13 redenen om een waardebepaling uit te voeren

Wat is uw bedrijf waard? Driekwart van de ondernemers heeft hier geen idee van. In deze blog vertel ik waarom en wanneer het uitvoeren van een waardebepaling zinvol is.

13 redenen om een waardebepaling uit te voeren

U houdt zich dagelijks bezig met de bedrijfsvoering en doet het beste voor uw bedrijf. Maar wat is uw bedrijf eigenlijk waard? Driekwart van de ondernemers heeft geen idee wat zijn of haar bedrijf waard is.

Als gesproken wordt over het waarderen van een bedrijf, wordt meestal gedacht dat dit enkel plaatsvindt ter onderbouwing van een bied- of vraagprijs. Vaak in het kader van een fusie of overname.

Echter, het uitvoeren van een waardebepaling is zinvol om velerlei redenen. In deze blog vertel ik waarom en wanneer het uitvoeren van een waardebepaling zinvol is.

Waarderen van een bedrijf

Het waarderen van een bedrijf is niet zozeer het optellen van activa, of het vermenigvuldigen van de historische winst uit de jaarrekening maal een bepaalde factor.

De waarde wordt niet bepaald door cijfers uit het verleden.

De inzet van een waardebepaling is altijd de toekomst. De waarde wordt niet bepaald door cijfers uit het verleden, maar door wat er in de toekomst structureel mee verdiend kan worden.

Het is de contante waarde van de kasstromen die de onderneming in de toekomst genereert. Tijdens het uitvoeren van een waardebepaling vindt daarom een analyse plaats van de toekomstige kasstromen, de diverse markt- en bedrijfsspecifieke (risico)factoren en de (terugverdien)tijd.

Wat zijn belangrijke factoren voor uw bedrijf?

Het uitvoeren van een waardebepaling is zinvol, omdat het u dwingt goed na te denken over de factoren die van belang zijn voor het bedrijf. Denk aan:

 • marktontwikkelingen;
 • ontwikkelingen in de branche;
 • sterke en zwakke kanten;
 • kansen en bedreigingen en;
 • de kwaliteit van de medewerkers.

Waarde creëren voor uw bedrijf

Als u eenmaal weet welke factoren invloed hebben op de waarde van uw bedrijf, kunt u daarop sturen en zo kunt u waarde creëren.

Waarde creëren kan bijvoorbeeld door:

 • spreiding van leveranciers en afnemers;
 • verbeteren van online vindbaarheid van uw bedrijf;
 • werken aan zichtbaarheid van track record en reputatie;
 • vastlegging van processen en (klant)afspraken;
 • een evenwichtig personeelsbestand en;
 • het delegeren van bevoegdheden.

Door te sturen op deze factoren, draagt een waardebepaling bij aan waardecreatie. Dat bevestigt dat een waardebepaling een breder doel dient dan enkel de onderbouwing van een bied- of vraagprijs in het kader van een fusie of overname.

13 redenen om een waardebepaling uit te voeren

 1. Onderbouwen van een bied- of vraagprijs in het kader van een bedrijfsovername.
 2. Ruilverhoudingen bepalen in het kader van een fusie.
 3. Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf (en toepassing van schenking van aandelen via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit).
 4. Toe- en uittreding van aandeelhouders.
 5. Inzicht krijgen in de factoren die de waarde van uw bedrijf bepalen, waardoor u beter kunt sturen op waardecreatie. Hierdoor maakt u uw onderneming tevens verkoopklaar.
 6. Doorrekenen van de waarde impact van het wel of niet doorvoeren van bepaalde beslissingen.
 7. Om financiering aan te trekken en het lagere risicoprofiel (= goedkopere financiering) inzichtelijk te maken. 
 8. In het kader van uw financiële planning.
 9. Financiële reorganisaties.
 10. Uitkering van dividend in aandelen.
 11. Boedelscheiding.
 12. Inzicht krijgen in de sterke kanten, zwakke kanten, kansen en bedreigingen.
 13. Inzicht krijgen in de uitdagingen voor de volgende groeifase van uw bedrijf.

Zoals u ziet, genoeg redenen om een waardebepaling van uw bedrijf uit te (laten) voeren. Mocht u meer informatie willen, of andere vragen hebben over de waardebepaling van uw bedrijf; neem dan gerust contact op.

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren