag mij af:
Áls ik arbeidsongeschikt zou worden, zou ik toch als niet vermogende in aanmerking komen voor de bijstand? Áls ik een AOV zou afsluiten, komt die uitkering dan bovenop de bijstand, of verlaagt deze uitkering dan de bijstandsuitkering?

Is het laatste het geval, dan is een AOV voor mij weggegooid geld aangezien ik van bijstand en toeslagen goed rond kan komen.

Alvast bedankt voor Uw meedenken.

Vriendelijke groet,

Willem R.

Ron Mulder

In hoeverre het voor u interessant is om wel of geen AOV af te sluiten kan ik zo niet beoordelen. Dat hangt van meerdere factoren af. Zo kunt u denken aan uw gezinssituatie, uw totale vermogen etc. etc. Wel wil ik u adviseren om dit alles voor u zelf goed in kaart te brengen zodat u de juiste beslissing kunt gaan nemen.

Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren