Vermogensoverheveling met een familiefonds

U heeft meer vermogen opgebouwd dan u nodig heeft om de rest van uw leven comfortabel te leven. U wilt dit vermogen graag doorgeven aan uw kinderen of kleinkinderen, maar het is nog niet de bedoeling dat uw (klein)kinderen al over het vermogen kunnen beschikken. Het heeft uw voorkeur (voorlopig) zelf te bepalen hoe het vermogen wordt belegd. Een familiefonds kan dan een passende oplossing zijn. 

Familiefonds

Een fiscaalvriendelijke manier om vermogen over te dragen aan uw (klein)kinderen

Met een familiefonds kunt u vermogen overhevelen naar de kinderen en/of kleinkinderen, maar bepaalt u nog wel zelf hoe het vermogen van het familiefonds wordt belegd. Verder bepaalt u wanneer de kinderen een uitkering uit het familiefonds krijgen.

Wilt u uw kinderen dus langzaam vertrouwd maken met het beleggen van een wat groter vermogen? Dan kan een familiefonds daarbij helpen.

Besloten fonds gemene rekening (BFGR)

De term familiefonds wordt voor meerdere situaties gebruikt. In deze blog hebben we het over een besloten fonds voor gemene rekening (BFGR). Een BFGR is niet zelfstandig belastingplichtig (fiscaal transparant), het fondsvermogen wordt rechtstreeks toegerekend aan de participanten (deelnemende (klein)kinderen) naar evenredigheid van hun participaties. Bij u en/of uw (klein)kinderen behoren de participaties in het familiefonds dus tot het box 3 vermogen.

Hoe werkt het Familiefonds?

Een familiefonds ontstaat kortgezegd door het opstellen van een contract waarin minimaal twee personen met elkaar afspreken om vermogen gezamenlijk te gaan beleggen. Deze personen brengen vermogen in het familiefonds in en ontvangen daarvoor naar rato participatiebewijzen.

In het contract wordt verder vastgelegd;

  • beheerder van het familiefonds (wie de zeggenschap heeft over het vermogen);
  • bewaarder van het familiefonds (wie juridisch eigenaar is);
  • economisch eigenaren/de participanten (wie de waarde van het belegde vermogen toekomt).

Vaak wordt er een stichting opgericht die optreedt als beheerder en bewaarder van het vermogen. De bestuurders van deze stichting bepalen dus hoe het vermogen wordt belegd en wanneer de participanten een uitkering uit het familiefonds ontvangen.

De fiscale voordelen van een familiefonds

Belastingheffing

  • Het familiefonds betaalt geen belasting over het vermogen dat in het fonds is ondergebracht.
  • Het vermogen wordt naar rato van het aantal participaties toegerekend aan de participanten die dit vermogen opgeven in box 3.

Dit kan betekenen dat de participanten inkomstenbelasting moeten betalen over de waarde van de participaties. De bestuurders van de Stichting kunnen dan besluiten om de participanten een uitkering te doen om daarmee de inkomstenbelasting te betalen.

Voor welk vermogen?

Welk vermogen kunt u onderbrengen in een familiefonds? Dit kunnen contanten zijn die vervolgens worden belegd in effecten of vastgoed. Maar dit kan ook een zorgvuldig opgebouwde effectenportefeuille of kunstverzameling zijn.

 

Een familiefonds vormgeven

Er zijn meerdere manieren om een familiefonds vorm te geven. Welke variant in uw situatie het beste is, is afhankelijk van uw wensen en uw vermogenssituatie. Hieronder vindt u 1 mogelijke manier:

  1. Ouders richten samen het familiefonds en de Stichting beheerder/bewaarder op, waarbij de ouders de bestuurders zijn van de Stichting. De ouders brengen vermogen in het familiefonds in en krijgen daarvoor participaties. Stel de ouders brengen € 300.000 vermogen in en krijgen 300.000 participaties die ieder € 1 waard zijn.
  2. Vervolgens schenken de ouders ieder van hun 3 kinderen 100.000 participaties. Dit is dus een schenking van € 100.000 per kind. Op deze schenking kunnen clausules van toepassing worden verklaard, zoals de uitsluitingsclausule, de tweetrapsschenking en de herroepingsclausule.
  3. De ouders hebben als bestuurders van de Stichting de belegging van het fondsvermogen geregeld en na 1 jaar blijkt dat de beleggingen het goed hebben gedaan en dat het fondsvermogen € 315.000 waard is. De participaties hebben nu dus per stuk een waarde van € 1,05. De totale waarde van de 100.000 participaties van ieder kind is gegroeid van € 100.000 naar € 105.000. Over deze waardegroei is geen schenkbelasting verschuldigd omdat de kinderen deze participaties al in bezit hebben. Wel moeten de kinderen de waarde van de participaties opgeven in box 3.

Andere manieren om een familiefonds vorm te geven

Zoals gezegd zijn er veel manieren om een familiefonds vorm te geven. U kunt bijvoorbeeld ook samen met de kinderen de participaties houden.

Ook zou u in privé een bedrag kunnen lenen aan het familiefonds (beter gezegd: aan de Stichting beheerder/bewaarder) om vervolgens deze lening gefaseerd kwijt te schelden. Of uw bv leent een bedrag aan de Stichting beheerder/bewaarder. Bij deze leenvarianten kan direct het rendement over een groter vermogen ten goede komen aan uw kinderen, uiteraard na betaling van de rente op de lening.

Hoe deze leenvarianten precies werken en waarmee rekening moet worden gehouden, bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek.

 

Contact

Wilt u weten of een familiefonds past bij uw wensen en vermogenssituatie? Neem dan contact met ons op.

 

Gerelateerd

Financiële planning

Als uw bedrijf structureel winst maakt, is het zinvol om naar uw financiële planning en estate planning te kijken. Want is de huidige juridische, fiscale en financiële situatie van uw bedrijf nog wel optimaal?

Lees meer
Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren