Modernisering Ziektewet

De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk voor werknemers (met tijdelijke contracten) die ziek uit dienst gaan.

Welke werkgever loopt risico?

 • Werkgever met tijdelijke contracten
 • Vooral voor werkgevers met rond de 10 werknemers en meer
 • Extra aandacht voor de branches: horeca, recreatie, uitzendbureau, taxi en detailhandel

Welke premie voor wie?

Werkgevers gaan een hogere premie voor de Ziektewet en de WGA-flex betalen.  De nieuwe wet maakt daarnaast onderscheid tussen drie groepen werkgevers:

 • Kleine werkgevers (< €303.000 loonsom) betalen alleen een sector premie
 • Middelgrote werkgevers (€303.000 - €3.030.000 loonsom) betalen een sectorpremie en een gedifferentieerde premie
 • Grotere werkgevers (> €3.030.000) betalen alleen een gedifferentieerde premie

Kosten van de extra premie

Waarschijnlijk wordt dezelfde premieberekening gehanteerd als bij de WGA-premie. Bij schade wordt voor een:

 • Grotere werkgever de WGA-uitkering 1-op-1 doorberekend in premie
 • Kleinere werkgever vaak snel de maximumpremie, in 2013 1,56%, bereikt.
 • Een kleinere werkgever met een loonsom van € 300.000 heeft dan een premie van € 4.680, terwijl het minimum percentage 0,47% bedraagt (€ 1.410). U betaalt dan € 3.270  extra premie door deze nieuwe wet.

Totale gedifferentieerde premielasten 

De totale gedifferentieerde premielasten lopen op. De genoemde extra premie betaalt u dan waarschijnlijk 2 jaren voor de Ziektewet en als de werknemer een WGA-uitkering gaat ontvangen ook nog eens 10 jaren lang voor die wet, in totaal 12 x € 3.270 = € 39.240. Hierbij komen dan ook  nog:

 • Het ziekengeld dat u gedurende de periode van het resterende dienstverband moet doorbetalen
 • De vervangingskosten van de zieke werknemer
 • Uw eigen indirecte kosten en
 • De re-integratiekosten 

Voorkomen is beter dan...

Om een hogere premie te voorkomen kunt u zelf het heft in handen nemen.

 • Breng in kaart welke werknemers de afgelopen jaren, vanaf 2010, ziek uit dienst zijn gegaan.
 • Controleer de informatie die u van het UWV gaat ontvangen op juistheid; klopt het wel dat deze werknemers aan u worden toegerekend?
 • Maak tijdig bezwaar als u het niet eens bent met de informatie die u ontvangen hebt
 • Houd vanaf nu een goede administratie bij van werknemers die (ziek) uit dienst gaan
 • Neem de re-integratie slagvaardig ter hand
 • Maak voor u zelf de afweging of het zinvol is om eigen risicodrager te worden
 • Schakel deskundigen in

Ondersteunen

Omdat u rondom het onderwerp zieke werknemers met veel verschillende partijen in aanraking komt is het belangrijk een onafhankelijk adviseur te hebben, die vooral ook kijkt naar uw financiële risico's. De adviseurs van de Jong & Laan hebben veel ervaring en ondersteunen u graag.   

Whitepaper Modernisering Ziektewet

De werkgever betaalt

Gratis downloaden

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Ziektewet

(1709x gelezen) | WGA,Ziektewet,Eigenrisicodrager,WGA-uitkering