6% of 9%, wanneer kiest u welk btw-tarief?

U heeft vast gehoord dat het lage btw-tarief vanaf 1 januari 2019 van 6% naar 9% gaat. Waarschijnlijk weet u ook hoe u zich daarop voorbereidt. Maar is u ook al verteld wanneer u voor welk btw-tarief kiest? Ik praat u daar in deze blog graag over bij.

Hans Wiersma
Hans Wiersma

Datum van verrichting of levering 

Natuurlijk is de eerste vraag bij welk tarief u kiest, wat de datum van verrichting of levering is. U kiest het btw-tarief dat geldt op het moment dat u het product levert of de dienst verricht.

Dus: als u een product levert of dienst verricht in 2018, dan belast u het met 6% btw. Doet u dit in 2019, dan belast u het met 9% btw.

Facturatie in 2018

Het 9% btw-tarief geldt nog niet in 2018. U kunt dit tarief dan ook nog niet op uw facturen van 2018 vermelden.

Dus: wat zet u dan in 2018 op de factuur van een dienst of product die u in 2019 verricht of levert? Vermeld in 2018 het 6% btw-tarief. In 2019 brengt u dan alsnog het 9% btw-tarief in rekening.

Vooruitbetaling in 2018

Voor prestaties die u in 2019 verricht, in 2018 hebt gefactureerd én in 2018 zijn betaald, blijft het 6% btw-tarief van toepassing. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën in de Tweede Kamer toegezegd, om de administratieve lasten te beperken.

Dus: bij een vooruitbetaling in 2018 hoeft u in 2019 niet alsnog het 9% btw-tarief in rekening te brengen.

Praktijkvoorbeeld

Een ondernemer verkoopt in november een kaartje voor een concert dat in 2019 wordt gegeven. De koper betaalt het kaartje in 2018. De prestatie, ofwel het verlenen van toegang tot het concert, wordt verricht in 2019.

Omdat de koper in 2018 het kaartje heeft betaald, blijft het kaartje belast met 6% btw. De ondernemer hoeft in 2019 dus niet aanvullend 3% aan btw af te dragen over het vóór 1 januari 2019 verkochte en betaalde kaartje.

Heeft de ondernemer in 2018 het kaartje met het 6% btw-tarief gefactureerd, maar betaalt de koper het kaartje pas in 2019? Dan is de ondernemer toch het 9% btw-tarief verschuldigd. Hij kan een aanvullende factuur versturen, met daarin opgenomen het juiste tarief van 9%.

Doorlopende prestaties

Voor doorlopende prestaties, zoals abonnementen en levering van energie, geldt dat u een splitsing moet aanbrengen.

De termijnen die in 2018 zijn gefactureerd en in 2018 zijn betaald, zijn belast tegen het 6% tarief. De termijnen die in 2019 worden betaald, zijn belast tegen het 9% tarief.

Hopelijk wordt het voor u, als ondernemer, steeds een beetje duidelijker wat de verhoging van het lage btw-tarief voor u gaat betekenen. Heeft u vragen? Reageer gerust onder deze blog, of neem contact met mij op.

Wat betekent de btw-verhoging voor de ondernemer?

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren